Is er werkelijk een God?

Ik, Jezus ben via De BRIEVEN teruggekeerd
om in omgangstaal tot jou te spreken en verschillende problemen te behandelen
waarmee mensen moeten omgaan wanneer ze op aarde zijn.

Ik doe dit, via de geest van mijn Opnemer, omdat diegenen
die waarlijk de WAARHEID die in mijn Brieven staat hebben omarmd
en die hun dagelijkse leven proberen te leiden
volgens dit diepgaande begrip van de scheppingsgeheimen,
uiteindelijk grote verlichting van vroegere moeilijkheden hebben gevonden.

Zij hebben, met vreugde, ontdekt dat de mensheid niet geboren is
om slachtoffer te zijn van omstandigheden.

Ze hebben bemerkt dat ze een echt betrouwbaar ‘MIDDEL’ hebben
om moeilijkheden te overwinnen of tegenslagen met innerlijke sterkte
en zelfs geluk te dragen.

Wat is dit ‘MIDDEL’?

Het is de BRON van alle ZIJN,
niet het type god dat lijkt op Jehova zoals die beschreven wordt in de Bijbel,
maar het UNIVERSELE LICHT van ZIJN dat door echte mystici ervaren wordt.

Naarmate de tijd voortgaat zullen mensen met een verlangen
om dieper naar spirituele WAARHEID (geen religie) te speuren,
ontdekken dat ze een natuurlijke aanleg voor mystiek hebben.
Als dit gebeurt, zullen dergelijke mensen niet langer vragen:

“Is er werkelijk een God?”

maar zullen voorbij alle twijfel weten
dat er een luisterrijk machtige universele EERSTE OORZAAK
of UNIVERSELE BRON van ZIJN is,
Dat waaruit alle dingen geïndividualiseerde vorm hebben aangenomen;
in Wier luisterrijke BEWUSTZIJNSENERGIE
alle levende en onbezielde dingen hun hele wereldse leven lang ….
en tot in de eeuwigheid gedragen en onderhouden worden.

Kun je bevatten hoe heerlijk opbeurend en glorierijk opwindend het is
te ontdekken dat je niet echt een geplaagde ziel bent,
een slachtoffer van omstandigheden,
geboren om vast te zitten in de sleur waarin je geboren bent
of het ravijn waarin je op latere leeftijd gevallen bent?

Kun je begrijpen hoe verblijdend het is
om tot het volledige en duidelijke besef te komen dat deze
UNIVERSELE BEWUSTZIJNSENERGIE al die jaren in jou is geweest,
waarbij Het heimelijk en rustig de groei, voeding, genezing,
bescherming tegen ziektekiemen handhaafde,
vervanging van stervende cellen verzekerde,
toegevoegde kracht aan spieren en pezen gaf
wanneer dat middels extra training werd opgeroepen…
Al deze prachtige activiteiten in je lichaam
hebben zonder enige hulp van jou plaatsgevonden.

Kun je zien dat je elke dag, elke nacht,
ondersteund wordt door… DAT wat je niet kent?

Wetenschappers kunnen over al deze activiteiten uitleg geven,
maar ze kunnen nog niet het prilste begin maken met uit te leggen
welke grootse IMPULS van ZIJN hen tot handelen aanzet.

Ik kan het je vertellen,
omdat mij op aarde volledige verlichting gegeven werd
en omdat Ik door de diverse lagen van LICHT opgestegen ben
totdat Ik op de uiterste rand van het EEUWIGE EQUILIBRIUM was,
waarin onze gezamenlijke EERSTE OORZAAK,
BRON van alle ZIJN in een LEEGTE van Stilte en Verstilling verblijft.

Ik ken de ware aard van onze EERSTE OORZAAK,
omdat ik zelf een bijna volmaakte individualisatie van DAT ben.

JIJ en IK, die de Opgestegen Christus ben,
destijds op aarde gekend als ‘Jezus’,
zijn BEIDEN voortgekomen uit dezelfde BRON die Ik de ‘VADER’ noemde,
omdat Ik me, na verlichting, realiseerde,
dat HET de ECHTE VADER/MOEDER VAN ALLE SCHEPPEN is.

Menselijke ouders zijn slechts de scheppingsmiddelen
waardoor de BRON van ZIJN werkt.

Vertrouw me, want Ik weet buiten alle twijfel en zeg het je waarlijk,
hoewel je menselijke ouders je zouden kunnen laten vallen,
wanneer je MIJN WEG, de CHRISTUS WEG bewandelt,
zul je uiteindelijk merken dat de VADER een nooit falende BRON is
van voorziening, van genezing, van leiding,
van het geven van onverwachte kansen, inspiratie en vreugde.

Waar je ook op aarde moge zijn,
in welke moeilijkheden je ook moge zijn,
welk een schande je ook treft,
welk gebrek aan geld je ook mag achtervolgen,
juist binnenin je, rondom je en boven je heb je het SPIRITUELE MIDDEL
dat je met heel je hart en geest kunt aanroepen
en het antwoord zal zeker komen, ALS JE NIET TWIJFELT.

Veel mensen zullen het niet eens zijn met deze uitspraak en er over schimpen.
Maar het is ook waar dat zij in een staat van ongeloof geleefd hebben.

Zij die gekozen hebben om minuut na minuut MIJN WEG, CHRISTUS’ WEG te bewandelen,
zullen het met mijn woorden eens zijn,
want zij zullen geleerd hebben hoe je echt kunt mediteren,
de geest tot rust kunt brengen, een beetje van de Stilte en Verstilling
van de Leegte en het Universele Equilibrium, dé Scheppingsbron, kunt ervaren
en daardoor uit de BRON van alle scheppingskracht en volmaaktheid kunt putten.

Laat niemand het wagen deze woorden te veroordelen of te bekritiseren,
totdat ook zij erin geslaagd zijn hun kwetterende geest tot rust te brengen
en de Stilte zijn ingegaan.
Na dat ervaren te hebben kan geen enkele menselijke geest
de roep van het Goddelijke weerstaan om DAT te zoeken
wat hen leven heeft gegeven en hen tot volwassenheid heeft doen opgroeien.

Ga naar Brief 1 om te ontdekken wat Ik door totale verlichting in de Woestijn in Palestina geleerd heb.
Wanneer je de gehele WAARHEID betreffende het bestaan volledig tot je hebt genomen
en ermee aanvangt te proberen die kennis in dagelijks handelen te vertalen zoals Ik deed,
dan zal ook jij wonderen zien gebeuren,
steeds sneller naarmate jij dieper en vollediger de eeuwige Waarheden
tot je neemt en in praktijk brengt.

Om je BRON en je ware relatie ermee volledig te begrijpen,
lees Brief 5 en 6, lees ze steeds weer,
zodat je nooit meer over je wereld denkt dat het vaste materie is,
maar onmiddellijk herkent dat zij enkel samengesteld is
uit EEUWIG BEWUSTZIJN en uit de luisterrijke IMPULSEN
die de AARD van alle ZIJN omvatten.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin