Inspiratie

Je zult horen dat overal ter wereld mensen inspiratie ontvangen
en zich gewaar zijn van de Christus-Aanwezigheid.
Mijn inspiratie die op dit moment naar de wereld wordt uitgestraald,
wordt ontvangen door personen met verschillende aard en verschillende belevingswerelden.

Ten gevolge van hun eerdere mentale conditionering,
zal de inspiratie elke persoon langs een ander pad leiden.
De boodschappen die Ik in staat ben in hun bewustzijn te plaatsen,
zullen verschillende gezichten dragen.

In sommige gevallen zullen de boodschappen ontzettend vervormd worden door de ontvanger die bovenzintuiglijk ontvankelijk is,
maar een orthodoxe geest bezit die zich vastklampt aan het platgetreden religieuze pad van voorbije jaren.

Iedere boodschap zal geïnterpreteerd worden volgens de gevestigde overtuigingen. Elke ontvangen boodschap die mogelijk de geaccepteerde overtuigingen tegenspreekt, zal haastig uit de gedachten verdreven worden en het auteurschap zal aan Satan toegeschreven worden.

Om die reden is het enkel mogelijk geweest om de geest te bereiken die open is
en hartstochtelijk naar waarheid verlangt in plaats van naar de traditionele leringen.
Je kunt er echter zeker van zijn dat mijn persoonlijke boodschap
altijd mensen de ogen zal openen voor de dringende noodzaak
om zich van de beperkende en foute leerstellingen van alle dogmatiek en geïnstitutionaliseerde religie af te keren.

De boodschap zal bewustzijnskanalen openen die tot de groei van spiritueel gewaarzijn leiden.
Ze zal mensen meenemen naar steeds hogere dimensies van hemels denken,
in tegenstelling tot aardse en materialistische concepten.
Ze zal een meer levendige waardering geven van de ware aard van je Bron van Zijn
en het universum waarin je nu leeft.

Destijds op aarde voorspelde Ik dat de tijd zou komen
dat Ik zou terugkomen als ‘bliksemschichten die van oost naar west de lucht doorklieven’.
Dit was een beeldende beschrijving van de manier waarop Ik op dit ogenblik werk.
Misschien zul je, na de voorafgaande alinea, accepteren
dat de ‘bliksem’ wereldwijd op een dergelijke manier is ingeslagen
om diegenen te bereiken die gretig hopen op mijn terugkeer.

Mijn Waarheid is bedoeld om de geest te verheffen en te verlichten
van diegenen die proberen mensen de ogen te openen voor de vele oorzaken van de ellende
en de toekomstige vernietiging van de planeet.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin