Schep een prachtig leven.

CHRISTUS vertelt:

“Ik ben wederom gekomen om in omgangstaal te spreken over je leven
en de manier waarop jij je dagelijks leven benadert.

Je staat ’s morgens op
en hebt absoluut geen idee van wat er werkelijk voor je ligt.
Je duikt in je routine en spreekt zinnen en zegt woorden
zonder na te denken over hun mogelijke UITWERKING op je omgeving
of wat ze kunnen doen met diegenen die je horen
of wat je jezelf voor de toekomst op de hals haalt.

Je gelooft dat je de baas bent over je leven,
maar eigenlijk handelen jullie allemaal achteloos
en zijn jullie totaal onwetend van wat jullie,
minuut na minuut, voor jezelf scheppen.

Even belangrijk, je draagt een emotionele last met je mee
die door geen enkele hoeveelheid interessante gebeurtenissen of opwindende ervaringen uit je hart en bewustzijn kunnen worden weggevaagd.
Overal waar je gaat, verlaagt de emotionele last je bewustzijnstrillingen
en daalt af in je zenuwstelsel en dan in je lichaamscellen,
waarbij de levenskracht erin en hun manier van functioneren verminderd wordt,
hun effectiviteit in zelf-herstel inbegrepen.

Wanneer je tegenstand ontmoet
gaat je menselijke ego recht overeind staan in zelf-verdediging.
Het werk van je ego, als ‘Bewaker van je Individualiteit’,
is om je overleving te verzekeren.
Daarom schiet het je te hulp en je voelt dat tegenstand in welke vorm dan ook onaanvaardbaar en niet te verdragen is.

Als gevolg hiervan merk je dat je geest en emoties geagiteerd raken,
wraakzuchtig en verhit en je wilt terugslaan om de tegenstand te laten verdwijnen of het gerechtvaardigd is of niet.
Dit is iets wat mensen over het Ego moeten begrijpen,
het ontbreekt het Ego volkomen aan inzicht,
objectiviteit of spontaan gevoel van rechtvaardigheid.

Wanneer je door de Ego Impulsen beheerst wordt,
zijn de bewustzijnstrillingen die je dan uitzendt zo uit evenwicht,
zo verstoken van gezond verstand,
dat zij de mensen om je heen ongunstig beïnvloeden
en bewustzijnsblauwdrukken van zoveel onvrede scheppen,
dat ze je toekomstige ervaringen, activiteiten en omstandigheden
beginnen te beïnvloeden.

Het is voor je toekomstige welzijn en leven van vitaal belang
dat je je ogen opent voor het feit dat je geen slachtoffer bent
van je omstandigheden en van de ervaringen in je leven,
maar de SCHEPPER ervan.

Bijvoorbeeld: als je gedurende de dag trammelant maakt
of redetwist met collega’s of baas,
kun je nog steeds beheerst worden door je haatdragende Ego
wanneer je naar huis gaat naar hen die je het meest nabij en het liefst zijn.
Als dat zo is, spreek je niet langer vanuit de rust van je waarheid
of vanuit enige spirituele waarden die je mogelijk bezit,
want zij zullen nu verkleurd en vervormd zijn door de op hol geslagen emoties, die je eerder die dag voor jezelf op het werk geschapen hebt.

Zo ook kun je ’s morgens uit je huis tevoorschijn komen,
(dat een plaats zou moeten zijn waar je geest hernieuwd en je hart in warmte opgebeurd wordt)
maar je loopt door je voordeur omhuld door de onrust
van mopperige ochtend reacties van je partner.

Misschien had je ruzie met je partner over een of andere grief
en probeerde je die bij te leggen met seks, om enkel te bemerken dat,
hoewel de seks jullie emotioneel dichter bij elkaar leek te brengen,
het niet echt bevredigde en de wrevel niet heelde.
Je moet begrijpen dat, wanneer je onbeschermde seks hebt,
je niet slechts je lichaamssappen uitwisselt maar ook je bewustzijn.

Het bewustzijn van veel mensen is aanhoudend zo reactief,
zelfs vijandig tegenover de mensheid en leven in ’t algemeen,
dat het niet alleen de fysieke gezondheid van het individu zelf vermindert,
maar ook het fysieke en emotionele welzijn van de partner ongunstig beïnvloedt.

Wanneer je na een kwetsend conflict seks hebt om de ruzie ‘goed te maken’,
word je ook doordrenkt met bewustzijn van slechte gevoelens van jouw partner.
Geheel onwetend neem je zowel deze als die van jou zelf mee naar het werk.

Ik leg je precies uit hoe je aardse wereld (die jij vast noemt)
maar die in werkelijkheid BEWUSTZIJNS energie is,
wordt gemodelleerd uit bewustzijnsvormen van een slecht humeur
of van die van liefde en opgewektheid
en die je gezondheid en gedrag ten goede of ten kwade beïnvloeden.
Welke bewustzijnsvorm je ook schept,
je laat je energie-indruk achter op alles wat je tegenkomt …
waaronder je auto, je computer en alles wat je in de loop van de dag ook mag gebruiken.

“Hoe kan dit?” zul jij je waarschijnlijk afvragen.

Omdat heel het universum met al zijn melkwegen
enkel BEWUSTZIJN – LIEFDE/INTELLIGENTIE in Haar hoogste vorm is
die door de interacties van elektromagnetisme werkt.

ELEKTROMAGNETISME is werkelijk
de ‘stof van menselijke gedachtekracht en van emotionele impulsen,
zoals ze binnen het veld van aards leven gezien worden.

Lees Brieven 5 & 6 totdat je volledig begrijpt dat niets vast is.
Alles wat je ziet, voelt, aanraakt,
zijn in werkelijkheid BEWUSTZIJNSIMPULSEN
zichtbaar gemaakt door het samenspel van elektromagnetisme.

Wanneer je dit volledig begrepen hebt
en de ware plaats gezien hebt
die jij inneemt bij het scheppen van goede gezondheid of ongezondheid,
van geluk of ongeluk VOOR JEZELF EN ANDERE MENSEN,
zou je misschien overtuigd kunnen worden
dat de enige verstandige weg voorwaarts is om

De CHRISTUS’ WEG TE BEWANDELEN
de WEG van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Hoe kun jij beginnen je normale gedachte patronen te veranderen
en je weerbarstige emoties meester te worden?

Je kunt dit doen door wilskracht uit te oefenen.
Maar wanneer je op wilskracht vertrouwt,
dan steun je op hetzelfde ego bewustzijn dat ervoor zorgt
dat jij je gevoel van emotionele balans verliest.
Dit is alsof je stroop gebruikt om een klodder stroop weg te vegen.

Of je kunt je Ego leren beheersen door te trachten kennis te krijgen
van en contact te maken met de BRON van je ZIJN, die Ik de ‘Vader’ noemde.

Lees Brieven 7 en 8

Je bent niet alleen.
Door aanhoudend gebed en meditatie,
het steeds blijven lezen van de Christus Brieven,
zul je uiteindelijk contact maken met DAT wat je grootste bron
van goedheid en vertroosting op de wereld zal blijken te zijn.

Ongetwijfeld zullen veel mensen schrijven
om te vragen of Christus condooms goedkeurt of veroordeelt.
Christus’ levendige antwoord hierop is:

geen enkel nieuw, scheppend idee komt ooit uit menselijke hersencellen. Mensen die iets nieuws uitvinden en scheppen,
ontvangen het nieuwe idee van het Universele.

Wat ook van het Universele komt,
kan gebruikt worden om ’t scheppen ten goede te komen.

Het scheppen van het condoom
was één van de meest liefdevolle en prachtigste geschenken en zegeningen
die op aarde verschenen zijn
en het zorgde zowel buiten als binnen de huwelijksband voor opluchting
bij vrouwen die hevig belast werden door de eisen van opdringerige mannen.
Het condoom is het middel geweest om ongewenste kinderen
de ellende van een ongeliefd bestaan te besparen.
Talrijke kinderen zouden wellicht in armoede geboren zijn en een vroege dood gestorven zijn. Met de komst van Aids, is het condoom zeker een middel om een partner te beschermen.

Maar men moet begrijpen dat er facetten van het bestaan zijn
waar MORALITEIT moet worden betracht.
Brief 9 is zeer duidelijk over wat WARE seksuele moraal is,
ware SPIRITUELE en gezegende seks, waar de Kerk geen weet van heeft.”

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin