Overvloediger Leven

Jezus  zegt:

Ik zei, toen Ik in Palestina over de aarde liep,

“IK BEN GEKOMEN OM JE OVERVLOEDIGER LEVEN TE BRENGEN”

Heeft iemand in de Christelijke Kerken deze uitspraak ooit echt begrepen?

Het Overvloediger Leven zou in je menselijke geest
meer energie, vitaliteit, gezondheid kunnen betekenen, misschien zelfs rijkdom.

Maar vanuit mijn perspectief,
de individualisatie van LEVEN ZELF GEWORDEN zijnde,
bedoelde Ik iets zo ver voorbij je menselijke opvattingen van dit moment,
dat Ik weet dat dit de juiste tijd is om te proberen je bewustzijn op te heffen
naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn,
waar je een glimp zult beginnen op te vangen van de WAARHEID
die Ik aan de Joden in Palestina probeerde te openbaren.

OVERVLOEDIGER LEVEN!!

In een eerdere verwoording van deze uitspraak probeerde Ik
duidelijk te maken dat jullie menselijke gewaarwordingen beperkt zijn.
In feite, tenzij jullie al op een waar spiritueel pad zijn
en de Realiteit zoeken van DAT wat vorm en bewustzijn gaf aan alle scheppen,
ben je waarschijnlijk aan banden gelegd door je regerende ‘vorst’: jouw ego.

Het EGO beperkt heel sterk het gezichtsveld van je menselijke waarnemingen
en je visie, aangezien het je bewustzijn dwingt
zich uitsluitend op je eigen geluk en overleving te focussen.

Het is pas dan wanneer de ziel van iemand eerst naar zijn menselijk bewustzijn
een boodschap uitzendt dat er meer is in het leven dan ‘het zelf’,
dat het individu ermee begint meer te willen ontdekken
over het leven en de oorsprong van het leven.

Waar het bewustzijn van de menselijke geest
geleidelijk aan gewekt wordt uit haar lange ondergeschiktheid aan het ego,
daar begint het veel vragen te stellen over wat voorbij haar huidige kennis ligt.
Aan het begin van haar zoektocht naar grotere kennis van het onbekende,
zal het zich waarschijnlijk aangetrokken voelen tot een religie,
want het heeft er menselijk gesproken alle schijn van dat de Kerken de geheimen van de Bron van Leven in hun wijsheid en leringen moeten hebben.

Deze Christelijke onderdanigheid aan Religieuze overheersing van de mensheid,
die claimt de geheimen van het universum te kennen,
is een goede kleuterschool voor het zich openende bewustzijn
van ego gerichte geesten.

Gij zult God aanbidden; Gij zult niet doden; gij zult niet stelen;
gij zult geen overspel plegen en met de vrouw van uw buurman slapen;
gij zult niet kwaadspreken en geen leugens vertellen;
gij zult de goederen van uw naaste niet begeren; enzovoort.

Al deze regels vallen onder de overheersing van het Koninkrijk door het ‘EGO’.
Ze zijn niet van toepassing op de spirituele rijken van de ziel.
De ziel weet van dergelijke menselijke impulsen niets af.

Het allereerste bevel: “De Heer uw God aanbidden” is een heidens concept.

HEIDENEN richten fetisjen op om te aanbidden.
SPIRITUEEL TOEGEWIJDEN gaan aan deze elementaire menselijke praktijken voorbij
en beginnen het Oneindige Goddelijke Bewustzijn te ervaren
dat alle bewustzijnsvormen op aarde overstijgt.

Wanneer je lid wordt van een Kerk vooral een Christelijke of Joodse religie,
is de eerste instructie altijd te onthouden dat je voortgekomen bent
uit een grootse BRON die jou individualiteit en bewustzijn heeft gegeven.
Omdat dit zo is, moet jij je onthouden van de ego impulsen.

De ego Impulsen dwingen je om zowel die bezittingen te grijpen
waarvan je gelooft dat ze het jou comfortabeler of gelukkiger zullen maken.
Al die elementen en dingen opzij te schuiven, je ertegen te verdedigen,
indien nodig lijfelijk, die het je oncomfortabel maken
of die als gevaarlijk gezien worden voor je leven en welzijn.

Bij het toetreden tot een religieuze levensbeschouwing,
wordt je onmiddellijke aandacht naar God getrokken en er wordt je geleerd
dat je om God te ‘behagen’ en je van je eigen geluk te vergewissen,
alle bovenstaande ego impulsen moet vermijden.
Maar dit is nog steeds een door het ego gedreven voorschrift.
Omdat de niet onderkende doelstelling erachter de inzet is
om geluk en veiligheid te vinden.

Als je tot een Christelijke Kerk behoort, dan is er gewoonlijk het volgende:

Tenzij je God behaagt, zondig je.

Zoals je misschien kunt zien, legt deze uitspraak
ernstige beperkingen op aan je vermogen om het leven te waarderen.
Je wordt in een mentale kooi geplaatst
die je geest binnen deze ijselijke waarschuwingen gevangen zet,
dat tenzij je God behaagt, je zult zondigen en bestraffing onvermijdelijk volgt.

Hoe deze bestraffing herkend wordt, wordt nooit gezegd,
MAAR DE DREIGING HANGT BOVEN HET HOOFD VAN DE KERKGANGER.
Sommige mensen worden zwaar depressief van deze “lering.”

Dit is een ernstige beperking van de LEVENSIMPULS,
die in haar volle betekenis, grenzeloze VREUGDE is,
enthousiasme, lachen, liefde, spontaniteit, een gevoel van welzijn
en een ingebouwd gevoel van optimisme, dat het leven je nooit in de steek zal laten,
dat je genoeg zult hebben om te eten, te drinken, jezelf te kleden
en alles wat je nodig hebt om je leven gelukkig te maken.”

LEVEN is een actieve bewustzijnsstroom
die haar oorsprong heeft in UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.
HET verenigt en ontsteekt slapende ZADEN in planten, dieren en menselijke
wezens en dwingt hen om te groeien volgens een aangeboren plan dat de wetenschap DNA noemt.”

Dit is de ware universele, eeuwige LEVENSIMPULS,
die van jou is als geboorterecht in deze wereld.
Je kunt er getuige van zijn in kinderen, voordat hun kleine geest,
gecoacht door volwassenen, zich begint af te vragen
of LEVEN echt zo zeker en vrij van pijn en ellende is,
als zij dachten dat het was.
Instinctief liggen baby’s op hun rug en zwaaien met hun armen en benen
en kirren van het lachen; ‘LEVEND ZIJN IS GOED’, zeggen ze.
Op voorwaarde natuurlijk dat ze het grote geluk hadden
om in een liefhebbend gezin geboren te worden dat in al hun behoeften voorziet.

Maar er is een veel dieper LEVENSASPECT
dat is echt UNIVERSEEL BEWUSTZIJN,
actief wordend binnen Zijn eigen scheppingen van Universa en de aarde zelf.

Het is een aspect dat me, toen Ik in de Sinaï Woestijn in Palestina was,
werd aangereikt om het helder te doorzien en te BEGRIJPEN.
Ik zag dat de OORSPRONG van LEVEN, de BRON van ons ZIJN,
zichzelf altijd op een heel speciale manier, een intelligente manier,
manifesteerde middels alle levende wezens van het allerkleinste tot het grootste,
van een viooltje tot een olifant.
Het was zo consequent aanwezig, dat je HET de AARD zou kunnen noemen,
van DAT wat alle geschapen dingen zichtbaar leven heeft gegeven.”

ZIJN AARD is ook de BRON van alle aardse verwondering, vreugde, geluk,
persoonlijke vervulling en scheppingskracht.

Ongeacht wat levende wezens, mensen en dieren mogen doen,
ze worden letterlijk van minuut tot minuut ondersteund
door de in hen verblijvende AARD van onze BRON VAN zijn.
Er is geen ontsnappen aan.

Je hoeft geluk niet na te jagen,
of succes of uitbreiding van je dromen of gezondheid,
omdat DEZE ALLEMAAL al in je zijn,
ingeprent in jou door je BRON van zijn, je BRON VAN LEVEN.

Al deze dingen waar je zo vurig en terecht naar verlangt, zijn VAN JOU.
Maar ze lijken niet van jou te zijn omdat ze verborgen zijn
onder al je mentale structuren, overtuigingen, meningen,
gevormd en doorgegeven door je voorouders en hun voorouders vóór hen
en dit is het juiste moment dat jullie,
ja, zo velen van jullie als ertoe in staat zijn om de nodige actie te ondernemen,
om te kunnen aanvangen met een grootschalige herinrichting van je mentale geprogrammeerdheid.

Ontdoe je van de mythen, ontdoe je van je boemannen,
je angsten, je wanhoop, je frustraties, je folterende pijn en word wakker,
STA OP en REALISEER JE dat ze alle in je geest zitten,
ontstaan uit je mentale conditionering en BEVRIJD JE ERVAN.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan,” zul je ongetwijfeld denken,
maar de GROTE WAARHEID van ZIJN is DEZE: JIJ BENT NIET ALLEEN.

Er zijn leraren die positief denken zullen prediken,
maar dat heb Ik, Jezus Christus, nooit gedaan.
Ik heb je duidelijk gezegd dat het KONINKRIJK DER HEMELEN IN JE IS.
Wat Ik bedoelde was dat LEVEN de bron is van ALLES wat je ooit zou willen,
op voorwaarde dat je het in je laat werken door alle twijfel weg te vagen
EN door TE GELOVEN DAT HET JOU VOORSPOED, VREUGDE
EN VERVULLING ZAL BRENGEN
in de mate waarin jij je gedachten en emoties kunt ontdoen
van oude ego gedachten en gevoelens.

DIT is wat Ik bedoelde toen Ik zei:
‘Ik kwam om je overvloediger leven te brengen’

Ik kwam en ben nu gekomen om je ogen te openen,
voor het feit dat LEVEN in jou, om te beginnen jou laat groeien,
vervolgens laat het je plannen, je hoop, je verwachtingen groeien,
het brengt je alle noodzakelijke hulp om je plannen, je hoop en je dromen
in staat te stellen om op de juiste en volmaakte manier te groeien,
wat ook aan anderen leven zal schenken.

HET LEVEN….
HET dringt jouw moeilijkheden binnen en brengt genezing
waar het hart zeer doet of je lichaam bezwijkt aan ziekte,
HET herstelt catastrofes in je leven op dezelfde manier als het gebroken beenderen heelt,
het vervult al je behoeften naarmate ze opkomen,
op de volmaakte manier. En LEVEN, anders dan mensen
,
handhaaft een systeem van orde bij alles wat het onderneemt.

Dit alles is ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ meer dan je als mogelijkheid droomde.
Test mijn woorden uit.
Maak een duidelijke vorm van je vurigste wens in je geest.
Breng het naar Goddelijk Bewustzijn in stille meditatie, VRAAG,
geef oprecht dank, dat je ontvangt.
Het verzoek is nu gevuld met LEVEN
en moet op precies dezelfde manier in manifestatie komen
zoals een zaadje groeit als het in aarde gestoken wordt en water krijgt.
Wacht, geef voortdurend dank voor het ontvangen,
twijfel nooit en je zult een heel duidelijk antwoord krijgen.

‘Het is mogelijk, nu je deze boodschap:
‘alle dingen die mooi en gezond zijn, waaronder genezing, zijn al in jouw bezit’ gelezen hebt,
dat jij je afvraagt waarom je nog steeds je chronische ziekte of
armoede hebt ondanks je gebed en je geloof.
Je vraagt je ernstig af hoeveel je echt geloven kunt.

“Ik kan je enkel zeggen dat wáár geloof een relatief zeldzame toestand is.”

“Wat is WAAR GELOOF?”
“Het is een moment van overweldigende transcendente overtuigdheid
wanneer je ver voorbij ieder negatief en angstig ongeloof WEET,
dat het LEVEN krachtiger, meer transformerend, volmaakter IS
in beheersing van atomaire elementen, dan enige ziekte ooit kan zijn.

Dan, zoals duizenden chronisch en zeer ernstig zieke mensen
door de eeuwen heen hebben getuigd,
vindt het gewenste onvoorstelbare wonder plaats
en plotseling wordt er een instroom van hitte en kracht gevoeld,
misschien wordt er een Licht gezien
en heelheid van geest en lichaam wordt ervaren waar eerst ziekte was.”

“Het kan gedaan worden.
Wonderen gebeuren ook over een langere tijdsspanne en worden daarom niet onderkent,
maar ook zij kunnen evenzo het gevolg zijn van volhardend geloofsvertrouwen als de snelle spontane genezing.
Andere wonderen ‘van voorziening in behoeften’ vinden veel vaker plaats
dan dat jij je dat realiseert.
Probeer te GELOVEN, bid om GELOOF
en wanneer jij het het minst verwacht, zal het je gegeven worden.

Probeer volkomen consequent te zijn
in al je pogingen om het Goddelijke te vinden en er contact mee te maken
en het zal je zeker gegeven worden.”

“Het is een Bestaanswet dat wanneer je VRAAGT, je zult ontvangen.
Wanneer je ZOEKT, zal wat je zoekt je geopenbaard worden.
Wanneer je klopt, zal er voor je worden opengedaan.”

“Troost je. Geloof!”

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin