Het Ware Koninkrijk der Hemelen op aarde.

Dit is de CHRISTUS die spreekt, januari 2006.

Het ware KONINKRIJK der HEMELEN op aarde.

“Ik wilde dat je kon zien en ervaren hoe de wereld echt voor je zou kunnen zijn.
De levende wereld, de hele schepping juichend van vreugde.
Je wereld is geschapen door LIEFDE, ontworpen door LIEFDE
om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften van ieder levend wezen,
zoals dat door de miljoenen jaren van bestaan geëvolueerd is.

Kon jij je maar bewust worden
van deze glorierijke vreugde en gloeiende LIEFDE
wanneer jij in je tuin of op het platteland wandelt.”

Kon je het bewustzijn van een prachtige boom maar binnengaan
terwijl hij daar recht en fier staat, zijn takken spreidend voor de vogels
om er op neer te strijken en er hun nest te bouwen.
Kon je het bewustzijn van een vogel maar binnengaan
terwijl hij zijn beste nestelplaats vindt, zijn plezier ervaren
en zijn liefde voelen voor de boom die hem een thuis en schaduw geeft.

Overal is er een wisselwerking van liefde die stroomt tussen levende wezens,
planten, insecten, vogels, dieren, vissen en hun omgeving.
Enkel de roofdieren plaatsen zich buiten dit liefdesbewustzijn.

Bestudeer de ogen van de roofdieren, zonder één uit te zonderen,
en vergelijk hun wrede intensiteit met de ogen van de niet-gewelddadige planteneters,
daarin zul je de wreedheid van de ene en de rust van de andere zien.

Zoals Ik zei toen Ik op aarde leefde:

“De ogen zijn de lamp van de ziel.”
En wat jij je nog niet gerealiseerd hebt,
is dat alle ogen de innerlijke kwaliteit van zijn naar de wereld uitstralen.
Ze stralen het innerlijke bewustzijn uit dat zegent wat het ziet
óf het laat verschrompelen door haar eigen slechte humeur.

Wanneer je geheel leeft in je menselijke bewustzijn,
je gedachten, gebruikelijke manieren van spreken,
je voortdurende evaluatie van mensen en uiterlijke zaken,
ben je niet in staat om deel te nemen aan deze VREUGDE van BESTAAN,
die spontaan opwelt in het bewustzijn van alle niet gewelddadige levende wezens
gevoeld door alle vreedzame levende wezens,
tenzij het door dorheid van zijn voeding verstoken blijft.

Je kunt het niet voelen,
omdat jouw geest zich ontwikkeld heeft
langs de gedachtelijn van logica en rede
en je handelt overeenkomstig je wil,
je verbeelding, je wensen en je ego
en al deze mentale activiteit
blokkeert je spirituele geestfunctie boven in je hoofd;
het voorkomt zesde zintuigcontact met de prachtige wereld waarin je leeft
en die je in de verste verte niet eens begrijpt.

Je kunt de lichamen en de activiteiten van insecten, vogels en dieren zien,
maar je kunt niet het bewustzijn binnengaan van hun meestal onschuldige,
niet verontreinigde vitaliserende levenskracht.

Je zou kunnen denken dat hun bewustzijn mogelijk net zo is als dat van jou.
Maar dan zou je fout zitten, omdat alle levende wezens
met uitzondering van mensen volgens hun intuïtie leven
en op een manier communiceren die voor mensen onmogelijk is.
Ja, ze communiceren zeer duidelijk, over lange afstanden.
Ja, ze communiceren en verheugen zich samen, meer dan jij ooit zult weten.

Het is de Kluizenaar die bij zijn bedel nap zit en mediteert
die zich in de oneindigheid kan verheffen
en de vreugde en de glorie van Goddelijk Bewustzijn ervaren,
waar WIJ, jij en Ik, ALLEMAAL in leven
en ons eeuwige leven en bestaan aan onttrekken.
De Kluizenaar kan het ervaren in de stilte en verstilling van zijn geest
en kan in zo’n extase opgeheven worden
dat hij het aardse leven niet nodig heeft,
eigenlijk loopt hij ervan weg.

Mensen zullen zeggen:
“Wat geweldig, hij heeft het leven opgegeven voor God”.
Maar dit is een onjuiste opvatting.
Hij geeft het normale dagelijkse leven op
om het WARE LEVEN van de GLORIE te vinden,
waaruit alle schepselen hun vorm en wezen hebben aangenomen.
Er kan geen mooiere ervaring van een schitterende straling
en spirituele extase zijn dan dit.

Maar het is vluchtgedrag dat grote bevrediging schenkt
en gelijktijdig de bedoelingen van bestaan in je wereld teniet doet.

Het is wonderbaarlijk en heerlijk verheffend
om een poosje te rusten in de luister van absolute Liefde en Kalmte
en kennis van deze heerlijke dimensie van eeuwigheid voor jezelf te bezitten.
Hier kan je geest de transcendente aspecten van universele kennis binnengaan.

Je menselijk leven neemt nieuw licht en vreugde aan en grotere betekenis.
Maar dit is niet de ware bedoeling in het leven.

Je ware bedoeling op aarde is om in gedachten, woorden, daden en wensen
de GODDELIJKHEID UIT TE DRUKKEN waarin jij je wezen hebt.

Je kunt dit via meditatie doen,
door je geest te reinigen van negatieve gedachten,
door gedurende de dag naar anderen uit te reiken,
om hen een glimlach van vriendelijkheid, erkenning van hun wezen te bieden,
dat zij ook LEVEN en daarom belangrijk zijn,
naast-elkaar-bestaand met jou, ongeacht hun status in het leven.

Wat een geweldige vreugde is het om in staat te zijn
net zoveel van de man te houden die in vodden loopt,
die niets bezit aan materiële dingen, gedwongen om van bedelen te leven,
als je van iemand zou kunnen houden die onnoemelijke rijkdom,
prestige heeft behaald en een leven leidt dat anderen benijden.
Deze bekwaamheid om elkaar en iedereen zonder voorbehoud lief te hebben,
is werkelijk GODDELIJKE LIEFDE, pure onvoorwaardelijke liefde.
Het is een kwaliteit van hart en geest, waarin elk gevoel van superioriteit
of inferioriteit niet langer bestaat.

“Waarom zou dit iemand zoveel vreugde brengen?’ kun jij je afvragen.

Het geeft je vreugde die iedere verbeelding te boven gaat,
omdat je hoog bent uitgestegen boven de eisen en de kritiek van het zelf
die anderen oordelen en vernederen.

Wat een geweldige bevrijding van geest zul je ervaren wanneer je
eindelijk door iemand anders beledigd of bedrogen kunt worden,
maar nog steeds door zijn woorden en handelingen heen zijn
basale goddelijkheid kunt zien.
Je verblijft nu in een toestand van pure rustige aanvaarding van wat
de mensenwereld je mogelijk probeert aan te doen
en je houdt nooit op te glimlachen,
omdat jouw wereld er één van zonneschijn en spiritueel licht is,
geschapen door het Goddelijke en jij bent je bewust dat het hen
die je proberen te kwetsen nog niet gelukt is om deze heilige wereld te vinden,
een wereld die verwekt en vormgegeven is door Pure Liefde.

Wanneer je dit zo zeker, zo helder, weet,
hoe kun je dan NIET alleen maar het diepste mededogen
en bewogenheid voor hen voelen, terwijl ze worstelen, soms dapper,
met hun verstrikkende ego?

Naarmate je leert
om gelijkelijk van iedere toestand van menselijk zijn te houden,
zul je de werkelijke toestand van aards zijn van elke persoon gaan invoelen
en zul je in staat zijn om zelf in te zien wat waardevol is in het leven
en wat enkel ego ‘glazuur’ is voor comfort en prestige.

Je zult niet langer om de tuin geleid worden, of zelfs geraakt,
door uiterlijk vertoon.

Als je Brieven 5 en 6 bestudeert, zul je in staat zijn precies te zien
waarom Ik zeg dat de wereld gemaakt is door LIEFDE, IN LIEFDE
en onderhouden door LIEFDE.
Wanneer je volledig begrijpt waarom dit zo is,
is het mogelijk dat je verder zult gaan in verwerkelijking
en zult zien dat het koesteren van elke gedachte tegengesteld aan LIEFDE,
je uitsluit van de basale Bestaansrealiteit.
Het plaatst je in een schaduwwereld waarin je niet langer de wereld kunt zien,
geschapen door Goddelijk Bewustzijn na de Big Bang,
je kunt enkel de BEELDEN zien van die levende wereld en je
kunt hun vreugde niet voelen.
Blijf even stilstaan bij je wereld zoals die vandaag is,
de gemiddelde mentaliteit van mannen en vrouwen
die door het ego geregeerd worden
en denk dan aan de vreugde en schoonheid van WAT WERKELIJK IS
net voorbij je normale gezichtsveld, uit het zicht van menselijke gedachten
en MENSELIJK GEDRAG.

Al mijn brieven zijn er enkel op gericht
om je uit elke huidige ellende te helpen tillen die je misschien ondergaat
en om echt contact te maken met Goddelijk Bewustzijn
dat onmiddellijk je gezondheid, sterkte en innerlijke leiding naar de hogere bestaansdoelen weer begint op te bouwen.

Je kunt uit je hel komen, maar enkel JIJ kunt dit voor jezelf doen.
JIJ moet in de eerste plaats het werk doen,
maar je kunt Goddelijk Bewustzijn uitnodigen om je geest en hart binnen te komen
en je extra kracht te geven om er zeker van te zijn dat je slaagt.

Naarmate steeds meer mensen
van een gelijke-spiritualiteit en gelijke spirituele opvatting
zich verbinden, om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te zoeken,
naar die mate zullen er kleine vensters van geestelijke verlichting zijn
die je donkere wereld beschijnen
en steeds meer van hun leden uitnodigen om jou in je geluk te vergezellen.

Hoe reinig jij je bewustzijn?
Onthoud dat als je SLECHTS op je eigen menselijke bewustzijn vertrouwt,
jij je ego oproept om je ego gedachten te verjagen en dit is onmogelijk.
Ego kan ego niet overwinnen.
Je ogen moeten open gaan voor het besef dat boven het menselijk bewustzijn
het Super Bewustzijn van Goddelijk Bewustzijn is,
beschreven in Brieven 5, 6, 7 en 8.

Je zult nooit in staat zijn om het bewustzijn van het planten- en insectenleven binnen te gaan,
omdat jouw wereld er één van logisch denken is.
Maar je kunt de Hemel op aarde binnengaan door te leren
hoe je in contact komt met Goddelijk Bewustzijn
en HET uitnodigen om je geest en hart te vullen en
nieuwe richting te geven aan je gedachtenleven
en vervolgens ook aan je toekomstige leven en activiteiten.

Ik verlang ernaar dat jij ware vrijheid van het ego vindt
en de transcendente vreugde van Goddelijkheid binnengaat,
terwijl je nog op aarde bent.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin