Bezorgd over leven op aarde.

CHRISTUS zegt:

Het is niet voldoende om bezorgd te zijn over je leven op aarde.
Je moet net zo bezorgd zijn over je leven en welzijn
wanneer jij je in de volgende dimensies begeeft.

Hier, meer dan ooit, bevind je jezelf in de dimensie van ‘Zijn’,
die de uiterlijke manifestatie van je eigen bewustzijn is,
maar zelfs met een nog grotere omvang dan toen je op aarde was.

Op aarde schep je wel je eigen unieke omgeving uit het weefsel van je totale bewustzijn,
maar je kunt ook deel uitmaken van de leefomgeving van je buurman
wanneer jullie elkaar ontmoeten of samen leven.
Dit betekent dat wanneer jij op aarde bent,
jij je naar een aangenamere omgeving kunt begeven,
mensen kunt ontmoeten met meer vriendelijkheid
dan je eigen bewustzijn gewoonlijk schept of naar je toetrekt.
Maar deze onverenigbaarheid leidt tot frictie en ongemak.

Mensen voelen zich ofwel buiten hun gemakszone,
ofwel verstijfd door het hogere bewustzijn dat ze tegenkomen
en kunnen niet wachten om naar de lagere bewustzijnsomgeving terug te gaan,
waarin zij zich op hun gemak voelen.
Sommige mensen worden aangetrokken tot en geboren
in een bewustzijnslaag waarin ze voelen dat ze een vreemdeling zijn
en beginnen er spontaan aan te werken, zelfs in hun kindertijd,
om zich te begeven naar de bewustzijnslaag waarin ze in staat zijn te gedijen.

Het bewustzijns-niveau waarmee je sterft,
is het niveau waarin je zult terugkeren.

Soms kan iemand met een hoog spiritueel bevattingsniveau bij de geboorte,
aangetrokken worden tot een gezin met een lager spiritueel niveau,
omdat die omgeving zijn gewaarzijn zal versterken
en zijn spirituele uithoudingsvermogen zal vergroten,
omdat hij in zijn jonge jaren worstelt met het terugkeren
naar zijn rechtmatige bewustzijns ‘huis’ in de spirituele laag op aarde
en later in het bestaan dat er op volgt.

Net zoals jij je onontwikkelde bewustzijn ervaart wanneer je sterft,
zo ga je de hogere dimensies binnen die je eigen bewustzijn reflecteren
wanneer je verscheidene keren gereïncarneerd bent
en gewerkt hebt om spiritueel inzicht te verwerven.

Je merkt dat jij en ieder ander waarmee je in contact komt,
hetzelfde bewustzijn hebben.
Je zult gemagnetiseerd worden tot omstandigheden die verenigbaar met jou zijn
en waaraan jij, op grond van je eigen scheppingskracht, volmaakt kunt bijdragen.

Als, bij het heengaan, het bewustzijn ego-georiënteerd en venijnig is,
dan zal het individu snel reïncarneren,
aangezien het gevoel van ongemak ondraaglijk zal zijn.
Zo iemand keert met plezier in een andere identiteit naar de aarde terug.
Op dit bestaansniveau hebben de aardse omstandigheden de voorkeur boven die in de astrale wereld.
Het duurt vele levens voor de ziel wakker wordt in het besef dat ontsnapping enkel mogelijk is
wanneer de menselijke geest zich ertoe aanzet te trachten de opvattingen
en het bewustzijn tot een draaglijker gemakszone te verheffen.

Hoe spiritueler het bewustzijn van iemand voor hij sterft,
hoe meer hij teruggeblikt heeft op zijn leven
en inzicht verworven heeft in de overheersing van het ego op zijn geest en gevoelens,
in de schade die hij in het leven van anderen heeft toegebracht,
in het ongeluk dat hij veroorzaakt heeft,
hoe groter de spirituele vooruitgang die hij zal maken.

In de mate waarin zo iemand brandend berouw voelt,
wist de pijn van het berouw de ego dominantie in zijn geest en hart uit,
totdat hij stukje bij beetje, dit leven uiteindelijk achter zich laat,
zich geheel bewust dat het PAD van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
de enige te volgen weg is.

Dergelijke mensen begrijpen volledig, erkennen het
en zijn zich duidelijk gewaar dat alle ellende:
ziekte, ontberingen, gebrek aan succes, ongelukkig zijn
ontleend worden aan gebrek aan LIEFDE
in iemands benadering van het leven, van mensen, van hun leefomgeving.

KRITIEK is de grootste hindernis van alles voor innerlijk geluk,
omdat het zeer destructief is.
Het wordt in het leven van degene die kritiek heeft weerspiegeld,
omdat jij er zelf de wrange vruchten van zult plukken, zoals dat in de volksmond heet.
Kritiek op anderen verstoort hun welzijn en bijgevolg,
ook al brengen we anderen zelfs minieme schade toe,
de schade zal dubbel en dwars terugkeren.

Daarom, wanneer je het onderneemt om het Christus Pad te bewandelen,
moet je begrijpen dat dit een pad is van onophoudelijke zelfanalyse
en de moed vinden om naar je handelingen te kijken in het licht van LIEFDE,
bereid om de waarheid over je gedachten en emoties te zien.

Naarmate je op het pad vordert wordt het gemakkelijker
om je in andermans opvattingen van de waarheid te verplaatsen,
van wat hen drijft, motiveert, hen fouten doet maken in hun relaties,
op hun werk en bij naaste familie.

Hoe meer jij je in anderen kunt inleven, begrijpt wat hen motiveert
en de moeilijkheden kunt opmerken die hen tot slecht overwogen handelingen dwingen,
hoe hoger je eigen spiritualiteit wordt.
Je eigen gevoel van mededogen en liefde voor diegenen,
die besef je nu, echt hun uiterste best doen in de omgeving en omstandigheden
die ze voor zichzelf geschapen hebben.

Vanuit dit standpunt wordt het gemakkelijker om je excuses te maken,
totdat de tijd komt dat je de waarheid van de ander zo duidelijk ziet,
dat je niet kunt wachten met vergeven en met het uit je denken wissen
van al jouw gespannenheid en jouw kritiek op hem.

Wanneer de tijd gekomen is om te sterven, zal een dergelijk verlicht iemand,
die in vrede en harmonie met de hele wereld leeft,
naar een staat van uiterste gezegendheid en vreugde gaan.
Dergelijke mensen gaan het Licht in en er wordt niet meer naar de aarde teruggeblikt.

Eindelijk merken ze dat ze die dimensie van Zijn ingegaan zijn
waar ze tevreden en volledig in vrede zijn.

Na een poosje beginnen ze te merken dat er zelfs nog hogere bestaansdimensies zijn
en beginnen ze hun bewustzijn voor te bereiden, te vergroten en uit te breiden
om nog hogere trillingen van Goddelijk Bewustzijn in zich op te nemen
en worden ze nog meer scheppende en stralende zenders
van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Dergelijke mensen zijn waarlijk het CHRISTUS BEWUSTZIJN.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin