De laatste dagen.

Ik, de CHRISTUS,
gekend als ‘Jezus’ in Palestina, meer dan 2000 jaar geleden,
ben op dit meest kritieke moment in de wereldgeschiedenis teruggekeerd,
om tegen jou te spreken.

Naarmate Ik in bewustzijnstrillingen afdaal
om contact te maken met de aardse trillingen,
zie Ik een wereld van licht en schaduw, van spirituele verheffing en wanhoop
… en, het ergste…..,
Ik zie de degradatie van de menselijke geest.

DE WERELD IS VOOR HET GROOTSTE DEEL IN EEN STAAT VAN DUISTERNIS.

De gemiddelde mens die mijn woorden leest,
zou het gevoel kunnen hebben dat deze uitspraak
een overdreven voorstelling is van je moderne leven,
maar om de volledige omvang te begrijpen van wat er op aarde gebeurt,
moet iemand eerst een moment van Licht ervaren.

In de eerste plaats ben Ik verplicht te spreken
over wat er wereldwijd met jullie kinderen gebeurt.

Realiseer jij je in welke mate die DUISTERNIS
zich helemaal door de verscheidene fasen en omstandigheden
van de jeugd heeft verspreid?

KINDEREN, hun van nature enthousiaste, nieuwsgierige geest,
altijd op zoek naar iets opwindends en nieuws wat hun interesse wekt.
Die de vroege adolescentie ingaan
en door hun aard geobsedeerd door seksuele nieuwsgierigheid
worden gestimuleerd en gevoed door jullie wereldwijd verspreide boeken, radio en tv-amusement

Ja, zeggen jullie, dat weten wij.
Ik zeg, maar je staat nog steeds toe dat dit gebeurt.

Als jullie Kinderen van het Licht waren,
zouden jullie zo vervuld zijn van mededogen
dat jullie als één man zouden opstaan
en tegen diegenen die rijk worden ten koste van JULLIE geest
en de geest van jullie KINDEREN zeggen:

“Genoeg,
we zullen niet toestaan dat
jullie ons dit nog langer aandoen.
We zullen weige
ren te kijken en te luisteren
naar wat jullie je graag in jullie gore geesten verbeelden;
geweld, perversies, uitgesproken seks, voortdurende gevechten en woordenwisselingen.
We wil
len terugkeren naar de VREDE en de VREUGDE
van waaruit onze zielen z
ijn afgedaald.”

Vandaag de dag worden kinderen, onwetend, onschuldig,
mee getroond door mensen met egoïstische en seksueel begerige intenties,
in hun vangnetten van seksuele perversies.

Als jullie Kinderen van het Licht waren, zou je ‘s nachts niet kunnen slapen,
wetende dat onschuldige kleine kinderen gebruikt worden
om de seksuele fantasieën en geslachtsdriften van volwassen mannen te bevredigen.

Deze kinderen worden gebaad in excessen die ze niet zochten
en in hartbrekende wanhoop
omdat ze de weg terug niet kennen naar hun oorspronkelijke onschuld,
hun kindertijd wordt hen ontnomen
en ze worden beroofd van die belangrijke jaren van normale emotionele ontwikkeling.

Als jullie kinderen van Licht waren,
zouden jullie hun pijn voelen alsof het je eigen was.
Je bewustzijn zou je geen rust geven totdat je samen in opstand gekomen was
en heel je invloed en hart en ziel had aangewend,
dat deze verschrikkelijke inbreuk op de zwakheid en onschuld van kinderen moet stoppen!

Onschuldig? Onze moderne kinderen?
zouden jullie op aarde je kunnen afvragen.
Als jullie Kinderen van Licht waren, zouden jullie weten dat ze onschuldig zijn
totdat ze de dingen van de duisternis leren
die door de menselijke geest op aarde zijn uitgebroed.

Jullie van de aarde zeggen dat de wereld niet in DUISTERNIS is,
dat Ik overdrijf?
Jullie zijn zo gewend geraakt aan DUISTERNIS dat jullie het niet langer herkennen.

Jullie wereld is vol met door oorlog-verwoeste naties.
Het is zwaar, zwaar, zwaar van de gore mentale en emotionele trillingsfrequenties
van egoïsme en een totale minachting voor het leven.

Jullie straten zijn doorgangswegen van gevaar, van straatgeweld,
van jaloerse straatrovers afgunstig op de bezittingen van anderen,
van stalkende roofzuchtigen die anderen maar al te graag willen
onderwerpen en overheersen door het gebruik van seksuele kracht.

Het aantal van deze roofzuchtigen mag dan minder zijn
dan het aantal doorsnee burgers, maar als jullie Kinderen van Licht waren,
zouden dergelijke mensen nooit de kans krijgen te gedijen.

Maar ze gedijen te midden van jullie,
omdat jullie eigen geest gevuld is met dergelijke taferelen
door het kijken naar jullie amusement.
Jullie zijn hard en ongevoelig geworden voor deze verschrikkingen
en dus krijgen ze de gelegenheid zich in jullie midden als een dodelijk virus te vermenigvuldigen.

Naarmate ik afdaal en invoelend DEZE MOERASDAMP
van dodelijke gedachten en destructieve gevoelens IN ga,
voel Ik de pijn welke ervaren wordt door de onschuldigen
die ten prooi vallen aan diegenen die een kick en een gevoel van macht ondervinden
wanneer ze de zwakken terroriseren.

Dit zijn inderdaad de ‘laatste dagen’, zoals je wereld de tijd noemt,
wanneer het leven op aarde zo universeel goor is
en afgescheiden van de onderliggende Bestaanswetten,
dat SLECHTS ENKELEN van de miljarden op aarde een ogenblik stilstaan
om zich af te vragen:

“Wat ligt er voorbij de duisternis?
Is er Licht? Waar is het Licht?
Waarom openbaart Het zich niet aan ons?”

In antwoord op het dringende,
het meest vurige zich afvragen door een PAAR mensen
die getraumatiseerd zijn door de krachtige verscheurende emoties van anderen,
hoe zou Ik op dit moment hebben kunnen NALATEN terug te keren,
om diegenen te bereiken die vragen, diegene die oprecht verlangen
naar een zekere weg uit de duisternis
die nu ieder aspect van de meeste mensenlevens doordrenkt?

Herken je dat IK het inderdaad ben, de CHRISTUS die gekomen is
om je de weg uit de duisternis in het LICHT te onderrichten en te tonen?
Hoe zou Ik hebben kunnen NALATEN te komen in antwoord op je pijn?

Weet je dan niet dat Ik LIEFDE BEN
en het is de aard van zuivere LIEFDE om de behoeften van de geliefden te vervullen.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin