Menselijke liefde brengt teleurstelling.

CHRISTUS ZEGT:

LIEFDE, LIEFDE, LIEFDE…
is de enige weg naar genezing, welzijn, voorspoed, echt succes, geluk.

Ik weet dat je dit gepraat over LIEFDE
als schijnheilig of sentimenteel beschouwt,
of als advies waardoor je ‘God’ zult ‘behagen’ of dat het ‘God’ ‘welgevallig’ is
of dat dit van jou een ‘goed’ persoon zal maken
in tegenstelling tot een ‘goddeloos’ persoon.”

Maar dit is de manier waarop jullie grootvaders dachten.
Nooit, op enig moment tijdens of sinds mijn leven in Palestina,
heb Ik ooit een uitspraak gedaan om je te helpen een ‘beter’ iemand te worden.

Dit is een Joodse misinterpretatie van mijn aardse leringen.
Dergelijke interpretaties moeten nu zo snel mogelijk ter zijde worden gezet.
Ze verduisteren je innerlijke waarnemingen en spirituele inzichten.
Ze verhinderen dat oprechte spirituele zoekers de WAARHEID van ZIJN aanvaarden.

Kennis van de WAARHEID van ZIJN stelde me in staat
om de woestijn in Palestina te verlaten als een veranderd mens,
een spirituele Meester en Genezer die de atomaire elementen beheerste.

Het is, voor hen die bereid zijn, nu de tijd om die kennis op te nemen
en te beginnen vorm te geven aan levens die binnen hun mogelijkheden liggen.

Daartoe heb Ik weloverwogen een middel in het leven geroepen om de wereld
te bereiken in de vorm van de toegewijde medewerking van de opnemer,
om te proberen jou uit te tillen boven de wereld wijde overtuigingen
die door Christelijke Kerken onderwezen zijn,
overtuigingen die je spirituele visie verblinden.

Het GELOOF dat je geschapen werd door het soort ‘god’
die de aarde ziet zoals een schoolmeester zijn school bekijkt
en slecht gedrag met een zwart kruis markeert
en ‘een gouden ster’ toekent als beloning voor goed werk.

Een GOD die onwetende mensen duizenden jaren aanbeden hebben,
een GOD die GESCHENKEN en AANBIDDING nodig had
om ‘HEM’ ervan af te houden bestraffingen te sturen
in de vorm van plagen, ziektes, overstromingen, epidemieën, dood.
Een GOD die verrukt was door het offeren van vogels en smetteloze dieren:
een GOD die enkel verzoend kon worden met de wereld die hij geschapen had
door de bloederige dood van zijn zogenoemde enige ZOON.

Ik, de ware Christus, kan enkel tegen de Christenen op de wereld zeggen:
‘Wat een voorbeeldige, edelmoedige GOD hebben jullie voor jezelf in elkaar geflanst!
Een GOD die je moet vrezen, maar nooit eerbiedigen!’

Ik, de ware Christus kan enkel de Christenen op de wereld vragen:
‘Wat zit er in je persoonlijke aard of karakter dat je,
in dit meer verlichte tijdperk, een tijdperk van evoluerende broederliefde,
aanzet tot het je vastklampen aan en vurig verdedigen
van het oude Christelijke Dogma dat, logisch beschouwd,
geen enkele aantoonbare waarheid bevat
waarmee het voor je redenerende geest als betrouwbaar overkomt.

Jullie hebben voor jezelf een GOD gemaakt,
die jullie, zelf, NOOIT zouden navolgen,
tegen wiens dictatoriaal gedrag jullie landen maatregelen getroffen hebben
door WETTEN op MENSENRECHTEN goed te keuren.

Jullie Menselijke Wetten hebben de stok uit jullie scholen gebannen,
toch klampen jullie je vast aan en verdedigen jullie een religie
die helemaal om de ‘grote stok’ draait …

“Geloof in Jezus Christus of je gaat naar de hel.”

Omdat Ik, De CHRISTUS, Zelf Universele LIEFDE ben,
stop alsjeblieft een ogenblik met lezen om te proberen te begrijpen
dat een dergelijke standpunt nooit of te nimmer door mij kon zijn ingenomen.

Probeer te begrijpen dat mijn tussenkomst door middel van jullie internet onvermijdelijk was.

Ik zal je hier loslaten om je de tijd te geven om mijn boodschap in je op te nemen.
Ik beveel je Brieven 2 en 3 aan die, zo goed als we konden,
de echte persona van Jezus beschrijven die 2000 jaar geleden in Palestina leefde en gekruisigd werd.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin