Houd je Bewustzijn heel, onverbrokkeld!

CHRISTUS zegt:

Het is van het grootste belang voor je gezondheid, voor je relaties,
voor je succes in het leven en voor je geluk,
dat je de ware aard van Bewustzijn (Brief 5 & 6 en verder)
en van je eigen unieke Bewustzijn volledig begrijpt.

Je moet volledig begrijpen
dat wat je DENKT en VOELT en wat je DOET, een ‘bewustzijnsenergie’ is
die het totale weefsel vormt van jouw levenservaringen.
Het is de drijvende kracht achter alles wat er met jou gebeurt en wat je doet.
Het is de grond waarop jij je leven bouwt
en het krachtsreservoir dat stuwkracht geeft aan je dagelijks leven.
Het is alles wat jij op dit huidige moment voorbij je ziel BENT.
Het is de volledige speelruimte voor alles wat je op dit precieze moment kunt zijn en doen.

De staat van je bewustzijn beperkt of bevordert je welzijn.
Daarom is de inhoud van je bewustzijn, het niveau van je spiritueel gewaarzijn, inzichten,
opvattingen, overtuigingen, kennis, gedragsnormen, karaktereigenschappen, zedelijkheid,
jouw schat waaruit jij je leven opbouwt.

Je kunt enkel bouwen op wat jij op dit huidige moment bent.
En wat je opbouwt, zal uit de elementen of bouwstenen van jouw bewustzijn gebouwd worden,
uit niets anders.

“Daarom, zoals honderdduizenden mensen wereldwijd ontdekken,
als jij je leven wilt veranderen, zul je eerst je bewustzijn moeten veranderen.

(Brief 7 zal je heel duidelijk beschrijven hoe je dit doet)

“Wanneer je een auto bestuurt, vergewis je ervan (als je verstandig bent)
dat ieder onderdeel van de auto goed werkt.
Er dient aandacht besteed te worden aan iedere minieme factor die bijdraagt tot
het probleemloos rijden van je auto; de accu geladen, banden op spanning, benzine in de tank, oliereservoir enzovoort.

“Daarom, om een gelukkig succesvol leven te scheppen,
moet je de grootste en dagelijks beoefende zorg besteden
aan de verschillende elementen en facetten van je bewustzijn.

“Je zult er op letten zonder kritiek en zonder oordeel te zijn
en dat beoefenen, want kritiek en oordeel zijn destructief voor anderen
en uiteindelijk zullen wij onszelf in een soortgelijke vuurlinie bevinden.

Je zult trachten je boosheid te beheersen en in je geest naar redenen zoeken
waarom het doelwit van je boosheid zich gedragen heeft zoals het gedaan heeft.
Dit zal je boosheid verminderen.
Je zult liefdevolle trekjes proberen te vinden bij iedereen
die je gedurende de dag ontmoet of ziet,
anders zul je geheel onwetend, een beledigende bewustzijnsenergie uitstralen
die door anderen opgepikt en jou kwalijk genomen zal worden.

Al deze bewustzijnsaspecten zijn je mogelijk al bekend.

Maar nu wil Ik je vertellen
over de gevaren van het verbrokkelen van je bewustzijn.

Je doet dit zelfs al wanneer je een leugentje om bestwil vertelt.
Een grove leugen is een afschuwelijke belediging voor je eigen bewustzijn
en het bewustzijn van de luisteraar.
Je mag denken dat het geen gevolg heeft, maar wanneer je liegt,
zend je een stroom van vals bewustzijn uit,
waarbij je verwacht dat andere mensen er hun antwoord op bouwen.
Een dergelijk defect in je bewustzijn schept,
aangezien je weet dat je gelogen hebt,
gaten in het weefsel van je eigen bewustzijn.

Waar er gaten in je bewustzijn zijn,
is er een hiaat in de levenskracht die je besteedt aan activiteiten, doelen
en een storing in het bewustzijn dat je gezond en gelukkig houdt.
Zelfs in je communicatie zal het een gebrek veroorzaken aan de levendigheid
en de zekerheid, die diegenen met hele en gezonde bewustzijnsweefsels
in staat zijn over te brengen wanneer ze tegen anderen spreken
of zelfs eenvoudig een gesproken boodschap achterlaten.

Een gezond bewustzijn wordt geschapen
wanneer je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden.

Vervul daarom je beloftes of tref voorzieningen,
zodat het breken van een belofte niet voor onnodige frustratie
of ongelukkig zijn of moeilijkheden zorgt.
Vertel de waarheid op zo’n manier dat je luisteraar niet beledigd wordt.
Liefde vindt altijd een manier.

‘Verzin’ geen verhalen om van jezelf een held of heldin of slachtoffer te maken.
Overdrijf een situatie op geen enkele manier aangezien je iemand anders
met een onjuistheid in hun gedachten kunt wegsturen.
Dit kan veel schadelijker voor hen zijn dan jij je kunt voorstellen.
Wees er nooit en te nimmer de oorzaak van dat iemand anders struikelt of valt op zijn dagelijkse pad.

Laat alles wat je denkt, zegt of doet een harmonieus geheel zijn
dat in je geest en je hart geleid wordt door liefde en bewogenheid
voor het welzijn van iedere andere persoon.
Op deze manier schep je de basis voor een heel, gelukkig leven voor jezelf.
Je schept het type bewustzijn dat gemakkelijk afgestemd wordt op dat van Goddelijk Bewustzijn.

Dan gebeuren er wonderen.

Als het je aan succes ontbreekt,
onderzoek je bewustzijn.
Houd jij je woord?

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin