Mijn ware missie.

CHRISTUS zegt:

“Ik weet hoe vreselijk moeilijk je leven is.
Naarmate Ik van de hoogtes van spirituele Vreugde afdaal
om contact te maken met aardse trillingen,
voel Ik de veranderingen in bewustzijn binnen mijzelf
en voel Ik de druk van de zware, belastende trillingen
en van jullie zware gedachten op mijn ziel.”

Toen Ik tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam was mijn Missie,
om de geest van mensen te verlichten,
die een religie hadden aanvaard en opgenomen
die deels heidens, deels mystiek was.
De mensen die zich daar zo mee vervuld hadden,
waren arrogant en overtuigd dat zij het gekozen volk waren van god-Jehova,
in wie ze vurig geloofden, maar die niet bestond.

Hun profeten spraken van hun mystieke waarneming
van een of ander transcendent spiritueel Bewustzijn.
Ze gebruikten beeldende taal om deze god-Jehova te beschrijven.
Ze schiepen mentale beelden van grootheid en grootsheid.
Ze veroorzaakten ook het gewenste effect om de mensen te overheersen
door middel van vrees voor represailles uit de Hemel in de vorm van
persoonlijk verlies, ziekte, ontbering, de pest en klimatologische rampen.

De bedoeling achter mijn, ‘Jezus’ leven in Palestina was
om de Joden te leren dat hun opvatting van hun SCHEPPER helemaal fout was.
Maar hun fanatieke aanhankelijkheid aan hun gekoesterde religieuze overtuigingen was ondoordringbaar
en bijgevolg werd Ik,in plaats van mijn doelstellingen op aarde te bereiken,
omwille ervan gekruisigd.

Het is voor mij niet mogelijk om als mens naar de aarde terug te keren,
hetzij voor iedereen duidelijk als Hemels Wezen;
de doorsnee mens zou niet in staat zijn me te zien.
Net zoals er dingen zijn die door dieren gezien en gehoord worden
en die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog,
zo blijf Ik onzichtbaar voor mensen die op een aardse golflengte zitten.

Bijgevolg moest Ik de geest van een ontwikkelde ziel voorbereiden,
die een menselijke vorm aannam om mijn boodschap naar de aarde te brengen.
Zij die voldoende spiritueel ontwikkeld zijn om te horen, zij zullen horen.

Dus, wat is mijn ware Missie deze keer, via de geest van iemand anders?
Het is om te proberen mensen volledig bewust te maken van de manier
waarop hun universum tot zichtbare manifestatie en bestaan wordt gebracht.

Dit is de belangrijkste boodschap die ooit naar de aarde is gebracht,
omdat het ver voorbij oppervlakkigheden gaat,
naar hét basale niveau van alle scheppingskracht
en die het aandeel behandelt dat de mensen spelen in die scheppingskracht:
in het creëren van hun persoonlijkheid, hun gezondheid, hun relaties,
hun omgeving, hun ervaringen en de gebeurtenissen in hun leven.
Het verklaart de redenen van hun succes in hun dagelijks leven
of hun gebrek eraan.

Het schetst de zekere weg om aanhoudende mislukkingen in succes om te zetten.
Dit artikel is er om je aandacht te vestigen op de bewustzijnstrillingen.
Naarmate jouw gedachten veranderen, veranderen de trillingen ook,
omdat zij er verantwoordelijk voor zijn hoe alle dingen zich vóórdoen.
Wanneer bomen pas geveld zijn, zijn ze gezond
en zijn hun trillingen van een bepaalde frequentie.
Maar wanneer het hout vele, vele jaren op de grond heeft gelegen,
dalen de trillingen gestaag en rot het hout zienderogen.
Je moet begrijpen dat het uiterlijk van het hout enkel verandert,
omdat de vitaliteit en de trillingen gaandeweg aan het afnemen zijn.

Daarom zou het gemakkelijk te begrijpen moeten zijn
dat de realiteit van alles onder de zon werkelijk in de onderliggende energie ligt
die haar ondersteunt, niet in het ding dat aangeraakt, gezien en gehoord kan worden.

Hetzelfde geldt voor je lichaam.
In het begin zijn de trillingen in een gezond lichaam normaal
.
Later, door slijtage en negatieve gedachten,
beginnen de trillingen zodanig te vertragen
dat het weefsel verandert en ziekte inzet
.
Wanneer je moe, uitgeput bent, vertragen de trillingen in je lichaam ietwat
en is het niet langer zo gemakkelijk om je te bewegen.
Na rust en slaap, worden de trillingen hersteld
en voel jij je in staat je dagelijkse activiteiten voort te zetten.

Alles in het bestaan is BEWUSTZIJN,
dat te voorschijn treedt als verschillende stoffen in planten,
dieren, mensen en in onbezielde dingen zoals de elementen en stenen, de aarde, de metalen.

Alles wat je tegenkomt,
zijn eigenlijk elektrische deeltjes die op een bepaalde snelheid trillen
en bepaalde verschijningsvormen voortbrengen.
Verander de trilling van iets radicaal,
injecteer het met nieuw bewustzijn
en je hebt een ander gebruiksartikel.

Op deze manier zou Ik,
door het krachtige gebruik van mijn visuele verbeelding en geloof,
de elektrische deeltjes bij elkaar kunnen brengen om voedsel te scheppen.
Wanneer je visualiseert wat nodig is en met heel je hart en geest gelooft
dat deze elektromagnetische blauwdruk de componenten tot zich zal trekken
om het tot een realiteit op de wereld te maken,
dan zal het zich uiteindelijk manifesteren.

Deze openbaring gaat al heel lang rond,
maar de zelfs nog grotere openbaring is over het hoofd gezien.

Pas op voor wat je voor jezelf misschien aan het scheppen bent
wanneer je geen idee hebt dat je dat doet.
Pas op voor die beoordelende, kritische gedachten
die een ander menselijk wezen kunnen schaden
en die kunnen terugkeren om ook jou te schaden.
Pas op voor onbewaakte emotionele momenten
wanneer je een ander bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen toewenst.
Destructieve gedachten brengen destructieve gevolgen teweeg.

Merk je dat dingen voortdurend voor jou fout gaan?
Onderzoek je houding jegens andere mensen en je gedachten over hen.

Onthoud dat elektriciteit de boodschap uitzendt
en dat magnetisme haar terugvoert, soms dubbel en dwars.

Onthoud dat wanneer je met grote afkeuring of irritatie naar dingen kijkt,
jij je bemoeit met hun natuurlijke trillingen die ze maken tot wat ze zijn.

Pas op dat jij je eigen tegenslagen en ongeluk niet zelf aan het creëren bent!
Wanneer je het weer beschouwt,
klaag niet over de regen en zeg dat je wenste dat het ophield.
De regen zou langer kunnen weg blijven dan je wilt.
Klaag niet over de zon en wenste dat het zou regenen,
het kan in de vorm van overstromingen komen.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT, MIJN WEG,
dan zul je alles op de wereld wat problemen voor je oproept
naar GODDELIJK BEWUSTZIJN, de ‘VADER’, brengen en vragen
om bijstellingen of benodigdheden die helemaal geschikt voor jou zijn.

Op deze manier zal de ‘VADER’ die intiem met jou verbonden is
en in jou en om jou heen is,
antwoorden met de juiste instroming van BEWUSTZIJN
om alle dingen voor je op orde te brengen.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin