De Christus weg

CHRISTUS ZEGT:

“Ik kom omlaag op bepaalde tijdstippen
om via mijn Opnemer in omgangstaal tegen je te spreken,
om te proberen in jou het besef te wekken dat oplossingen
voor al je moeilijkheden, nood en beperkingen reeds in je zijn.”

Dit komt omdat jouw gedachten uit de in jou huizende kenmerkende eigenschappen ontstaan.
En alles wat je in je leven ervaart is de manifestatie van je gewoonlijke gedachten en woorden.

Velen van jullie praten over het bezitten van ‘Kracht’ ,
maar wat Ik je probeer te geven
is de meest ‘Krachtige’ Waarheid in je universum;
het MAAKT of BREEKT letterlijk je leven,
gezondheid, bezittingen, relaties en geluk.

Er zijn erg populaire talkshows die mensen proberen te helpen
hun opvattingen, houding, gedachten, woorden en handelingen te veranderen
teneinde constructiever en gelukkiger in relaties te staan.
De menselijke geest wordt uitgedaagd om genoeg energie en wilskracht op te brengen
om zijn eigen foute gedachtepatronen en woorden opzij te zetten.

Aangezien alle GEDACHTEN uit aangeboren en planetaire trillingen ontstaan,
is het heel moeilijk om het bovenstaande te doen en er zijn slechts weinigen die daarin slagen.

Er is een andere manier die, als die consequent en trouw gevolgd wordt,
verzekert dat mensen succesvol zullen zijn in hun pogingen
om hun leven en emotionele toestand om te buigen naar die van succes en vreugde.

De manier is CHRISTUS WEG die Ik geschetst heb in mijn Brieven
gedicteerd middels de speciaal voorbereide geest van mijn opnemer.

Inmiddels hebben mensen volgens de Waarheid vervat in de Brieven
getracht te leven en hebben grote veranderingen bemerkt
die in henzelf en in hun leven en omgeving plaatsvonden.

Het volgen van ‘CHRISTUS’ WEG leidt naar veel meer
dan simpelweg in staat zijn om beter met mensen te kunnen omgaan.
Het leidt naar een verdere, geheimnisvolle, positieve verandering
die plaats heeft in iemands bewustzijn, zodat mensen na een poosje ontdekken dat ze,
geheel onbewust, op een constructievere manier gemakkelijk en gelukkig op externe prikkels reageren.

Ze ontdekken dat de dingen waar ze oprecht naar verlangd hebben,
eindelijk, binnen hun ervaringswereld komen.
Ze kunnen moeilijkheden gemakkelijker verdragen,
zekerder zijn van een uiteindelijk succesvol resultaat.
Ze ontdekken spontaan dat ze “oude donkere” gedachte-patronen vol afkeer afwijzen.
Ze vragen zich af hoe ze zich ooit hebben kunnen overgeven
aan dergelijk destructief denken over anderen.

In plaats van dat persoonlijke verandering een dagelijkse strijd wordt,
ontdekken ze dat er een of andere Superkracht, Levenskracht,
Goddelijk Bewustzijn rustig en stil haar intrede doet in hun geest,
die hen in staat stelt om nieuw GELUK te vinden.

Mijn brieven aan de wereld zijn enorm belangrijk
en dringend nodig voor diegenen die ze kunnen begrijpen.
Ze gaan in op wetenschappelijke feiten die de wetenschappers al kennen,
maar ze gaan daarenbóven in op de ware OORZAKELIJKHEID van natuurwetenschappelijke feiten.

Ze zijn van vitaal belang, omdat ze oude mythes dóórprikken
die de MENSEN TEGENGEHOUDEN HEBBEN
IN HUN ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE WAARHEID.

Ze onderzoeken de zogenoemde mysteries van scheppen en het leven zelf.
Heel belangrijk, ze beschrijven duidelijk de oorsprongen
en de ware aard van het Ego en de juiste manier om ermee om te gaan
wanneer het de bestwil van het zelf in de weg zit.

De BRIEVEN beschrijven ook de oorsprongen van scheppingskracht
en de ‘grond’ waaruit alle geschapen dingen vorm en bestaan hebben aangenomen.

Als je gelooft dat Ik in Palestina ooit als ‘Jezus’ bestaan heb,
zul je hopelijk een voldoende open geest hebben om te aanvaarden dat,
toen het op je wereld het meest nodig was,
Ik echt teruggekeerd ben door de voorbereide geest van mijn Opnemer
om rechtstreeks tegen je te spreken.

Als je totaal geen geloof hebt, kan Ik, helaas,
mijn speciale bewustzijnstrillingen niet naar je sturen
om je hersencellen binnen te gaan en je gedachten om te buigen
of je wijze van waarneming te doen opengaan.

Als Ik dit tegen jouw wil of zonder jouw uitnodiging zou doen,
zou het je met een permanente hersenbeschadiging achterlaten.

Dus, totdat levenservaringen je mentale hindernissen wegsnoeien,
zul je niet in staat zijn om de grote WAARHEDEN uitgedrukt in mijn Brieven te aanvaarden.

Maar jij bent evenzeer in de stralingskracht van mijn Spirituele Gedachten
als ieder ander die graag luistert, hoort en mijn woorden opvolgt.

Ik ben er altijd voor jou, maar zolang jij niet gelooft,
sluit jij het gehele spirituele inzicht af dat uit mij stroomt.

Zij die geloven, kunnen er zeker van zijn dat mijn Waarheid echt en geldig is,
omdat de Waarheid die Ik zo duidelijk als Ik kan door mijn Opnemer voor je uiteen heb gezet,
de Waarheid was die me in de Woestijn in Palestina gegeven werd.

Het was als gevolg van deze WAARHEID
DAT IK UIT DE WOESTIJN KON KOMEN
EN KON BEGINNEN TE PREKEN en TE GENEZEN.

Ik vraag je, WORD WAKKER!
Je kunt bij me komen voor troost, spiritueel inzicht en emotionele kracht.
Ik ben springlevend in Hemelse Koninkrijken.

Je kunt mediteren en je hart openen voor Goddelijk Bewustzijn
en Diens genezing, Diens leiding, Diens spirituele inzichten ontvangen.

Maar je kunt slechts ontvangen, in de mate, waarin je waarlijk gelooft
dat je in staat bent om echt contact met mij en het Oneindige te maken.

Maar als je GELOOFT, hoef Jij maar te vragen, NOOIT TWIJFELEND
en het zal voor je gedaan worden.

Het is mijn vurigste verlangen dat je acht slaat op mijn woorden,
de Brieven download en ze echt bestudeert
en dat je alles wat zij je leren in praktijk brengt.

Ik wil dat je echt geluk ervaart, echte spirituele veiligheid,
werkelijke voorziening in al je behoeften
op een manier die geen nadelen zal hebben.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin