Maak contact met God

De meditatie uit BRIEF 8 staat hier vermeld
zodat je niet hoeft te zoeken om de tekst te vinden.
Voordat je deze meditatie gaan doen lees eerst BRIEF 8.

Leer allereerst,
voordat je probeert je meditatieve staat te betreden,
het volgende gebed uit je hoofd, zodat de woorden van jezelf worden.

Wanneer je volledig ontspannen bent
begin je jouw meditatie met dit gebed.
Zeg het langzaam op en visualiseer de betekenis van elk woord
om je in staat te stellen het bewustzijn van het woord binnen te treden
en het energiebewustzijn van het woord in staat te stellen je diepste in te gaan.

Terwijl je dit gebed uitspreekt,
zouden je ogen gesloten moeten zijn
en je blik naar je voorhoofd opgeheven.

Contact met God; VADER-MOEDER-LEVEN

U bent mijn leven,
mijn inspiratie,
mijn begeleiding en ondersteuning,
mijn gezondheid en genezing.

U bent de UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE
die deze wereld zo prachtig heeft vorm gegeven.

U beschermt mij, als ik daarop vertrouw.
In volmaakte liefde houdt U mij in stand
U vervult behoeften op de best mogelijke wijze.

VADER-MOEDER-LEVEN openbaar uzelf aan mij.
U bent volmaakt ontvankelijk voor mij
en het is mijn bedoeling om U uit te drukken.
Ik zal door UW LICHT omgeven zijn.

Ik weet dat u mij altijd zult waarnemen
en terwijl ik mijzelf rustig op U afstem
zult U mijn bewustzijn zachtjes binnendringen
en steeds iets dichter bij mij komen;
bij mijn ontvankelijke geest en hart.
Ik vertrouw mijzelf en mijn leven toe aan uw zorg.

(Herhaal nu zachtjes in jezelf en voel de rust en stilte)
VADER-MOEDER-LEVEN U houdt van mij….
VADER-MOEDER-LEVEN ik houd van U………..
VADER-MOEDER-LEVEN U houdt van mij…………….
VADER-MOEDER-LEVEN ik houd van U……………….enz.

(Elke keer dat je dit gebed uitspreekt en visualiseert,
schep je een spirituele bewustzijnsvorm die sterker
en steeds meer verheven in trillingsfrequenties zal worden,
naarmate de werkelijke betekenis van het gebed zich in je geest en hart verdiept
en je inzichten zich verhogen).

Ontspan je na het gebed,
nog dieper en laat je geest zo leeg worden als je kunt.
Als gedachten binnendringen, reciteer dan zachtjes ‘Goddelijk Leven’
of ‘vader-moeder leven’ tegen jezelf en breng je geest opnieuw tot bedaren.

Na vele maanden van oprechte meditatie
verbinding met Al Dat Is
zou je kunnen gaan voelen dat je lichaam plotseling samentrekt,
zoals bij iemand die in slaap valt en dan weer wakker schrikt.
Als dit gebeurt, wees dankbaar omdat je bewustzijn de barrières doordringt
van je eerder geschapen bewustzijnskrachten die je ziel omkapselen.

Wanneer jij je een andere diepe bewustzijnsstaat voelt binnengaan,
zo diep dat je nauwelijks ademt, weet dan dat je jouw doel begint te bereiken.
Geef aan het einde van je meditatie altijd blijde en erkentelijk dank.

Onthoud dat niets wat je kunt denken, zeggen of doen,
al wat ‘vader-moeder-Ieven-bewustzijn’ is,
op enigerlei wijze kan afbreken.

Elk ongeloof zal echter een barrière tussen jou en vader-moeder-leven vormen.

Ik wil je waarschuwen:
wanneer je jouw geest en gedachten probeert te verstillen,
zou jij je niet-op-je-gemak, lichamelijk oncomfortabel
en zelfs verontrust kunnen voelen.
Dit is omdat je aanvankelijk op de zwarte muur van je eigen ‘bewustzijn’ zult stuiten
en dit kan bijzonder onthutsend, zelfs pijnlijk zijn.

Zegen de ervaring en vraag ‘vaderleven om de volgende keer dat je luistert je bewustzijn te doordringen.
Sta vervolgens op en laat de ervaring achter je.

Wanneer je bemerkt dat je eindelijk de stilte betreedt, blijf dan onbewogen,
wetende dat je nu hebt betreden wat men het ‘heilige der heilige’ zou kunnen noemen,
omdat je eindelijk contact gemaakt hebt met ‘vader moeder leven’ binnenin je.
Het zal tijd vergen totdat deze zeer spirituele ervaring van de Stilte een dagelijkse routine wordt.

Onthoud dat je een leven van ego-bagage hebt weg te werken en op te lossen.

Ongeacht wat je voelt of je gewaar bent tijdens je meditatie,
verwacht een verschil in je leven te voelen wanneer je eruit komt.

Onthoud dat verwachting een ‘bewustzijnsvorm’ is

en aangezien je ‘verwacht’, open je de weg voor wat je ‘verwacht’
dat er in je ervaring gemagnetiseerd zal worden,
wat het ook moge zijn dat je nodig hebt of waarmee je bezig bent.

Als je geen enkele nieuwe lichtheid in je gemoed voelt,
ondanks je oprechte verwachtingen,
ontken of twijfel niet aan veranderingen of de mogelijkheid daartoe.

Onthoud dat je bewustzijn elektromagnetisch is,
van dezelfde substantie als je fysieke lichaam
en dat het het fundament is van alle ervaringen in je leven.

Ga door met verwachten, terwijl je dit doet, bouw je de kracht,
de energie van je ‘verwachtingen-bewustzijnsvormen’ op,
die de manifestatie van alles wat je verwacht naar zich toe zullen trekken.

‘Vader-moeder-leven-bewustzijn’
kan slechts in jouw individueel bewustzijn gemagnetiseerd worden door:
– geloofsvertrouwen,
– oprechte verwachting
– de bereidwilligheid om jezelf te openen voor het reinigen
van je magnetisch-emotionele ‘binding-afwijzing’-impulsen.

Hoevelen van jullie gaan thans op deze manier in meditatie
en komen er uit terwijl zij veranderingen VERWACHTEN?

Hoevelen verliezen de moed wanneer zij enige veranderingen gevoeld hebben
en dan een korte tijd niets meer?

Houd in gedachten dat Ik je gezegd heb
dat je onderworpen bent aan ritmes van ‘hoog’ en ‘diep’ (als eb en vloed.)
Wanneer je in je ‘dieptepunten’ bent,
is de stroom van Goddelijk Leven in je stelsel verlaagd
en verlagen zich ook de trillingsfrequenties van je bewustzijn.

Derhalve is contact met Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn op zulke momenten,
in het begin van je zoektocht, bijna onmogelijk.

In de begindagen van je zoeken naar Waarheid ben je,
tijdens je meditatie nog zeer sterk in aanraking met je onderbewuste
en je zult merken dat er een ergerlijke herbeleving is van alle oude negatieve
gedachten en herinneringen waarvan je dacht dat je ze overwonnen had.

Wanneer jij je ‘hoogtepunten’ betreedt,
zul je een herleving van je spirituele zelf bemerken en zul jij je hierin verheugen.
Je meditaties zullen meer positief en productief zijn
in contact met ‘Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn’.

Als je de moed hebt om zowel tijdens de ‘diepte’-momenten
als tijdens de goede te volharden en zelf-discipline te beoefenen,
dan zul je uiteindelijk merken
dat de ‘dieptepunten’ minder ‘diep’ zullen worden
en eerdere depressies opgeheven zullen worden.

Onthoud dat elk moment van ‘devoot bewustzijn’ je dichter bij je doel brengt,
hoewel jij hiervan volledig onbewust zou kunnen blijven.
Desalniettemin gebeuren er dingen voor je ultieme welzijn – geloof erin.
Destijds op aarde, zei Ik:

Ik ben gekomen om je VRIJHEID te geven
Ik ben gekomen om je ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ te brengen.

Het geheim achter jouw moeheid, uitputting,
gebrek aan vasthoudendheid, instabiliteit, angst, wanhoop, depressie …….
ligt in je magnetisch-emotionele ‘binding-afwijzing’-reacties
op het leven en de onderbewuste patronen die soms de controle overnemen
en je naar situaties werpen die je nooit bedoelde te scheppen.

Door deze ‘natuurlijke impulsen van individualiteit’ ben je zeker niet vrij,
je bent in de macht van de magnetisch-emotionele geknechtheid
zowel in je bewuste als in je onbewuste geest.
Jij leeft in de greep van het Ego dat jou individualiteit heeft gegeven
en je in boeien van je emotionele reacties op het leven geslagen heeft.

De tijd komt echter voor de oprechte en gedreven zoeker,
de persoon die blij het pad volgt van ‘Christus-Bewustzijn’,
DE CHRISTUSWEG, om, wanneer ‘hij’ mediteert
en de magnetisch-emotionele gebieden van de hersenen doordringt,
verlichting te ontvangen,
wat in de bovenste gebieden van de hersenen onder de schedel wordt ingeprent.
Nieuwe cellen worden met nieuwe kennis vervuld.

Dit is een doorgaand proces
en je zult dit ‘opengaan’ waarschijnlijk in je hersenen voelen plaatsvinden.
Je begint nu steeds meer te operéren binnen de super-bewuste geest,
die in steeds groter contact staat met ‘vader-moeder-Leven-bewustzijn’
totdat het moment daar is dat je de ‘ego’-gedachten en -gevoelens,
die je normale alledaagse bewustzijn domineren,
niet langer kunt verdragen en je de dood van totale zelf-overgave sterft.
Wanneer dit gebeurt, zal ‘vader-moeder-leven-bewustzijn’ je visie vullen
om al het andere uit te sluiten.

Je zult de ‘bewustzijnsfrequenties’ binnengaan die Ik, op aarde,
het ‘koninkrijk der hemelen’ genoemd heb.
Deze fase zal gekenmerkt worden door een geleidelijke terugtrekking
uit het soort leven waarvan je voordien genoot.
Je gedachtenleven zal steeds meer gezuiverd worden
en je zult jezelf op situaties, gebeurtenissen en mensen
op een meer afstandelijke manier zien reageren.

Terwijl je mogelijk minder emotioneel warm of koud bent dan voorheen,
zul je nu op de eerste golf-lengte zitten van wat je ‘onvoorwaardelijke liefde’ noemt
en zul je alles doen vanuit het gezichtspunt
van waaruit je het grootste goed voor iedereen behartigt;
voor hun groei, voeding, genezing, bescherming,
vervulling van hun rechtmatige behoeften, binnen een systeem van wet en orde.

Je zult dieper liefhebben dan ooit tevoren,
maar er zal niets van de ‘menselijke’ sentimenten aanwezig zijn
die zoveel fouten in communicatie en handelen kunnen veroorzaken.

Wanneer je echte innerlijke kennis hebt verworven,
zul je in staat zijn de emotionele bagage te overstijgen,
je zult in staat zijn te mediteren en ‘vader-moeder-leven’ aan te trekken
en je zult nieuwe energie jouw systeem voelen binnengaan,
wat je nieuwe veerkracht geeft.

Je zult lachen, speelser zijn, blijdschap in kleine dingen vinden,
de wereld liefhebben en overlopende dankbaarheid voelen voor iedere kleine zegening die je leven binnenkomt.
Je zult de zegeningen in je ervaringen zien vermenigvuldigen
en je dagelijkse pad bestrooien.

Hoe gedraagt de persoon zich, die vrijheid van het ‘ego’ bereikt heeft?

Uiteindelijk is zo’n persoon totaal vrij van angst.
Er zal totale overtuigdheid zijn dat hij, waar hij ook gaat, beschermd is.
Hoewel hij door potentieel gevaarlijke ervaringen kan gaan,
zal hij er ongedeerd uit tevoorschijn komen.
Hij zal weten dat hij geen behoefte heeft aan zwaard of pistool om zich te beschermen.
Hij wordt beschermd tegen iedere negatieve omstandigheid, waar hij ook is.

Hij zal geen ziekte vrezen, aangezien hij zal weten,
dat ieder in zijn systeem ingebouwd mechanisme om hem gezond te houden
volledig operationeel en efficiënt werkend is.

Hij zal weten dat hij nooit dingen zal ‘willen’
die nodig zijn om zijn leven gelukkig en comfortabel te maken.

Voortdurend zal hij ‘VADER MOEDER LEVEN’ prijzen en danken
voor alle dingen die reeds ontvangen werden
en in de toekomst ontvangen zullen worden.

Hij weet dat hij geleid zal worden
om op de juiste plaats op het juiste moment te zijn.

Hij weet ook dat hij kan vragen
om wat ook nodig is en dat het antwoord snel zal komen.

Maar het vragen zal van zijn spiritueel verlicht centrum komen
en hij zal nooit naar iets zelfzuchtigs zoeken maar zal altijd bidden
voor dingen binnen de context van wat goed zal zijn voor zijn omgeving, gemeenschap, familie, vrienden.

Hij zal een open geest hebben,
wetende dat WAARHEID oneindig is
en dat er, hoewel hij misschien veel weet,
altijd een verdere dimensie is om te ontdekken.
Dit is wat leven in welke dimensie dan ook,
zelfs in de Goddelijke Koninkrijken van bewustzijn,
zo opwindend en doelbewust maakt.

In zijn dagelijks leven zal de verlichte ziel ontwaken met een geest,
ontdaan van alles behalve vreugde en dankzegging.
Uiteindelijk zal hij/zij zich gewaar zijn van de taken die hem te wachten staan
en dankzeggend voor de energie en de bereidheid om deze taken uit te voeren,
zal hij/zij op weg gaan om ze zonder enig innerlijk verzet of beginnende tegenzin uit te voeren.

Als gevolg van deze houding tegenover dagelijkse routine,
verspilt hij/zij geen energie aan weerstand in een of andere gedaante of vorm.
Als er een speciale reden is om een bepaalde suggestie of dwang af te weren,
zal hij/zij dit kalm en redelijk doen,
zonder magnetisch-emotionele gevoelens van ergernis of afwijzing.

Hij/zij wordt de onpartijdige toeschouwer die het juiste doet op het juiste moment.

Hij/zij bezit zijn/haar ziel in geduld en wacht op leiding,
wacht op de juiste deuren die zich openen,
wacht op bevestiging dat er van ieder plan inderdaad goddelijk gewild wordt
dat het door zijn geest en hart en energie verwezenlijkt wordt.

Hij/zij wordt een echte man/vrouw die ‘vader moeder leven. bewustzijn’ manifesteert.

Hij neemt ook de vrouwelijke eigenschappen van universele liefde aan
en wordt de belichaming van: Intelligente liefde of liefdevolle Intelligentie.

Zij neemt een meer mannelijke eigenschap van kracht en een sterk richtingsgevoel aan.

Als instructie door iemand anders gewenst is,
zal hij/zij liefdevolle intelligentie tonen
en zal de ander door zijn/haar woorden verheven worden.

Als genezing nodig is, zal hij/zij intelligente liefde tonen
en zal de persoon genezen zijn.
Dit is het doel dat ik liefdevol aan jou opdraag.

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin