Jezus BRIEF 6

Jezus Keert Terug en Vertelt  Waarheid

Deze Brieven bieden kennis
die mensen door de eeuwen heen verlangd hebben te kennen,
maar niet ontvangen hebben,
aangezien hun wereldlijke wetenschappelijke kennis niet toereikend was
om hen in staat te stellen haar te begrijpen.

Zo was het toen Ik in Palestina was in de persoon van ‘Jezus’,
telkens weer heb Ik de WAARHEID VAN UNIVERSEEL BESTAAN
op verschillende manieren uitgelegd, maar niemand begreep het.

Zoals de meesten van jullie zich moeten realiseren:
Ik ben op dit moment NIET naar jullie gekomen
om je een nieuwe religie te brengen,
een betere morele code of een nieuwe ‘God’ om te vereren.

Noch preek Ik, zoals jullie metafysici, ‘positief denken’.
Jullie menselijk bedachte ‘positief denken’,
die jullie menselijke behoeften en verlangens
en de middelen om je ambities waar te maken naar jezelf magnetiseren,
versterken enkel jullie ego-drijfkracht.

Alle gezegende en overvloedige dingen
zullen in jou en in jouw leven gemanifesteerd worden,
wanneer jij beseft dat:
het hele universum transcendent UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN is,
zichtbaar gemaakt wanneer HET materiële vorm aanneemt door de activiteiten van het ego.

Je ware bedoeling op je spirituele reis
is los te breken uit het knechtschap van het ego
en steeds puurder contact te maken met GODDELIJK-BEWUSTZIJN.
Het is jouw uiteindelijke bestemming om de alomtegenwoordigheid van God
zowel binnenin jezelf als in al jouw dagelijks handelen te herkennen.

Jouw hoogste spirituele doel is om te komen tot
dat spiritueel verheven moment waarop jij je eindelijk realiseert
dat jouw menselijke geest en zijn verlangens enkel eindig zijn
en ze je daarom nooit het geluk en de vervulling kunnen brengen
die je zult ervaren wanneer jij je eigenbelang terzijde legt
en bij GODDELIJK-BEWUSTZIJN komt en ENKEL vraagt om de Hogere Weg,
om Overvloediger Leven en om de echte spirituele BEDOELING
die enkel jij kunt bereiken in jouw aardse staat.

Hoe dan ook, om je te helpen om dit hoge punt van verwezenlijking te bereiken,
ga Ik nu uitgebreid in op de oorsprong en functie van het ego.

Als Ik jullie wereld overdenk,
zie Ik een dimensie die thans beheerst wordt door EGO-KRACHT.

leder kwaad in jullie huidige DECADENTE maatschappij,
in jullie uitgestrekte ZIELLOZE steden, ontstaat uit EGO-KRACHT.
Het is de bron van iedere kwaadaardige, liegende, perverse activiteit
die momenteel werkzaam is op jullie planeet.
Ego-kracht beheerst de media, je tv, jullie gezinnen, naties.
Het veroorzaakt overal op jullie aardbol oorlogen.
Ego-kracht schept een vuile moerasdamp van lage bewustzijnsenergie
die waarneembaar is door Hogere Spirituele Entiteiten,
maar te verschrikkelijk om te overdenken.

Als jouw huidige bewustzijn doordrenkt is
van liefde voor bezittingen en onvermogen om met anderen te delen,
manieren en middelen uitdenkt om rijk te worden ten koste van anderen,
steelt,
nalaat om jouw werk gewetensvol te verrichten
of om goede waar voor geld te geven, bedrieglijke en sluwe handel, laster,
afkraakt, grauwt, jezelf uitleeft in kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing,
kleinering, vijandigheid, onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie,
gewelddadige impulsen, diefstal, oplichting,
dan ben je ego-gedreven.

Jouw ego is de baas en je zult het moeilijk vinden
om door de moerasdamp van ego bewustzijn heen te trekken
om in staat te zijn de Realiteit te zien.

Om deze reden ben Ik door het medium van deze Brieven gekomen
om je te helpen precies te begrijpen wat jou bindt in je huidige omstandigheden,
de gruwel die een eeuw geleden onvoorstelbaar was voor de menselijke geest.

Op het moment van jouw conceptie tijdens de geslachtsgemeenschap,
toen het bewustzijn van jouw vader via zijn ruggengraat opsteeg,
steeds hoger tot de top van zijn hoofd en de spanning naar zijn climax rees,
raakte het bewustzijn van jouw vader kortstondig aan Goddelijk bewustzijn,
wat een ontbrandingspunt creëerde, een kleine explosie, die hij als orgasme ervoer en daarna werd een dosering Goddelijk bewustzijn in zijn sperma gegoten om leven te geven aan de eicel van je moeder

Het moment van vereniging met een vrouw en van de explosie van spanning in een man op het moment van het orgasme,
imiteert het moment van de Big Bang.
(Toen de EENHEID van het ‘Vader-Moeder-Bewustzijn’ explodeerde
tot gescheiden energieën en de eerste elektrische deeltjes een willekeurige ‘materie’ vorm aannamen.)

‘Vader-Bewustzijn’ verstrekte de energie van ‘activiteit en impuls’
en ‘Moeder-Bewustzijn’ verstrekte de ‘binding’ om vorm en substantie te geven aan de elektrische deeltjes.

(Verdiepende informatie:
Dit zijn PRIMAIRE IMPULSEN die leven en vormgeven aan man en vrouw.
Ik wil dat je begrijpt dat schepping niet een scheppen is van ‘materie’ doordrenkt met bewustzijn.
Schepping is de zichtbare vorm van PRIMAIRE IMPULSEN samengetrokken en gebonden tot individuele vormen en entiteiten, die alle verschillende facetten en combinaties van de PRIMAIRE IMPULSEN op ontelbare manieren uitdrukken.)

Daarom zijn de PRIMAIRE IMPULSEN de Realiteit waarvan jouw ogen,
oren, reuk en tastzin je vertellen dat zij vaste ‘materie’ zijn,
maar die in werkelijkheid BEWUSTZIJNSIMPULSEN zijn, geïndividualiseerd teneinde ervaren, intellectueel begrepen en emotioneel gewaardeerd te worden.

Op het moment van de conceptie, wanneer de zaadcel zich verenigt met de eicel en een éénwording plaatsvindt, verbinden mannelijke bewustzijns-chromosomen zich met vrouwelijke bewustzijns-chromosomen.
Dit is een fysieke vereniging van het eigen spermabewustzijn van jouw vader
en het eigen eicelbewustzijn van jouw moeder, bekrachtigd door het Goddelijke.
Aldus dragen de mannelijke en vrouwelijke bewustzijnschromosomen de afdruk van het genetische DNA van beide ouders.

Het moment van fysieke vereniging van zaadcel en eicel wordt op twee niveaus van scheppingskracht uitgevoerd.

De dosering van Goddelijk bewustzijn werd jouw ziel,
belichaamd binnen de menselijke bewustzijnsvereniging van zaadcel en eicel.

Er werd lichamelijkheid geschapen,
bekrachtigd door ‘Vader-Moeder-Leven-bewustzijn’
dat de activiteit en de binding van bewuste cellen bestuurde
en de geleidelijke groei en ontwikkeling van je fysieke lichaam teweegbracht
dat werkelijk bewustzijn is,
zichtbaar gemaakt op ieder niveau van je wezen en niets anders.

Jouw ziel verbleef als een onaangetaste ‘vlam’ (metafoor) van ‘Vader-Moeder-Leven’ diep verstrikt in de fysieke drijfkrachten van:

ACTIVITEIT – BINDING/AFSTOTING
Deze werden jouw aardse individualiteit en persoonlijkheid,

Omvat in de transcendente LEVENS IMPULSEN van ‘Goddelijk Vader-Moeder-Bewustzijn’,
namen deze bewustzijnsimpulsen nu het proces van jouw fysieke schepping door bewustzijn over
en werden de drijvende kracht achter jouw persoonlijkheid.

Samen werkten ‘Activiteit-Binding’ om bewuste cel na bewuste cel te bouwen overeenkomstig de bewustzijnsspecificaties besloten in de bewustzijns-DNA-moleculen.
Zowel persoonlijkheid als lichaam zijn het product van deze menselijke
impulsen van ‘Activiteit – Binding/Afstoting’.
Terwijl UNIVERSEEL BEWUSTZIJN voor eeuwig in equilibrium in de ruimte verblijft en daarom niet te detecteren is,
daar werken in ruimte, in trillingsfrequenties, de primaire impulsen van ‘Activiteit – Binding/Afwijzing’ samen in de zichtbare dimensie,
die zichtbaar worden voor jouw zintuigen in de vorm van electro-magnetisme.

Zowel UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN als jouw ziel blijven onberoerd in de stilte en verstilling van equilibrium in ruimte.
De aardse bewustzijnsscheppingskracht is werkzaam in ruimte en tijd
en veranderende trillingsfrequenties van gematerialiseerd bewustzijn.
Daarom neem jij levende vorm aan en blijf je in twee dimensies bestaan.

Eén dimensie is Ongezien, het GODDELIJKE BEWUSTZIJN –
en de andere, zichtbare, dimensie is alles wat het levende menselijke wezen kan voelen of begrijpen, totdat spirituele ontwikkeling zijn menselijke bewustzijnstrillingsfrequenties verheft naar het spirituele vlak
en een glimp van begrip zijn aardse bewustzijn binnenkomt.
Terwijl dit proces van geleidelijke verlichting voortgaat,
werkt het verheven menselijke bewustzijn bewust, zowel binnen de Ongeziene als binnen de zichtbare dimensie.

Hoe hoger de trillingsfrequenties van geïndividualiseerd bewustzijn zijn,
hoe hoger en volmaakter de vormen zijn die geschapen worden in de geest.

Hoe lager de trillingsfrequenties,
hoe meer afgescheiden van Universele Volmaaktheid van Liefde de vormen zijn die geschapen worden in de geïndividualiseerde geest,
die geheel in beslag genomen wordt door de ego-drijfkracht.

Op dit punt ga Ik nu meer uitgebreid uitleg geven over het ego.

Het Ego neemt de leiding van jouw zich ontwikkelende foetus over
vanaf het moment van vereniging van de zaadcel en de eicel.
Het nieuwe kleine wezen werd een ‘ik’,
dat onmiddellijk tevredenheid en ontevredenheid voelde in de baarmoeder,
afhankelijk van zijn sensatie van gemak of ongemak en van wat er met moeder gebeurde.

Toen jij geboren werd,
zetten jouw overlevingsinstincten,
ingeprent met het diepe oeroude weten van ‘geschapen bestaan’,
verborgen in elke levende cel van jouw lichaam,
je aan om te ademen
en je gewaar te worden van een emotionele leegte en ontbering
bij jouw afgescheiden worden van de gerieflijkheid van de omsluitende baarmoeder, wat dan gevoeld werd als een fysieke leegheid en behoefte aan voeding voor het lichaam.

Aldus werd jouw ego-huil geboren.

Wanneer je huilde, werd je voeding gegeven door moeder,
wat diep bevredigend was – zowel fysiek als emotioneel.
Wanneer je behoeften volledig vervuld waren,
kon je opnieuw wegglijden in een staat van equilibrium in de slaap.

Wanneer je uit jouw equilibrium ontwaakte had je een gevoel van onveiligheid (het equilibrium nu verdeeld in mentaal en emotioneel gewaar zijn), herinnerde jij je dat moeder en melk een tevredenstellen van behoeftige onzekerheid opleverden en dus huilde je opnieuw. Je behoeften werden gelenigd.

En zo ontwikkelde jouw ego-drijfkracht zich.

Soms huilde je en werd er menselijk bepaald dat het nog geen voedingstijd was en liet men je een poosje huilen.
Dit bouwde een gewaar zijn op dat behoeften niet altijd direct bevredigd werden en jij je zou moeten aanpassen.
Je koos óf woede en huilde woester óf viel terug in acceptatie.
De keuze van jouw reactie hing af van het karakter van de ‘ego-drijfkracht’ die bij de geboorte ingeprent was in je bewustzijn.

Geen van beide vormen van ego-drijfkracht zouden ver- of beoordeeld dienen te worden. Ze waren het natuurlijke resultaat van de ‘Ego-Scheppende-Factor’ die INDIVIDUALITEIT verzekert.

Zoals Ik in mijn vorige Brief heb uitgelegd is het EGO:
de BEWAKER van INDIVIDUALITEIT

Als je deze ingebouwde impuls niet zou hebben,
te ‘huilen’ om wat jij wilt dat jou gelukkig maakt
of af te wijzen wat jou verdrietig maakt,
dan zou je in een vacuüm van leegheid verkeren.

Als je niet zou rennen wanneer je geconfronteerd werd met gevaar
en niet om hulp zou roepen wanneer je in gevaar verkeerde,
dan zou je kunnen sterven.

Als je niet had gehuild, eten had ‘geëist’, toen je geboren werd,
was je mogelijk verhongerd.

Als je moeders melk niet had verwelkomd en je warm tegen haar had genesteld,
zou je mogelijk nooit een hechte, liefdevolle band met haar hebben ontwikkeld.

Zonder de EGO-DRIJFKRACHT zou er geen schepping zijn,
geen individualiteit, geen vervulling van behoeften, geen bescherming,
geen warme reactie en geen menselijke liefde.

Zonder de EGO-DRIJFKRACHT zou er geen zelfverdediging zijn,
geen zelfbescherming, geen overleving.

Echter, de EGO-DRIJFKRACHT,
boven alles het ‘ik’ van de individualiteit,
is enkel ingeprent met de behoefte aan ZELFVERVULLING en OVERLEVING.

In de kindertijd wordt het ‘ik’ van het ego beheerst door sympathieën en antipathieën, behoeften en afwijzen van wat niet gewenst is en door gewoonten,
gevormd door een constante herhaling van gevoelens.
Er worden slechte gewoonten gevormd in de gedaante van onaanvaardbare ego reacties op persoonlijke ervaringen en op de omgeving en deze worden, op hun beurt, ingeprent in de onbewuste of onderbewuste geest en blijven verborgen.
Zij komen echter tevoorschijn in zich herhalende gedragspatronen wanneer het ‘geheugen’ van vroegere omstandigheden en gedragslijnen hen onbewust
in gedachten brengen.

Nu beginnen de onder bewuste geest en de bewuste geest samen te werken om de persoonlijkheid te ontwikkelen.
Veel van het gedrag wordt ‘geconditioneerd gedrag’ en is zeer moeilijk te doorbreken.
Wanneer de persoon onbewust geprogrammeerd is met sterke zelf-gerichte ego gewoonten in denken en gedrag en het moeilijk vindt om met anderen in harmonie te leven – dan gaat die persoon naar een psycholoog voor hulp om de complexiteit van de mentale/emotionele problemen te ontrafelen.

Totdat mijn Bestaanswaarheid volledig wordt begrepen
en de leven-gevende principes de vaste richtlijnen worden voor denkgewoonten en reacties op levenservaringen, zal de pijn en het lijden die voortkomen uit het in onwetendheid toegeven aan ego-drijfkrachten, voortduren.

De Kerk beschrijft deze menselijke moeilijkheid als zijnde een ‘verleiding door Satan’. Dat is het niet. Het is een natuurlijk proces, teweeggebracht door de ongecontroleerde reacties op het leven bekrachtigd door de Ego-Drijfkracht,
waarvan het de enige bedoeling is om het individu blijdschap en tevredenheid, vervulling van behoeften of privacy, onafhankelijkheid, zekerheid en vrede te brengen; allemaal gericht op OVERLEVEN.

Men moet begrijpen dat er aan de ego-drijfkracht niets slechts is.
Het is het noodzakelijke scheppingsgereedschap.
Het is het individu zelf dat de onevenwichtigheden in het leven teweegbrengt door de ego-drijfkracht volledige controle over zijn persoonlijkheid te geven zonder aandacht of achting te hebben voor andere mensen.

Ook dit dient niet veroordeeld of bekritiseerd te worden,
aangezien de persoon, in beslag genomen door ego-drijfkracht,
geen andere manier kent om te denken of te handelen in de aardse dimensie.

 

Het kind weet niets van zelfbeheersing,
anders dan wat het geleerd werd door ouders en leraren.
Daarom kunnen de fouten die het maakt in reactie op het leven met zijn ups-en-downs enkel goedgehumeurd geaccepteerd worden door ouders en leraren,
aangezien het kind geen idee heeft van wat hem drijft.

Als hij iets wil dan WIL hij het nu meteen
en vraagt zich af waarom hij het niet zou kunnen hebben.
Er is niets anders in zijn hoofd dan dit.
Hij ziet iets dat hij leuk vindt, hij wil het.

Het is wreed om een kind ruwweg te vertellen, ‘Nee, je kunt het niet krijgen’, zijn hele systeem wordt beledigd en aangevallen.

Vanaf de vroegste babytijd moet het opvoedingsproces geïnitieerd worden door
logica en geruststelling, waarbij zijn recht bevestigd wordt om zich veilig te voelen in zijn omgeving.
Zijn gevoel van veiligheid zou ontwikkeld moeten worden door de juiste manier uit te leggen om zijn wensen te uiten.

LIEFDE, niet irritatie of woede, moet de woorden kiezen die het kind vertellen waarom hij niet kan krijgen wat hij wil.

Het kind zal de boodschap horen wanneer die met liefde gegeven wordt.

Wanneer met woede gebracht, wekt ze zijn diepste ego-drijfkrachten op
en begint het de vorm van rancune aan te nemen; open of verborgen.
Of een gevoel van diep gewortelde frustratie die het ego aantast,
waarbij het natuurlijke gevoel van innerlijke waardigheid van het kind
vermindert.

Een kind heeft het nodig om een gevoel van persoonlijke waardigheid te bezitten en dit zou niet onderdrukt of vernietigd mogen worden.

Het vraagt van ouders of leraren om zeer duidelijk uit te leggen
dat andere mensen op de wereld ook hun behoeften hebben,
hun recht op hun bezittingen, hun verlangen naar vrede en plezier.

Niemand, zelfs niet een kind, of volwassene, heeft het recht om iemand anders te ontstemmen teneinde zijn eigen genoegdoening te verkrijgen!

Als een andere jongere het kind slaat en hem aan het huilen maakt,
is het slechts normaal dat de ego-drijfkracht wil terugvechten;
de ego-drijfkracht is geprogrammeerd om zich tegen het andere kind te verdedigen.

Dit vraagt van ouders en leraren om erop te wijzen dat ‘wraak nemen’ enkel escaleert en meer pijn voor elk betrokken kind met zich meebrengt
en dat om die reden ‘wraak nemen of betaald zetten’ volledig zinloos is.

Beter TE LACHEN en zich af te wenden,
in plaats van toe te laten dat de irritatie en het leed in de geest doorgaan.

Het is nog beter om het probleem in gebed naar GODDELIJKBEWUSTZIJN te
brengen en te vragen dat het leed uit zijn bewustzijn verwijderd wordt
en om een middel tot verzoening te zoeken.

Een kind zou ook geleerd moeten worden
tijd te nemen om te begrijpen dat hij en het andere kind
evenzeer kinderen zijn die geboren zijn uit het Goddelijke Ogenblik.

Wanneer een kind spiritueel ontvankelijk is
en het begrijpt zijn spirituele verwantschap met andere kinderen,
dat de ‘rechten van anderen gelijk zijn aan zijn eigen rechten’
en het kind kan deze manier van denken tot een gewoonte maken,
dan zal hem het grootst mogelijke spirituele geschenk gegeven zijn.

Op deze manier wordt de ego-drijfkracht verzwakt door de praktische dagelijkse toepassing van inspirerende liefde,
terwijl de centrale ‘ik’-heid van het kind sterk en zelf verzekerd blijft.

Het kind zou de weldadigheid van lachen geleerd moeten worden,
die Ik in een latere Brief zal beschrijven en uitleggen.

Daarom is bekwaam en inzichtvol onderrichten absoluut noodzakelijk om het kind te leiden tot waardering voor de rechten van andere mensen,
GELIJK AAN HUN EIGEN RECHTEN.

Dit is de spirituele wet die thuis en in de klas zou moeten domineren.
Iedere andere wet waarmee omstandigheden worden beoordeeld, is onjuist en mist evenwicht.

Het beste onderwijs zal gebaseerd zijn, niet op de wil van de leraar,
op de ‘omdat ik het zeg’ houding, maar op een onder iedere omstandigheid, systematische verwijzing naar ‘broederlijke liefde’ en de gelijke rechten van anderen.

Tegelijkertijd zou een kind niet geïndoctrineerd moeten worden in ‘zelf op offering’, aangezien deze soort zorgzaamheid gewild en enkel geboren moet zijn uit de spirituele opvattingen en doelen van het individu.
Zelf op offering wordt (ongedwongen) geboren uit spirituele verlichting,
uit een hoger te volgen weg,
uit de verzaking van het kleine zelf,
om daarmee de ego barrières te verwijderen die afstemming op de universaliteit van Goddelijk-Bewustzijn belemmeren.

Echte ‘verlichte zelf op offering’ brengt een spiritueel bewustzijn tot
vreugdevolle hoogten. Er is dan geen gevoel van verlies in enigerlei vorm.

 

Neem tijd voor deze oefening.

Om de realiteit van de ziel en het ego beter te beschrijven,
wil Ik dat jij je handen tot een kom vormt,
vingertoppen tegen vingertoppen en polsen tegen elkaar
en ruimte laat tussen je komvormige handen.
Je handen representeren de ‘menselijke bewustzijnsschelp’ van een persoon,
het ego.

De RUIMTE tussen je handen stelt op een juiste wijze de ZIEL voor,
geboren uit het ‘Vader-Moeder-Bewust-Leven’ op het moment van conceptie. Terwijl het voor de menselijke zintuigen ‘leegheid’ lijkt te zijn, is het,
in feite, een loot van TOTALITEIT & HEELHEID van GODDELIJK-BEWUSTZIJN waaruit alle geschapen dingen vorm hebben aangenomen.

Jouw handen met de ruimte ertussen representeren het ‘ik’.

Jouw rechter- en linkerhand representeren twee machtige krachten van de magnetische ego-drijfkracht.
Zij representeren krachten van ‘binding-afwijzing’,
maar tegelijkertijd, heel terecht, zijn ze de lichamelijke weergave van de fysieke energieën, bekend bij de wetenschap als magnetisme;
‘Aantrekking en Afstoting’.

Beweeg je rechterhand weg van de andere en visualiseer dat je deze rechterhand gebruikt om ‘te krijgen wat je uit het leven wilt’.
Het geeft ook weer, wat je menselijk bewustzijn ziet als de ‘graaiende’
levenshouding.

Besef ten volle dat je rechterhand de magnetische aantrekkingskracht, de binding, de aantrekking, de zwaartekracht, overduidelijk in heel de natuur weergeeft.
Magnetische aantrekkingskracht is de bron van alle ‘willen’ en ‘verlangen’.
Het is de magnetische impuls die altijd gericht is op krijgen wat nodig of zeer wenselijk en aangenaam in het leven is.

Deze magnetische impuls is ‘spiritueel bedoeld’ om gericht te worden op constructieve bedoelingen. Verkrijgen, vasthouden, bouwen, bereiken.

Waren er geen andere mensen of levende dingen op de wereld,
dan zou de magnetische impuls het volledige overwicht in de persoonlijkheid kunnen hebben en toch geen kwaad doen.

Het is slechts wanneer ‘anderen’ in aanmerking genomen moeten worden,
dat de ongecontroleerde ‘magnetische impuls om aan te trekken, te onttrekken, te binden, vast te houden, te bezitten’ een persoonlijkheidsziekte wordt, als ze niet gelijkwaardig in balans is met de behoeften van alle andere levende dingen.

Beweeg je rechterhand terug naar haar oorspronkelijke plek, tot een kom gevormd met de linkerhand.

Beweeg nu je linkerhand weg van je rechterhand
en visualiseer dat deze hand de ‘magnetische impuls’ representeert
om te verwerpen,
weg te duwen,
te slaan of jezelf te verdedigen
tegen inbreuk op jouw eigendom, bezittingen
of een aanval op jouw karakter, gezin of werk.

Deze linkerhand representeert de ‘magnetische impuls van afwijzing’
die ‘spiritueel bedoeld’ is om jouw privacy te waarborgen en je leven te redden.
Het is een legitiem wapen wanneer jouw fysieke of emotionele overleving op het spel staat.
Hierbij onthoud je dat elke handeling van jou
een echte elektromagnetische activiteit is
of anders gezegd een binding/afstotingblauw-druk in bewustzijn is,
die eens naar jezelf terug zal kaatsen
en uiteindelijk uiterlijke vorm zal aannemen
in de gedaante van een gelijkaardige aanval op het zelf.
(Wat je zaait zul je oogsten.)

Je kunt onaangename kritiek van jouw ouder, leraar of werknemer krijgen
en de woorden van zelfverdediging die in je hoofd opkomen
en uit je mond floepen zijn ego-woorden, geheel gewijd aan zelfverdediging, wat de magnetische drijfkracht van afstoting en afwijzing uitdrukt.

En zoals jouw ego-aanvalswoorden opvlammen in boos taalgebruik,
zo wordt het ego van degene die jou bekritiseert op dezelfde manier bedreigd
en stijgt de woorden van zelfverdediging ook in hem/haar omhoog tegen jou.

Wat mogelijk begon als een noodzakelijke en volwassen handeling om ‘op de een of andere vergissing en een betere manier van doen te wijzen’,
wordt door een egocentrisch gevoelig ego regelmatig direct gezien als een persoonlijke aanval.

Wat een moment van groei had moeten zijn, ontwikkelt zich tot een tijd van conflicten, woede, mogelijk tranen, aanhoudende rancune en wederzijdse vijandigheid.

Op dergelijke snelle, onverwachte, onnodige manieren worden conflicten voortgebracht in de geest, uitgedrukt in woorden en zelfs handelingen en oneindig herhaald door rancune en haat.

Onthoud dat iedere activiteit van de geest,
de mentale gedachte en de emotionele reacties van aantrekking en afstoting, allemaal bewustzijnsenergieën van scheppingskracht zijn.

Deze bewustzijnsenergieën scheppen niet alleen
de onaangename teruggekaatste vormen,
maar zij ontwikkelen de richting van het karakter
en beïnvloeden zelfs relaties in het algemeen en de omgeving
en ze verminderen de levensvitaliteit van het lichaam,
wat direct leidt tot een gevoel van fysieke malaise, virale infecties of langdurige ziekte.

De hogere weg, als je op welke manier dan ook wordt aangevallen,
een weg die enkel constructieve weerslag heeft,
is in gedachten te houden dat je ogenblikkelijk GODDELIJK BEWUSTZIJN kunt aanroepen,
waaruit je bij iedere gebeurtenis onmiddellijke bescherming zult aantrekken.

Maar dit is enkel mogelijk als jij aan de ‘magnetische ego-drijfkracht van verzet’ voorbij kunt gaan in de volmaakte zekerheid dat GODDELIJK BEWUSTZIJN jou in iedere behoefte tegemoetkomt.

 

Breng nu je linkerhand terug naar haar oorspronkelijke positie met je rechterhand.

Realiseer je dat gedurende deze oefening,
de RUIMTE tussen jouw handen, de RUIMTE is gebleven.

Zij is niet betrokken geweest bij enige activiteit van de handen.
En zo is het met je ZIEL wanneer jouw ego druk aan het werk is, seconde na seconde, altijd en eeuwig op zijn hoede om jouw behoeften te vervullen
en je te verdedigen tegen welke onaangenaamheid dan ook.

Het GODDELIJKE BEWUSTZIJN van jouw ZIEL blijft verborgen,
hoewel Het altijd binnenin je is.

 

Toen Ik op aarde was, sprak Ik tot de mensen over het Koninkrijk der Hemelen‘. Ik zei dat het binnenin je was. Zo is het, het is jouw ziel.

Het is de veilige haven van equilibrium van het GODDELIJKE BEWUSTZIJN dat jou bestaan gaf als een man of een vrouw in de dop.

Ik verlang er zeer naar, om in staat te zijn,
in jouw geest een brede kijk op je BRON van ZIJN te plaatsen
teneinde je in staat te stellen je oorsprongen wat duidelijker waar te nemen.

Je moet ook te allen tijde begrijpen
dat wanneer Ik in woorden DAT WAT WERKELIJK ONKENBAAR IS beschrijf, Ik, zelf, in de allerhoogste onmeetbare trillingsfrequenties ben op de uiterste rand van het GROTE UNIVERSELE EQUILIBRIUM,
waaruit alle dingen hun wezen onttrokken hebben
en hun vorm hebben aangenomen.

Als Ik spreek over een berg, zal een beeld in jouw geest opkomen,
maar je zult de grootsheid van zijn structuur niet kennen, de hardheid van zijn rots, zijn ravijnen en pieken en grotten, de sneeuw die de top in alle seizoenen bedekt, de watervallen die in poelen neerstorten wanneer zijn gletsjers smelten.
Opdat jij een glimp van de grandeur van deze berg zou kunnen opvangen, zou Ik een gedetailleerde beschrijving van iedere hoek en spleet moeten geven.
Zelfs na de meest gedetailleerde mondelinge uitleg, zou je nog steeds slechts ingebeelde mentale plaatjes hebben om uit te putten.
Je zou de berg nog steeds niet KENNEN.

Als Ik over een orkaan spreek, kan Ik jou voor de geest brengen,
bomen die naar de grond buigen, gekromd door de hevige wind, afbrokkelende muren, gebroken dakspanten, rondvliegende bakstenen en daken, verbrijzelde ramen, omgeblazen auto’s, grote ontwortelde bomen,
maar je zult nooit de kracht en het geluid van die wind, het gekraak van vallend metselwerk kennen,
of de verschrikking die het teweegbrengt in het hart van mensen die het moeten doorstaan, totdat jij het zelf hebt ervaren.

En zo is het wanneer Ik je
‘DAT’ WAT HET GEHEEL VAN SCHEPPING HEEFT VERWEZENLIJKT
probeer te beschrijven. Je kunt enkel maar gissen, niet WETEN.

Enkel nadat je, voor jezelf, alles ervaren hebt waarover Ik gesproken hebt,
zul je enig idee beginnen te krijgen van wat Ik je probeer te vertellen.

Daarom, laat niemand die mijn Brieven leest,
met elkaar ruziën of de waarheid ontkennen van wat Ik je aan het onderrichten ben of mijn woorden weerleggen.
Want Ik zeg je waarlijk dat je niet volledig kunt kennen wat je niet ervaren hebt.

Het zijn slechts diegenen die mij in aanvaarding en geloofsvertrouwen,
in dagelijkse meditatie, in het zuiveren van bewustzijn en in hartstochtelijk gebed om verlichting willen volgen, die uiteindelijk steeds dieper gaande glimpen, daarna ervaringen, zullen verkrijgen van waar ‘t geschapene zelf toegang toe mag hebben: Goddelijk Bewustzijn.

 

UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is de UNIVERSELE SFEER van RUIMTE
die niemand mag binnengaan of waar niemand toegang toe kan hebben,
aangezien HET in een staat van equilibrium en zichzelf insluitende energie verblijft.

GODDELlJK BEWUSTZIJN is de hereniging van de oorspronkelijke IMPULSEN binnen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN die vrijkwamen om zowel de scheppingsactiviteit als scheppingssubstantie te worden op het moment van de BIG BANG.

Deze IMPULSEN werden explosief gescheiden
en kwamen toen samen in een staat van wederzijdse beteugeling.
De impulsen waren ook voorbestemd om voor altijd in de geschapen sfeer te werken, hetzij apart, gemanifesteerd als energieën,
hetzij wederzijds beteugeld in equilibrium.

Het is slechts deze sfeer van Goddelijk bewustzijn waarin de wetenschap mag doordringen.

Universeel bewustzijn en de belichaming van  Universele impulsen.

 

Impuls                                                                         Impuls

 

 

 

De wil om te scheppen. In wederzijdse beteugeling met -> De bedoeling om zichzelf te ervaren.
Intelligentie In wederzijdse beteugeling met -> Liefdevolle bedoelingen
Intelligente wil Equilibrium (evenwichtig) Liefdevolle bedoelingen.

 

Nu je deze intellectuele beschrijving van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN gekregen hebt, zul je nog niets dichter staan bij het waarderen van de sublieme pracht en grootsheid van de Kracht. Noch van de schoonheid, vreugde, harmonie, extase, vervat in kleur en klank voorbij jouw dimensie.

Het zijn enkel wij, die in bewustzijnstrillingsfrequenties naar de uiterste grenzen van het equilibrium van UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN zijn opgestegen,
die de verrukking van zichzelf-gewaar zijn van ware potentie ervaren en kunnen uitstralen,
zonder het verlangen dat te vervullen,
de wonderlijke vreugde van persoonlijke vervulling zonder ‘een vinger te verroeren’.

Ik gebruik de laatste term overdrachtelijk, aangezien Ik,
alhoewel Ik mijn individualiteit behoud,
enkel actief ben in bewustzijn
en op generlei wijze, langer fysiek ben noch geweest ben sinds mijn voortdurende spirituele opstijging in andere dimensies, na mijn dood aan het kruis.

Je zou je kunnen afvragen hoe het mogelijk is om zulke enorme UNIVERSELE IMPULSEN in een staat van equilibrium te hebben.
Ze zijn in een staat van gelijke en wederzijdse beteugeling, de bindende, verzorgende LIEFDE IMPULS die de scheppende, actieve WIL beheerst.

Ik kan dit fenomeen slechts in de volgende eenvoudige termen verklaren:

Als je de palm van de ene hand bovenop de palm van de andere plaatst,
waarbij de vingertoppen van elke hand de pols van de andere hand aanraken
en ze dan probeert te scheiden, maar ze nog steeds stevig plat op elkaar houdt,
zul je enig idee hebben van de betekenis van ‘equilibrium’ of ‘wederzijdse beteugeling’.

Bovendien moet jij je realiseren dat,
hoewel jouw handen schijnbaar een fysiek fenomeen uitdrukken,
zij feitelijk geregeerd worden door en uitdrukking geven aan IMPULSEN die jouw brein uitzendt.
Daarbij mag je brein dan het voertuig zijn om bewuste ideeën uit te drukken, impulsen,
maar in feite is de IMPULS de realiteit van elke beweging van welke aard ook,
niet het fysieke brein,
Het brein is slechts een instrument van de uitdrukking van dergelijke impulsen.
Ik heb je enkel een intellectueel verslag van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN gegeven.

Hoe kan Ik je de verborgen kracht, de ontzaglijke eerbied, de vervoering, de stralende vreugde, de staat van uiterste voldoening en vrede en harmonie van Diens Wezen beschrijven?

Zelfs als je kunt overdenken en beseffen dat uit deze GROOTSHEID van BEWUSTZIJN het hele universum leven en vorm heeft aangetrokken,
dan kun je niet meer dan een elektron waarnemen van de enorme onmetelijke Vreugdevolle Realiteit van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN.

Om de scheppingsaard volledig te begrijpen:
de redenen waarom het ego functioneert zoals het functioneert,
waarom geschapen entiteiten de drijfkracht voelen die zij voelen,
moet begrepen worden
dat de AARD en KWALITEIT van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
de puurste STRALENDE VREUGDE, VERVULLING, BLIJDSCHAP is.

Dit is wat ik het  ‘KONINKRIJK DER HEMELEN BINNENIN JOU’ noemde, BINNENIN JOUW ZIEL, BINNENIN DE DIEPSTE NISSEN VAN JOUW PSYCHE,
wat het intermediair is tussen de straling van je ziel en het ‘schaduw-zelf’ van het ego.

Terugkeren naar deze transcendente staat van glorieus, prachtig, gelukkig, harmonieus zijn, is het diepste verlangen van je ziel!

Het is dit voortdurende verlangen, deze aangeboren onbewuste herinnering aan equilibrium;  vrede, vreugde en harmonie. die het ego, door de psyche, aanspoort om de omgeving in jouw voordeel te manipuleren.

De consistente bedoeling van het ego is om je terug te brengen naar jouw oorspronkelijke staat van glorieuze extase waaruit jij je ziel, wezen en vorm aangetrokken hebt.

Maar het ego kan jouw gewenste vreugde en genoegen slechts tot stand brengen door middel van de twee magnetische/emotionele ‘Binding/Afwijzing’ impulsen die slechts gematerialiseerde impulsen zijn om jou je individualiteit te geven.

Daarom wordt het aangeboren verlangen om zich weer met de BRON van ZIJN te verenigen, ervaren in de elektromagnetische parameters van denken en voelen als ‘Meer, meer, meer’ van wat je eerder een aangenaam gevoel gaf.

Meer vrienden, meer huis, auto, kleren enz.

Elke keer dat het ‘meer’ bereikt is, is er een zwakke gloed van voldoening, misschien een opscheppen tegen de buren om het geluk te verhogen
(een stapje hoger te komen dan zij en nog iets meer glans te verkrijgen)
en dan sterft de nieuwigheid af.
Het nieuwe bezit wordt alledaags, de zintuigen zijn opnieuw in rust, in equilibrium. Mentale vermoeidheid vangt aan, routine wordt saai en vervelend.
Om weer wat leven in de brouwerij te brengen, vindt het ego een ander doel om bereikt te worden, om voor opwinding en genoegen te zorgen.

Aldus is leven een eindeloos najagen van persoonlijke voldoening van
gevarieerde aard, die de verborgen ziel verhongert, ontevreden laat, nog steeds verlangend naar iets ‘Meer’ …… “maar wat is het waar mijn diepste zelf naar hunkert?” vraag jij je in wanhoop af.

Wanneer iemand enig begrip verkrijgt van de werkelijke bron van leegheid
en het voortdurend innerlijk hunkeren naar ‘meer van wat mij eerder goed deed voelen’ en begint te mediteren om contact te maken met ‘DAT’ … wat hem/haar heeft verwezenlijkt, sijpelt een beetje van Goddelijk Equilibrium door het menselijke bewustzijn. De leegheid begint te wijken.

Als zo iemand inderdaad een echte glimp van het EEUWIGE en het werkelijke doel in het leven opvangt, zal het verlangen naar meer bezittingen uiteindelijk een natuurliike dood sterven.
Het verlangen naar ‘Meer’ bezittingen zal geleidelijk vervangen worden door een oprechte waardering voor wat je al hebt en een gevoel van consistente tevredenheid.

Door de ervaringen van de miraculeuze tussenkomst of activiteit van GODDELIJK-BEWUSTZIJN in het dagelijkse leven,
wordt het menselijke bewustzijn enorm opgeheven
en leert het dat aan zijn dagelijkse behoeften op de allerbeste manier tegemoet gekomen wordt.
Geloofsvertrouwen neemt toe en vreugde wordt versterkt.

Dit is waarom Ik tegen je gezegd heb:
Ik ben niet gekomen om je positief denken te leren om de dingen die jij wilt en nodig hebt naar jouw invloedssfeer te trekken.
Ik ben uitdrukkelijk naar je toe gekomen om je terug te leiden naar het Koninkrijk der Hemelen. Het is echter niet alleen met betrekking tot het verlangen naar meer bezittingen voor jezelf, dat je ziel aan banden gelegd wordt binnen haar geheime verblijfplaats.

Het ego gebruikt de magnetische emotionele drijfkracht ook om ‘te weerstaan,
af te wijzen’ om jouw individualiteit, privacy en veiligheid te waarborgen.
Deze impuls neemt talrijke vormen aan,
die ontworpen zijn om je een gevoel te geven van superioriteit
of elitair zijn of om je te beschermen tegen mensen die jij beschouwt als ongewenst of van een lagere sociale klasse dan jij.

De ego-drijfkracht wordt voortdurend toegepast
en werd zelfs door de Kerken geacht volmaakt aanvaardbaar te zijn.

De waarheid is:
wanneer de ziel een beetje controle over de ego-drijfkracht begint te krijgen,
dan zal ze de menselijke persoonlijkheid berispen voor haar zelfgerichtheid en uitsluitingsgedrag.
Ze zal de psyche aansporen om zich toe te leggen op onvoorwaardelijke liefde en een geloof in de universaliteit en de Eenheid van alle mensen, ongeacht wie zij mogen zijn.

Misschien kun je, nu, gemakkelijker begrijpen hoe en waarom het scheppen van jouw individualiteit door middel van het ego,
de grote capsule van ‘fysieke impulsen’ vormde
die je menselijke bewustzijn voortbracht en omsloot,
die zowel je fysieke vorm als je menselijke persoonlijkheid schiep.

Aangezien het jouw geest is die emoties, gedachten en gevoelens bestuurt, weerhoudt het je om contact te maken met de BRON van jouw LEVEN en jouw ZIEL.

Jouw ware bedoeling in het leven is om meesterschap over je ego te verwerven door in denken en voelen uit te reiken naar … ‘DAT’ … wat jij aanvoelt dat achter de schepping ligt en aanhoudend te vragen om verlichting.

Dit jij de allereerste stap die iemand moet zetten richting dat glorieuze moment waarop hij/zij contact zal maken met het GODDELIJKE
en dan voorwaarts zal gaan,
door middel van het voortdurende reinigen van de ego-drijfkracht,
naar de herintreding in die ‘hemelse staat’ waaruit je ziel werd geboren
en haar individualiteit aannam.

 

En hoe is dit SCHEPPEN VAN INDIVIDUALITEIT tot stand gekomen?

Zoals Ik eerder zei, bereikte UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN een hoogtepunt van wederzijdse beteugeling en een explosie vond plaats en rukte uit elkaar de:

 

IMPULS van SCHEPPENDE WIL en de IMPULS van LIEFDEVOLLE BEDOELINGEN die zich van elkaar scheidden en binnen schepping actief werden als:

 

Vader-Intelligentie                                                                Moeder-Liefde

gezien als

Elektriciteit                                      :                  Magnetische ‘Binding – Afstoting

!                                                                                                                                                                   Leven

herenigd in equilibrium als

Goddelijk bewustzijn
!

Leven

 

Daarom, verre van vaste en te begrijpen ‘materie’,
is de zichtbare wereld in werkelijkheid:

Geest/activiteit altijd samenwerkend met
emotionele/magnetische Binding – Afstoting.
Ook bekend als Aantrekking – Afwijzing’.

 

Vader-lntelligentie: fysieke elektriciteit en

Moeder-Liefde: fysieke magnetische ‘Binding – Afwijzing’

brachten samen een kind voort: het EGO.

 

Deze IMPULS van INDIVIDUALITEIT werd geboren en nam onontkoombaar en vastomlijnd vorm aan binnen de scheppingsenergieën
om te verzekeren dat de verschillende elektrische krachten,
tot uitdrukking gebracht door protonen en elektronen en de rest van de ‘deeltjesbende’  enthousiast ontdekt door de wetenschap, niet ongehinderd zouden wegvliegen naar een onverbonden ‘vormeloze toestand’,
maar bedwongen en beheerst zouden worden door de magnetische ‘binding/afwijzing’ impuls van Moeder-Liefde,
om gemanifesteerde vorm tot stand te brengen.

De wetenschap zou de voorgaande alinea’s kunnen betwisten,
aangezien het steeds veel moeite heeft gekost om de verscheidene ‘bindingsprocessen’ te beschrijven door verschillende terminologieën op de ‘binding’ energieën toe te passen.

Het staat de wetenschap vrij om de ‘binding- of aantrekkingsenergieën’
te benoemen met welke term zij ook verkiest,
maar het feit blijft dat deze energieën vorm hebben aangenomen
vanuit de grootse en primaire Impuls van Moederliefde,
waarvan de primaire bewustzijns-functie is om vorm te geven aan individualiteit.

De impuls van ‘Vader lntelligent Leven’ geeft elektrische stuwing aan schepping.

De impuls van ‘Moeder Liefdevolle Doelgerichtheid’ geeft de ‘binding’ om de elektrische impuls te bedwingen en het binnen de individualiteit te beheersen.

De impuls van ‘Moeder Liefdevolle Doelgerichtheid’
geeft de ‘afstoting – afwijzing’ impuls
om het overleven van de individualiteit te verzekeren;

dat is het proces van schepping.

 

De wetenschap kan schepping enkel als toeschouwer benaderen.
Hoewel haar vertegenwoordigers mensen zijn en het leven zelf ervaren,
kan de menselijke geest slechts observeren wat geschapen is.
Het kan de intieme scheppingsprocessen, verborgen binnenin ‘materie’ en de meest basale energievelden, niet betreden.

De wetenschap zal nooit in staat zijn de MOTIVERENDE FACTOR X te lokaliseren,
die aanleiding geeft tot de energieën die het scheppen van individuele vorm regelen.

Maar wat de wetenschap te zeggen heeft over de kwestie van schepping is voor jou als individu van weinig belang.

Wat je moet weten en waar Ik uitdrukkelijk voor gekomen ben is om je te vertellen hoe te ontkomen aan de egoïstische bezitterige beschermende drijfkracht
die jou door het ego gegeven is om je individualiteit en overleving te waarborgen.
En om je te vertellen over je ingebouwde verlangen om terug te keren naar de vreugde en het geluk van waaruit elke schepping LEVEN aannam.

Dit geeft jou de reden waarom Ik oorspronkelijk naar de aarde gekomen ben
en op dit huidige moment naar je toe kom,
om iets te doen wat geen enkele wetenschapper ooit voor jou kan doen,
je ziel helpen tevoorschijn te komen uit de begrenzingen van jouw ego-drijfkracht
en een nieuw programma van ‘mentaal-emotioneel-Ieven’ aan te vangen,
dat direct het ‘Vader-Moeder-Bewustzijn-Leven’ zal uitdrukken,
geïnjecteerd in jou en de hele mensheid op het moment van de conceptie.

Omdat het ego zelf de elektrische impuls bezit van Activiteit Scheppingskracht
en de emotionele magnetische impulsen van ‘Binding-Afwijzing’,
wat ook uit de ‘ego-drijfkracht’ ontstaan is,
door zijn gedachten, gevoelens en handelingen,
geladen met fysiek elektro-magnetisch leven,
dat replica-levensvormen zal voortbrengen
en uiteindelijk gematerialiseerd zal worden
binnen het leven van het scheppende ego.

Deze geschapen vormen manifesteren zich uiteindelijk niet alleen als ervaringen,
maar verstoren ook het functioneren van de fysieke processen van hun schepper
en zijn de oorsprong van fysieke ongemakken of virussen of ziekten.

Daarom is er veel reden tot feestvreugde wanneer de ziel
uit het omkapselende menselijke bewustzijn van het ego tevoorschijn treedt,
want het opstijgende spirituele bewustzijn zal de harmonieuze leven-gevende omstandigheden scheppen die het in bewustzijn bezit.

Omgekeerd is er reden tot verdriet zolang het menselijke bewustzijn ondergedompeld is in overheersing door het ego
wat verstoringen, kommer en kwel zowel in levenservaringen als in de fysieke toestand zelf teweegbrengt.

Daarom zeg Ik je:
als jouw wereld je niet aanstaat,
heb je het in je macht om je ‘bestaansvoorwaarden’ te veranderen,
precies daar waar je bent,
als je het geloofsvertrouwen en de vaste wil hebt om dit te doen.
Ik herhaal het in een andere vorm, om jouw aandacht te verkrijgen:

Als je doorgaat op je huidige niveau van menselijk functioneren en denken,
Dan zul je slechts je huidige niveau van menselijk bestaan ervaren.

Je zult gehouden zijn hard te werken voor een erbarmelijk leven,
overvallen door talrijke problemen, zoals armoede en slechte gezondheid, verslavingen, verlamd door uitputtende angst en blootgesteld aan kwaad bedoelde aanvallen van allerlei aard.

Je zult belast zijn door huidige omstandigheden,
totdat je begrijpt hoe jij ze verandert.

Dit is jouw gouden kans om je leven in handen te nemen zoals nooit tevoren, door controle te krijgen over jouw gedachten en emoties; jouw elektrische en magnetische impulsen; de blauw-drukken van jouw toekomstige ervaringen.

 

Want, jij bent als een pottenbakker die klei bezit en dagelijks potten en gebruiksvoorwerpen voor jouw eigen gebruik modelleert.

BEWUSTZIJN is de klei, de substantie waarmee jij je leven
en
iedere omstandigheid die daarbij hoort, maakt.
Jij, alleen, modelleert jouw leven in de vormen die jij ervaart.

Door jouw gedachten kun jij je persoonlijke toekomst veranderen,
als je slechts mijn woorden in acht wilt nemen
,
je ware oorsprong begrijpt,
in ze gelooft
en deze kennis tijdens jouw dagelijkse bezigheden gebruikt
.

Je kunt je omgeving beïnvloeden, je thuis, gezin, werk, de mensen met wie je omgaat en zelfs planten, dieren en het klimaat.

Wat je ook standvastig in gedachten houdt, krijgt uiterlijke vorm!

 

Daarom is het voor je spirituele en je persoonlijke ontwikkeling cruciaal
om naar beste kunnen alles te begrijpen wat Ik je probeer te onderrichten.

Denk niet dat deze Brieven, die jou zijn aangeboden,
te moeilijk zijn om te begrijpen om vervolgens op een of andere meer eenvoudige manier je geluk te gaan vinden.

 

Geloof me, er is geen WARE en meer eenvoudige manier voor jou om het equilibrium en geluk te vinden dat jij zoekt,
omdat mijn woorden de UNIVERSELE BESTAANSWAARHEID en het LEVEN beschrijven, waarmee je thans je leven opbouwt of vernietigt
.

Wees er tegelijkertijd zeker van dat je nooit in staat zult zijn om nieuwe omstandigheden voor jezelf te scheppen, totdat je ontdekt,
WAAROM en HOE jij je vernietigende en negatieve omstandigheden in het verleden hebt geschapen.
Alles wat je thans ervaart,
heb je geschapen en in gang gezet door eerdere gedachten, woorden en handelingen in het verleden.
Dus verfoei je huidige omstandigheden niet,
want jij hebt zelf aanleiding gegeven tot de oorzaak van je huidige toestand.

Wees daarom verstandig en lees deze Brieven en wijd al je kracht en wil om te ontdekken welke middelen je hebt gebruikt (in eerdere onwetendheid) om je leven in vervlogen dagen te verknoeien.

En neem dan de noodzakelijke stappen om jouw bewustzijn te zuiveren.

Je kunt vragen: Waarom zou Ik mijn bewustzijn zuiveren?

 

Ik zeg je ,
‘JIJ zou nooit een veld met maïs poten zonder er eerst de ploeg in te zetten om de grond te keren en vervolgens de werktuigen om een fijne grondstructuur te verkrijgen en de mest te verspreiden.
In onkunde zou je kunnen poten tussen het aanwezige onkruid en in kluiterige grond en de mest vergeten en je gewas zou iel en onregelmatig worden.

Zo is het wanneer je doormoddert in je aardse egocentrische gedachten
en volledig binnen je eigen menselijke kennis, kracht en wil leeft.
Je bent begrensd in alles wat je doet.
En, geheel onwetend,
schep je precies die omstandigheden,
die de oogst van jouw pogingen beperken.

Op het moment dat jij beseft vanwaar je werkelijk gekomen bent,
zoek de Kracht die je kunt aantrekken
om wat dan ook in je leven te bereiken
en neem de broodnodige stappen om het onkruid te verwijderen,
aldus de grond van je bewustzijn zuiverend,
zul je de KRACHT aantrekken
die jouw dagelijkse ervaringen en activiteiten zal doordringen en doen gedijen.

 

Je zou kunnen zeggen dat de KRACHT je bemesting is,
maar dit zou totaal onnauwkeurig en fout zijn.
Bemesting is levenloos chemisch voedsel voor de plant,
terwijl de KRACHT die je door dagelijkse meditatie naar je toe trekt,
het LEVEN is dat je hele wezen, je leven en zelfs je planten en de stenen
van je huis en je gereedschap zal versterken, ver voorbij jouw huidige geloof.

Mensen die hun gehele wilskracht hebben gegeven om deze Waarheid te leven, zien de onweerlegbare vruchten in hun leven
en het ‘zien’ vergroot hun geloofsvertrouwen en standvastigheid.
Aldus betreden zij een cirkel van gezegend zijn.
Ze verbazen zich dat anderen zich tegen deze waarheid kunnen verzetten
en ervoor kiezen om buiten de spirituele en aardse harmonie te blijven waarin het mogelijk is te leven.

Als je bereid bent te luisteren en te overdenken en te mediteren op de volgende pagina’s, dan zul je beginnen te begrijpen wat vanaf het scheppingsbegin verborgen is geweest.

Gebruik, terwijl je al dit uiterst noodzakelijke werk van mentaal/emotioneel zuiveren verricht, mijn woorden op de voorgaande pagina’s die ‘DAT’ beschrijven …
WAT JOU EN DE GEHELE WERELD VERWEZENLIJKT HEEFT
om een gewaarzijn en contact op te bouwen met Diens krachtige
GODDELIJKE BEWUSTZIJN.

 

Uit dat contact zullen de inspiratie en kracht komen om de zuivering
sneller te volbrengen. Terwijl het zuiveren plaatsvindt, zul je een nieuw gevonden geluk en vervulling op ieder gebied van je leven ervaren.

Je zult ook geïnspireerde aanwijzingen ontvangen aangaande jouw dagelijks leven, hetzij gedurende je meditatie, hetzij als een straal van licht in je geest wanneer jij je vredig voelt en aan een of andere alledaagse zaak denkt.

Als je deze aanwijzingen niet negeert of afwijst,
maar ze opvolgt, getrouw en zorgvuldig,
dan zul jij je eerste stappen zetten om uiteindelijk een groot en succesvol planter en oogster te worden van scheppende ideeën in jouw omgeving.
Alles wat aan jou verbonden is zal ontluiken, floreren en gedijen.
Alles zal op je reageren en je zegenen met levensvernieuwing.

Als je jezelf disciplineert in dagelijks mediteren met niet aflatende toewijding,
zul je uiteindelijk een reactie en toevloed beginnen te voelen van
DAT WAT JE HEEFT VERWEZENLIJKT
en de woorden die je gebruikt zullen nieuwe betekenis krijgen.
De woorden zullen doordrenkt zijn met UNIVERSEEL LEVEN.

Je zult vervuld zijn van vreugde en je zult je buiten gewoon verheugen,
omdat je dan zult WETEN dat de kracht echt en actief is in je geest en je leven.

Je zult je met steeds meer vertrouwen gaan verlaten op de kracht die zichtbaar begint te worden in jouw aangelegenheden.

Je zult anderen willen aantrekken naar deze staat van gezegende harmonie,
want andere mensen zullen zich Er gewaar van zijn en
je Er naar vragen.
Niet alleen dit, je zult ook een nieuwe manier van broederliefde uitdrukken
en je zult wat jou blij maakt, wil/en delen met andere mensen.

Ik kan deze Waarheid niet genoeg benadrukken,
deze noodzaak om te mediteren, aangezien zoveel mensen het zoeken
en de zelfdiscipline van dagelijks luisteren opgeven,
nog vóór zij hun bewustzijn volledig hebben gereinigd
en die staat van innerlijke zuivering hebben bereikt,
die zo noodzakelijk is om volmaakt contact te maken met
het UNIVERSELE BEWUSTZIJN – de Bron van jouw Zijn.

Wanneer je wel contact maakt, gebeuren er schijnbare wonderen!
Dit is er de aanvang van dat de Universele Kracht vorm en gedaante aanneemt in jouw ziel, lichaam, geest, hart en omstandigheden.

Ik zeg je waarlijk,
je mag op mijn woorden vertrouwen,
als je volhoudt zal er een moment komen dat je het contact beslist voelt
en weet dat je contact hebt gemaakt.
Je hebt dan een zeer cruciaal moment in je spirituele/menselijke ontwikkeling bereikt!

Zovele zielen voelen zich een paar uur verheven en opgewekt,
maar dan dringen de dagelijkse zorgen zich op in hun geest
en rationaliseren ze de ervaring.
Zij redeneren ze weg in menselijke termen.
Doe dit niet, want je zult verliezen wat je gegeven werd!
Je zult je spirituele voortgang ernstig vertragen.

Als je deze woorden leest en bang bent ze te geloven,
of gelooft dat ze dwaasheid zijn,
of voelt dat je prestige zal verliezen als je ze gelooft,
dan maak je een scheppende vorm in bewustzijn
die elke opbouwende reactie teniet doet,
die je oorspronkelijk op deze Brief gehad mag hebben.

Dus zeg Ik jou,
koester jouw momenten van geloof,
bewaar jouw speciale momenten van contact met
… ‘DAT’ … WAT JOU HEEFT VERWEZENLIJKT,
geloof erin en houd ze in je bewustzijn vast
en geleidelijk zul jij voorwaarts gaan naar de hoogten van ‘spiritueel’ bewustzijn, naar groot inzicht en blijdschap.

Opnieuw zeg Ik, leg deze Brieven niet ter zijde.
Ik kan niet genoeg jouw noodzaak benadrukken om over ze na te denken,
om terug te halen wat ze te zeggen hebben.

Als jij je het niet kunt herinneren,
keer dan terug en lees ze nog eens
en nog eens
en nog eens,
totdat ze in jouw bewustzijn opgenomen zijn.

Hoe meer jij dagelijks op ze mediteert,
hoe meer zij in je geest verhelderd zullen worden
en een nog grotere betekenis voor jou gaan krijgen.
Uiteindelijk, zul je bemerken dat ze als eten en drinken zijn geweest,
die jouw moraal en standvastigheid opbouwen om te helpen jouw huidige omstandigheden te veranderen in die van harmonie, wijdverspreide groei, voorspoed en vrede.

Grote inspiratie & vreugde zullen je deel zijn wanneer jij je gaat realiseren
dat de onmetelijkheid van ‘Dat Wat Jou heeft verwezenlijkt’
stralende, hartstochtelijke verrukkelijke Kracht is;
het gaat je huidige vermogen om het te dromen en voor te stellen te boven;
Het is de Realiteit.

HET is de BRON van ZIJN,
de BRON van alles wat je ziet in je natuurlijke leefwereld
en op vele bestaansniveaus buiten deze ene die je nu bewoont.

Wanneer je Goddelijk-Bewustzijn overvloedig ontvangt in je geest, in jezelf,
in ieder facet van je bestaan, dan zul je het enorme verschil beginnen te zien,
je zult terugkijken op de tijden van stress en ongelukkig zijn
en zien dat de beperkingen in je leven geleidelijk plaats hebben gemaakt voor grotere gelukzaligheid. Dit wordt een doorgaand proces in je leven.

 

Heb goede moed,
Ik ben het echt, de Christus,
die naar JOU en de wereld uitreikt door middel van deze Brieven.

Ik wil vooral de manier benadrukken
waarop Ik opzettelijk op de voorgaande pagina’s uitspraken heb gedaan
om je gedachten naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen,
de voordelen beschrijvend die je kunt ontlenen aan het werken,
om jouw bewustzijn te verheffen door het te ontdoen van de negatieve kenmerken vermeld op pagina 2.

Ik wil dat jij je ten volle realiseert dat Ik enkel gekomen ben
om jou te helpen jezelf te ontdoen van de ongewenste ego-gedreven gedachten en emoties die momenteel je geest beheersen.

Ik ben hier ook nadrukkelijk om jou aan te moedigen en ‘te helpen’,
ja, ‘jou te helpen’,
om al de op liefde gebaseerde gedachten en emoties in je geest en hart te ontwikkelen, die je in harmonie met Goddelijk Bewustzijn zullen brengen.
Het is mijn meest urgente en liefdevolle bedoeling
om je uit de grijze bestaansschaduwen die je momenteel bewoont,
naar de ‘zonneschijn’ te halen,
van spirituele verlichting die op je wacht
wanneer jij de ego-drijfkrachten hebt overwonnen,
met je ziel en ‘Vader-Moeder-Leven’ verenigd wordt
en de harmonie van onvoorwaardelijke liefde voor allen ingegaan bent.

Daarom zal Ik de lijst van negatieve karaktereigenschappen uiteengezet op pagina 2 herhalen. Ik wil dat je ze zorgvuldig leest en je eigen reactie en gevoelens observeert, terwijl je ze langzaam doorneemt.

Wees niet te beschaamd om ze onder ogen te zien, aangezien je een menselijk wezen bent en geboren bent onder invloed van deze eigenschappen van het ego.
Wees dus niet te bang of te terneergeslagen om ze onder ogen te zien.


Kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing, kleinering, vijandigheid, onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie, gewelddadige opwellingen, diefstal, oplichting, bedrieglijke en sluwe handel, laster.

Hoe begin je eraan om van die eigenschappen af te komen,
waarvan je weet dat ze deel uitmaken van jouw bewustzijn?

Neem de eerste stap in alle eerlijkheid en schrijf ze op.

De tweede stap is om het vel papier te nemen en te gaan liggen
en het op je borst te leggen.

Sluit je ogen en reik in gedachten uit naar de Goddelijke Realiteit,
je Bron van Zijn, die, zoals je nu zou moeten beseffen,
jouw Liefdevolle Verwekker is, je ware ‘Spirituele Vader-Moeder’,
die onophoudelijk en voortdurend en vasthoudend
ONVOORWAARDELIJKE OUDERLIJKE LIEFDE uitstraalt.

Neem de tijd om je geest tot rust te brengen,
totdat je voelt dat jij je voorbij jouw eigen bewustzijn beweegt.
Vraag dan, in volmaakt geloofsvertrouwen en verwacht een onmiddellijk antwoord, aangezien je in bewustzijn opereert, om hulp bij het verwijderen, oplossen, overwinnen van de ego-drijfkrachten in alle dagen die nog komen.

Emotioneel maak je het duidelijk aan je ‘Spirituele Vader’ of ‘Goddelijke Realiteit’, en daarom aan jezelf, dat je geen enkele van deze ego-negativiteiten in je bewustzijn wilt. Je vraagt om de inspiratie en kracht om iedere moeite te doen om ze van die dag af te vermijden of te negéren.

Door deze handelwijze te volgen,
schep je een NIEUWE BEWUSTZIJNSVORM
die nu je huidige bewustzijn begint te infiltreren en over te nemen.

 

JOUW INTENTIE

    wordt nu jouw realiteit.

 

De eerdere negatieve eigenschappen,
opgeschreven op je stuk papier en naar je ‘Spirituele Vader’ gebracht,
bevinden zich nu in een afwijzingsdepot in je bewustzijn.
Deze bewustzijnsafwijzing is ook het middel om Goddelijke Kracht in je bewustzijn aan te trekken,
om je te helpen je vastberadenheid en herinnering te verstevigen,
om iedere impuls te verwerpen die uit de afgewezen eigenschappen kunnen opkomen.

Daarom, zoals je waarschijnlijk kunt zien,
hebben de overgave en meditatie onopgemerkte arbeid in bewustzijn in gang gezet, waarvan jij je waarschijnlijk onbewust zult zijn,
totdat jij je later bewust wordt van het feit dat de eigenschappen verdwenen zijn.

Ik zou je oprecht willen aansporen om het papier met eigenschappen verscheidene keren in meditatie te nemen. Elke keer dat je dit doet,
trek je een verdergaande injectie van ‘Vader-Moeder-BewustzijnLeven’ kracht naar je eigen bewustzijn,
naar jouw bedoeling om je bewustzijn te ontdoen van ongewenste
bewustzijns-vormen en bewustzijns-krachten en ze te overwinnen.

Wanneer ze opgelost zijn, zullen zij niet langer de negatieve en neerslachtige schaduwen in je omstandigheden, die jou voorheen teisterden,
naar je toe trekken.
Je zult een hoger pad naar vrijheid bewandelen.

Naarmate je vordert, zul je kleine bewustzijnsgebreken in jouw geest en hart gaan waarnemen, die eerder nooit verkeerd leken te zijn en wanneer dit gebeurt, moet je dezelfde procedure doorlopen van ze opschrijven
en ze in opperste geloofsvertrouwen naar jouw ‘Spirituele Vader’ te leiden.

 

Nu is er nog één ding dat je moet doen om dit heropbouwen van je bewustzijn af te maken.

In plaats van
kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing, kleinering, vijandigheid,
onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie, gewelddadige opwellingen, diefstal, oplichting
, bedrieglijke en sluwe handel, laster,
moet je nu op een stuk papier,  indien mogelijk in gouden letters, om je een gevoel van schoonheid en glans te geven over de eigenschappen,
de gouden kwaliteiten van Goddelijk Bewustzijn schrijven
waarvan je wilt dat je erdoor bezield wordt
en dat jij ze tot uitdrukking brengt in de toekomst.

Om in volmaakte harmonie met jouw ‘Goddelijke Realiteit’  jouw ‘Spirituele Vaderte zijn, zal elke eigenschap gegrondvest zijn op onvoorwaardelijke liefde en zal het hoogste goed van anderen bevorderen.

Want je zult niet langer beogen anderen te kleineren teneinde jezelf groter en zelfverzekerder te voelen.
Je volledige bewustzijn zal erop gericht zijn andere mensen te bevestigen en alles op te bouwen wat binnen jouw mogelijkheden ligt.
Je zult er op uit zijn te voeden, te verzorgen, te onderrichten, te beschermen,
te onderhouden, de behoeften van anderen te vervullen en beogen om liefdevol orde te vestigen in chaotische ondoordachte handelingen.

Nadat jij je gouden eigenschappen op je vel papier geschreven hebt,
ga opnieuw liggen en reikt uit naar jouw ‘Goddelijke Realiteit’
en vraag of de prachtige impulsen, de aard van het Goddelijke,
zich geleidelijk door je geest en hart en je eigen bewustzijn mogen verspreiden.

Wanneer dit gebeurt, zal je ziel zijn als een kuiken in het ei dat steeds weer pikt,
zijn schaal openbreekt om in het wonder van de grootse grote wereld op te duiken om te worden verenigd met moederkloek, die geduldig op haar kind wacht om haar weer bij zich te voegen.

Zo is het met mij en alle andere tot Christus geworden zielen.
Wij wachten en kijken toe en helpen de mensen die ernaar verlangen de reden voor hun leegheid van geest te vinden, zij die hun hart richten op het transcenderen van aardse gebondenheid, wier geest naar hogere bedoelingen in het leven getrokken wordt en die ervan dromen zich volmaakt af te stemmen op hun eigen ziel en hun GODDELIJKE BRON VAN ZIJN.

Wij leven met liefde mee met de spirituele reizigers, meer dan de reizigers zelfs vermoeden.

Dit betekent dat wij met liefde meeleven met jou die deze Brief aan het lezen is.

Wanneer je weer verenigd bent met jouw Bron van Zijn,
zul
jij je werkelijke bedoelingen op aarde hebben bereikt.
Je zult je ware missie in eeuwigheid hebben volbracht.
En nu…. laat het ECHTE LEVEN beginnen!
Je zult het Kon
inkrijk der Hemelen hebben betreden!

Ik zal je niet vertellen welke eigenschappen op te schrijven voor je nieuwe bewustzijn deze moeten uit je huidige waarneming van het hoogste en beste voortkomen.

Bestudeer opnieuw de Goddelijke Aard van Goddelijk-Bewustzijn die Ik zo duidelijk in de woestijn waargenomen heb en je in Brief 1 beschreven heb.

Laat deze Goddelijke Aard jouw eigen aard worden.

Ik wil dat je weet dat wanneer jij je voor deze reis in echte oprechtheid inscheept,
Ik bij iedere mogelijke gebeurtenis aan je zijde zal staan.
Het is mijn diepste wens dat je te weten zult komen dat Ik bij je ben
en dat Ik je ondersteuning en kracht toezend in jouw zoektocht om met jouw ‘Goddelijke Realiteit’ verenigd te worden.

 

Ik ben nu op het punt aangeland om met je te spreken over meer alledaagse zaken en terwijl je de volgende pagina’s leest, wil Ik dat je bekijkt wat er met jouw gemoedstoestand of gevoel van welbevinden gebeurt.

Dit is nog steeds een oefening in het herkennen van wat er in jouw bewustzijn gebeurt naarmate je gedachten veranderen en je een nieuw samenstel van woorden gebruikt.

Lees alsjeblieft de volgende pagina’s heel zorgvuldig,
of je een belijdend Christen bent of niet,
zelfs als je sterk in de verleiding zou komen om ze over te slaan.
Schrijf je reacties, ideeën, gevoelens op vooral elke verandering in gevoelens van neerslachtigheid of vreugde.

Noteer het nummer van de pagina wanneer de woorden je stemming beginnen te verlichten en je naar een hoger niveau van vrede en blijdschap tillen.

Dit is een heel belangrijke oefening,
want, tenzij je haar doet, zul je eeuwig over ‘bewustzijn’ blijven lezen,
maar je zult nooit tot een diepgaand begrip komen
dat he
t de basisenergie is van jouw bestaan,
van ‘materie’, je lichaam en omgeving,
je
levensgebeurtenissen, je STEMMINGEN en je spirituele aspiraties.

Je zult niet beginnen je te realiseren dat BEWUSTZIJN het-alles in jouw bestaan en ervaring is, totdat je merkt hoe ‘ideeën en opinies’ de trillingsfrequenties van jouw bewustzijn kunnen verhogen of verlagen.

Ik wil dat jij je gewaar wordt van de woorden die je in je dagelijkse leven gebruikt, van de kwaliteit van leven die zij voor jou scheppen en van de impact die zij op anderen hebben, ofwel hun stemming verhogen naar vrede en vreugde ofwel hen neerslachtig en uitgeput achterlaten.

Verder is het mijn oprechte intentie om diegenen onder jullie te bereiken die momenteel aanhangers zijn van de Christelijke religie
en met oude of hedendaagse religieuze conditioneringen worstelen,
waardoor jullie het moeilijk vinden om jullie inzichten van dogma te ontdoen, teneinde vrijelijk te bewegen binnen de fijnere trillingsfrequenties van hogere spirituele kennis.

Je vreest mogelijk verdoeming als je deze pagina’s zelfs maar leest,
en toch hebben ze een aantrekkingskracht voor jou en intuïtief voel je dat je over de BESTAANSWAARHEID leest die je kerkdienaars je niet geleerd hebben.
Je wordt verscheurd door je dringende behoefte om de Waarheid te kennen en je angst om ‘God’ te ontstemmen in welke vorm je ‘Hem’ momenteel ook opvat.

Ik, de Christus, ben me zeker bewust van de onrust die deze Brieven bij vele oprechte mensen veroorzaken en Ik verlang ernaar om jou door je benauwenis heen tot volmaakte gemoedsrust en vreugde te voeren.

Om deze reden is het een absolute noodzaak om eerst je huidige overtuigingen en de oorsprongen van de Kerkelijke doctrines te analyseren
vóór Ik doorga je de diepere Waarheid te onderwijzen
over de ‘aard’ van het Universele en de aard van de mens zelf.

Om volledig de oorsprongen van Christelijke leerstellingen te begrijpen,
moet je terugreizen in de tijd naar het prille begin van het Jodendom
en daar de ‘rationaliseringen’ vinden van de menselijke geest die worstelde
om in woorden te definiëren wat intuïtief als een waarschijnlijke bron van zijn werd gevoeld.

Diegenen onder jullie die worstelen om zich te bevrijden van achterhaalde mythen en verkeerde overtuigingen, moeten nu duidelijk, voor zichzelf,
het fundamentele verschil gaan onderkennen en begrijpen
tussen ‘Kerkgeloof’ en de BESTAANSWAARHEID,
die Ik je momenteel probeer uit te leggen.

Totdat je duidelijk, de ‘oorsprong en vorm van jouw huidige overtuigingen’,
kunt onderscheiden, zul je niet in staat zijn je helemaal los te schudden
van de illusies van jouw oude conditioneringen binnen de Kerk.
Je zult een ‘voet in beide kampen’ hebben, een gevaarlijke positie om in te verkeren. Deze geestestoestand zal aanleiding geven tot grote mentale strijd en je mogelijk aanzetten om het zoeken op te geven en terug te keren naar de oude, aangename, emotioneel veilige, religieuze vormen die je nergens heenleiden.
Dus let op en sta jezelf niet toe geïntimideerd te worden door bedreigingen om
‘God’ te ontstemmen en door waarschijnlijke verdoeming.

Daarom zullen we beginnen
met een beschrijving van de oorsprongen van een geloof in ‘God’,
een naam die vele verschillende dingen voor de mensheid heeft betekend.
Dit geloof ontstond toen de oude Hebreeërs over de woestijnvlakten liepen
en de scheppingsoorsprongen overdachten.
Men beeldde zich in dat de SCHEPPINGSBRON in zekere zin beslist een ‘supermenselijke man-god’ moest zijn,
onzichtbaar en ver verheven boven de aarde en de mensheid.
Sommige van de oude profeten waren zich mystiek gewaar dat de Scheppings Bron wijdverbreid was en op de één of ander manier, aanwezig door de schepping heen en ook gesitueerd was in de eeuwige dimensie,
maar deze mystiek was niet beschikbaar voor de gemiddelde menselijke geest.

Je moet ook begrijpen dat, ondanks de huidige ‘ogenschijnlijke realiteit’
(in je geest) van een dergelijke ‘God’ vanuit je lezen in de Bijbel,
niemand ooit een glimp van een dergelijke ‘supermenselijke man-god’ heeft gezien, in welke vorm dan ook.

Alles wat mensen van zo’n super-menselijke ‘God’ weten,
is afgeleid uit het lezen van de kleurrijke beschrijvingen over ‘God’,
gegeven door profeten tijdens hun verblijf op aarde.
Zoals Mozes die claimt dat hij Hem in een ‘brandende struik’ zag
en Zichzelf beschreef als ‘Ik ben die Ik ben’.

Het is tekenend voor hoe zins begoochelend religieuze overtuigingen zijn,
dat vrome gelovigen enkel op de ouden teruggrijpen voor hun ‘waarheid’,
aangezien ze niet kunnen geloven dat ‘God’ echt werkelijk, eeuwig is
en evenzeer in staat in jouw huidige tijdperk tot mensen te spreken.

Jullie kerkdienaren zijn doodsbang voor elke overtuiging die niet samensmelt met de oude. Ze overwegen nooit – of zijn bang te overwegen – dat spirituele kennis binnen de aardse dimensie misschien evolutionair is!

Ik wil dat je ‘ziet’ dat een ‘geloofsconstructie’,
een mix van rationaliseringen en overtuigingen,
in elkaar geflanst is om een web van mentale/emotionele veiligheid te creëren teneinde de geest en het hart van mensen in te verstrikken en te vangen.

Alles wat mensen geleerd wordt in het Christelijke geloof,
is gebaseerd op emoties en vloeit voort uit ‘van horen zeggen’,
ontleend aan vroege beschrijvingen van mijn leven en dood op aarde.
Toch wordt dit fanatiek geloofd.

Christenen wordt geleerd dat ‘God Liefde is
en dat God zich bewust is van jouw zonde en bestraft, tuchtigt,
hen die goed doen beloont en ongeluk naar de boos doeners stuurt.’

Dit is een exacte beschrijving van menselijke activiteit en bewustzijn!

Christenen worden geleerd dat Ik, de Christus, in de persona van Jezus ‘stierf voor de zonden van de wereld’.

Ik was het ‘smetteloze Lam Gods,
geofferd om de prijs te betalen voor het zondigen van mensen!’
Ik bracht een subliem offer van mezelf door deze vreemde heldendaad van ‘betalen voor de zonde’ door de eeuwen heen te volbrengen.

Ik betrad mijn lichaam weer na de dood door kruisiging
en verscheen vele malen in het lichaam om mijn treurende discipelen te onderwijzen en te troosten.
Ik at zelfs voedsel tijdens mijn verschijning aan hen.

Na veertig dagen steeg Ik op uit het zicht van mijn discipelen en nam mijn lichaam op ten ‘hemel’.

Zoals Ik in Brief 3 vroeg, wat zou Ik met een menselijk lichaam doen in de ‘hemel’, in het leven hierna?

Omdat Ik, tijdens mijn laatste avondmaal met mijn discipelen,
zei dat ze zich mijn laatste maaltijd met hen moesten herinneren
door het breken van brood en het aan elkaar doorgeven
en elk van hetzelfde glas wijn zou moeten drinken
en onthouden dat mijn lichaam werd gekruisigd
en mijn bloed werd vergoten om hen de waarheid van zijn te brengen,
werd dit incident omgezet in het bizarre geloof dat,
met pracht en praal rond het altaar,
mijn lichaam werd getransformeerd in hosties die communicanten met alle gepaste eerbied zouden moeten doorslikken.

Mijn lichaam! Welk goed zou mijn ‘lichaam’, gespiritualiseerd of niet, voor de communicant doen?

Kun je inzien hoe de geest geconditioneerd kan worden tot het aannemen van onlogische onzin die bijna tweeduizend jaar kan standhouden,
omdat het gedragen werd door een grote hiërarchie van Paus,
Kardinalen, die in paleizen in immense rijkdom leven
en zich overeind houden door aardse praal en ceremonieel, prestigieus gedoe?

Ik wil dat je de waarheid kent over die profetische nacht,
die jullie mijn Laatste Avondmaal noemen.

Hoewel pijnlijk om te doen heb Ik mij,
in het belang van grotere duidelijkheid, omlaag gebracht in bewustzijnstrillingsfrequenties naar precies de bewuste herinnering van mijn gedachten en gevoelens gedurende mijn laatste maaltijd met mijn discipelen en dit is het ware verhaal van mijn laatste Avondmaal;

 

Hoewel Ik een sterk man was, verlicht
en
er zeker van was dat Ik een lot te vervullen had,
dat Ik niet kon vermijden, niet wilde vermijden,
was Ik ook diep bedroefd toen we aan onze maaltijd begonnen.
Mijn discipelen waren mijn vrienden geweest en
hadden aan mijn zijde
gestaan tijdens enkele moeilijke omstandigheden.
Ik was bedroefd om hen
te verlaten en bezorgd om hun welzijn.

Wat zou er met hen gebeuren wanneer zij alleen kwamen te staan, zonder mijn leiding en bescherming? Ze hadden meer op mij vertrouwd dan ze wisten.

Ik riep de jaren waarin ik de mensen onderwees in herinnering.
Ik had
een diep gevoel van ironie toen Ik me mijn terugkeer uit de woestijn herinnerde, vies en onverzorgd maar letterlijk ‘vol van’ mijn vreugdevolle zorg voor mijn medemensen en intens opgewonden dat Ik nu hun voeten op het
juiste pad zou kunnen zetten,
in hun geest de waarheid over het bestaan zou kunnen planten,
hen tonen hoe hun angsten, ziekten, armoede, misère te boven te komen.

Ik ging de wereld veroveren!

Maar hoe anders was het allemaal uitgepakt!
Morgen zou Ik aan
een kruis hangen!

Het was echter waar, Ik had veel succes geboekt.
Ik mijmerde over de momenten van genezing
en de blije aanvaarding door de mensen van de ‘Liefdevolle Vader’.
Ik kon begrijpen waarom de Hogepriester en
de Raad mij haatten.
In plaats van angst, bestraffing en dierlijke offers,
had Ik de mensen de realiteit van de ‘Vader Liefde’ gebracht
en
het aangetoond door in terminale gevallen te genezen.

Ik bracht mijn aandacht terug naar mijn discipelen
die met elkaar aan het praten waren, terwijl
ze aten.
Zij waren zich nog steeds onbewust van de beproeving die voor mij lag, mijn kruisiging.
Hoewel Ik hen er herhaaldelijk voor had gewaarschuwd,
weigerden
ze mijn woorden als waarheid aan te nemen.
Zij dachten dat Ik bang was geworden voor de Hogepriester en vroegen zich af waarom.

Ik had me eerder uit bedreigende situaties bevrijd.

Zoals gebruikelijk was tijdens het Pascha, spraken zij over de omstandigheden rond de ontsnapping van de Israëlieten uit Egypte.
Johannes, die erg fantasierijk was,
gaf hen
een kleurrijk verslag van Mozes die de Israëlieten samen riep
en
hen vertelde dat zij, eindelijk, Egypte zouden verlaten en aan hun leven van slavernij zouden ontsnappen naar vrijheid in de woestijn!
Om deze reden instrueerde Mozes het hoofd van iedere familie
om een smetteloos lam te slachten en met handen vol kruiden, het bloed ervan op de deurposten van hun verblijf te schilderen.
Mozes zei dat er
‘s nachts engelen zouden komen en door Egypte zouden vliegen om de eerstgeborene van alle Egyptenaren en het vee te doden om enkel de eerstgeborene van de Israëlieten te sparen die door het bloed op hun deurposten gered zouden worden.

Terwijl Ik naar hen luisterde en hen zag glimlachen en knikken van erkenning over dit ‘wonderbaarlijke’ gebeuren, realiseerde Ik me met een opwelling van smart hoe weinig zij mijn beschrijving van de ‘Hemelse Vader’ echt begrepen hadden.
Ik hoorde de woorden van Johannes over: Bloed, bloed, bloed,

bloed van het smetteloze lam, bloed op de deurposten,
bloed van de Egyptische kinderen
en het vee.

Zoals altijd, verwonderde Ik mij over de eeuwenoude Joodse obsessie voor bloed en herinnerde mij kort dat Abraham zelfs bereid was om zijn enige zoon te offeren, voornemens hem te slachten en te offeren als een offerande, omdat hij geloofde dat God hem verteld had dat te doen.

Toen dacht Ik aan de dagelijkse dierenoffers in de Tempel!
Voor mij was het hele concept van ‘bloed vergieten’,
als
een manier om voor ‘zonde’ te betalen, een absolute verschrikking.

Maar Ik bleef stil en twistte niet met de mannen.

 

Ik realiseerde me dat hun geest gevuld was met deze tradities,
zo hard en duurzaam als steen.

Het was ons laatste avondmaal samen,
onze laatste maaltijd, allen aan
één tafel.
Het zou
een tijd van vrede tussen ons en een liefdevol vaarwel moeten zijn.

Dubbel gedenkwaardig voor mijn discipelen, omdat het Pascha zo’n heilig evenement voor hun Joodse geest was en dit zou Ik in de geest van liefde en begrip moeten accepteren.

Voorheen had Ik het Pascha niet gevierd, aangezien de traditie me ziek maakte. Ik verkoos stilletjes de heuvels in te gaan om te mediteren,
mijn discipelen achterlatend
om het Pascha met hun familie te eten.

Vanwege mijn eerdere houding verwonderden zij zich niet over mijn huidige stilte. Nu was ik, half liggend, half zittend, niet in staat me te ontspannen zoals Ik gewoonlijk deed, gespannen, zenuwachtig, meewarig beminnelijk naar mijn discipelen, doch half geërgerd over hen.

Ik vroeg me af hoe Ik deze verwarde, slaperige volgelingen
een doeltreffend teken ter herinnering zou kunnen nalaten,
een
of ander ritueel om alles wat Ik hen had trachten te leren terug naar hun verwarde geest te halen.

Ik wilde hen uit hun bloeddorstigheid schudden.
Terwijl Ik naar hun gesprek over Mozes
en zijn verscheidene wonderbaarlijke activiteiten luisterde, viel het me in dat als ze zo geobsedeerd waren door bloed,
Ik hen dan bloed zou geven om daardoor aan mij herinnerd te worden.

Ik boog over de tafel en nam een brood en brak het in verschillende stukken
en zei vrij ruw: “Ik ben als jullie Pascha Lam. Geef het door, neem je deel, eet en doe dit ter nagedachtenis aan mij die jullie de enige echte WAARHEID heeft gebracht die de wereld ooit gehoord heeft.

Laat dit brood een symbool zijn van mijn lichaam dat op het punt staat aan het kruis gebroken te worden.”

Ze stopten met praten en staarden mij aan. “Kom op, eet!” zei Ik hen.

Als in een droom, aten  zij stilletjes wat brood en gaven het door.
Vervolgens nam Ik een grote kelk met wijn en zei hen ervan te drinken en hem door te geven.
“Deze wijn is een symbool van mijn bloed.
Ik ben gekomen om jullie de WAARHEID te geven.
Waarheid over God
Waarheid over leven.
Maar Ik werd afgewezen.
Mijn bloed zal voor jullie vloeien.”

Opnieuw, in stilte, dronken ze van de kelk
en gaven hem aan de volgende man door.
Hun gezichten waren gespannen, maar
ze zeiden niets.
Het was overduidelijk dat allen geschokt waren door mijn woorden en dat die hen niet aanstonden.

Ik wist dat Judas geld gegeven was
om mij aan te wijzen aan de soldaten van de Hogepriester
wanneer het moment daar was.
Ik wist ook dat de nacht van het Pascha dé nacht zou zijn.
Ik zei tegen Judas: “Ga snel en doe wat je moet doen. ”

Judas keek me een lang moment aan
en Ik zag de pijn en besluiteloosheid in zijn ogen.
Hij had bedenkingen, maar mijn tijd was gekomen
en Ik wilde dat er een eind aan kwam.
“Ga
zei Ik hardvochtig. Judas stond op en verliet de kamer.

De discipelen waren stomverbaasd over de manier waarop Ik had gesproken
en vroegen wat het was dat hij ging doen.

“Hij gaat naar de Hogepriester om hem te vertellen waar hij mij kan vinden.
Ze gaan me kruisigen, precies zoals Ik jullie verteld heb. ”

Ik keek met een zekere mate van pijnlijk cynisme naar de verschillende uitdrukkingen op hun gezichten, twijfel, shock, afschuw.
Vervolgens was er een stortvloed van verwijtende ondervragingen.
Wat zou er met hen gebeuren? Zij hadden huis en familie voor mij verlaten.
Zij zouden een leven van vrijheid en veiligheid verliezen als Ik als een gewone crimineel gekruisigd werd.

Ik zei dat ze mij in de steek zouden laten.
Ze ontkenden dit vurig, maar ze deden het.
Ik was
te moe om met hen te redetwisten en Ik was zo sterk, zo zeker geworden in de wetenschap dat de ‘Vader’ binnenin mij te allen tijde met mij was,
dat Ik het me kon veroorloven om hen hun ontrouw te vergeven.

En, ten langen leste, zou Ik uit mijn lichaam bevrijd worden en in staat zijn op te stijgen naar de rijken van Licht die Ik zo vaak aangevoeld,
maar met aardse manier van zien nooit volledig gezien had.
Het was een gedachte die mij diepe troost
en een blij gevoel van verwachting gaf.

Dus glimlachte Ik naar hen en zei;
“Het is goed dat jullie gedaan hebben wat Ik vroeg ter nagedachtenis aan mij
en mijn aanstaande dood.
Blijf samen brood breken en wijn drinken,
eraan
denkende dat Ik altijd van jullie gehouden heb
en in de geest bij jullie zal blijven totdat jullie mij vergezellen waar Ik heen ga.
Wees niet bang, jullie zullen geleid worden, jullie zullen geïnspireerd worden,
jullie zullen sterk gemaakt worden
en jullie zullen spreken met heldere, klare stem.”

“Mijn enige waarschuwing is deze.
In de toekomst zal veel van wat Ik jullie geleerd heb, vergeten worden.
Veel dat Ik jullie verteld heb, zal weggeredeneerd worden door menselijk denken of vervormd door menselijke mythen.

Toen was er paniek en geroep: “Hoe kan dit?”

Ik glimlachte en hief mijn handen op.
“Ik heb jullie verteld wat er in de verre toekomst zal gebeuren.
Onderwijl, wees
trouw aan alles wat Ik jullie geleerd heb
en twijfel aan geen enkel woord dat Ik gesproken heb.

Toen was het tijd om naar de Olijftuin te gaan,
de plaats waar de soldaten van de Hogepriester mij zouden zoeken.

Mijn discipelen wilden meer vragen stellen,
maar Ik had nu het einde van mijn spreken met mensen bereikt.
Ik wilde me enkel in totale stilte voorbereiden op mijn beproeving,
in de geest opgaan naar een staat van veilige, consistente afstemming en communicatie met de Vader’.

We liepen naar de tuin en Ik trok me terug naar mijn favoriete rots.
Beschut tegen de wind, ging Ik zitten
en trok mijn mantel om mij heen.
Mijn ogen sluitend, voelde Ik mij geleidelijk naar een grote
innerlijke verstilling van geest en een krachtige stilte bewegen.
Vervolgens daalde de Kracht Zelf neer en doordrong mij en nam bezit van mijn geest en mijn hart. Het vulde me met
zo’n opperste liefde dat Ik wist dat Ik met liefde gesteund en ondersteund werd en mijn liefde voor allen kon behouden, ongeacht wat er met mij gebeurde.

Dat was alles wat er toe deed nu mijn tijd gekomen was.

Dat is de waarheid achter het breken van brood en drinken van wijn ter nagedachtenis aan mij, mijn leven en leringen.
En zoals jij, die deze Brief aan het lezen is weet,
heeft alles wat de ‘Vader’ mij mijn laatste nacht op aarde te kennen gaf, plaatsgevonden.

Omdat Ik sprak van de ‘Vader’, de ‘Zoon’ en de ‘Heilige Geest’
besliste de Kerk op het  Concilie van Nicea
dat Ik gerefereerd moet hebben aan ‘Drie Personen in Eén’.

Bijgevolg bidden mensen tot de ‘Vader’ om gunsten te vragen,
smeken de ‘Heilige Geest’ om hen spiritueel te instrueren
en bidden tot de ‘Zoon’ om hen van hun zonden te redden.

Kun je beginnen te ‘zien’ hoe ‘aards en menselijk bedacht’ deze overtuigingen zijn?
Kun je ook zien hoe ’emotioneel gegrond’ ze zijn?

Vanwege de emotionaliteit en de belofte van een ‘vrije reis hemelwaarts op de hielen van de Verlosser’, zijn de overtuigingen tot een menselijk bedachte religieuze structuur geworden om een Kerkimperium op te nemen binnen aardse imperiums.

Rome, Oostenrijk, Spanje. Ze zijn het excuus geweest voor grootschalige martelingen en dood door de brandstapel en executie van dissidenten.
Ze hebben oorlogen tussen naties geïnspireerd.

Maar de ‘spirituele opvatting’ en de ‘creativiteit’ die ontspruit uit sommige overtuigingen hebben ook veel bijgedragen aan het leven in de voorbije twee millennia.

Deze overtuigingen zijn de reden geweest voor het bouwen van kathedralen en kerken, mannen- en vrouwenkloosters, die mensen een stabiele doelstelling gaf, de mogelijkheid om hun artistieke gaven te uiten en werk te verschaffen aan de minder getalenteerden.

De overtuigingen hebben ook het bewustzijn van miljoenen mensen naar de hogere rijken van prachtig denken en liefde geleid.
Ze zijn zelfs de stimulans geweest achter de mystiek
en de verlichting toen spirituele zielen de Realiteit zijn gaan zien,
die eerder verborgen was door hun overtuigingen.
Terwijl dit aan de gang was, hebben de overtuigingen ook de voorwaarden geschapen voor het ontstaan van religieus superieure kasten en onmetelijke grootsheid en rijkdom.
Dit zijn menselijk bedachte en geschapen bouwsels van ‘ego-impulsen’
en zijn daarom, vanuit spiritueel standpunt, volkomen onwaarachtig.

De WAARHEID aangaande ‘ZONDE‘.
Ook moet begrepen worden dat door de eeuwen heen mensen bemerkten dat facetten van menselijk gedrag schadelijk waren voor het welzijn van anderen.
Zij waren getuige van moorden, het afpakken van andermans vrouw, bezittingen, wat veel pijn en leed in de gemeenschap veroorzaakte, het leven zwaar en bij tijden ondraaglijk maakte.

Men redeneerde dat dit gedrag wel tegengesteld moest zijn aan de wil van wat ze ‘God’ noemden. Ze gaven dit gedrag de naam ‘zonde’ en noemden het ‘kwaad’.

Uiteindelijk beredeneerden hun profeten dat dergelijk afwijkend gedrag
van een ‘kwade’ kracht afkomstig moest zijn,
die tegengesteld was aan ‘God’ en ze noemden die ‘Satan’.

Ze bedreigden en bestraften elkaar in de overtuiging dat ‘zonden’ slecht waren
en dat hun ‘God’ mensen zou bestraffen voor hun wandaden tegen elkaar.
Deze houding wordt tot op deze dag in de Kerken gepraktiseerd.
Kerkdienaren proberen mensen onder controle te houden door middel van angst.

 

HET CONCEPT VAN ‘ZONDE’ tegen Jehova,
de Eeuwige en oneindig Machtige Schepper,
was een slimme en krachtige methode om andere mensen te beteugelen!

De Kerkelijke overtuigingen vormen een tragische karikatuur van alles wat Ik de mensen in Palestina probeerde te onderwijzen.

Mozes legde als eerste het geloof in ‘zonde’ en ‘bestraffing’ vast in de vorm van de Tien Geboden. Mozes zei dat ze hem door ‘God’ gegeven waren en dat als de Israëlieten ze braken, zij de straf moesten ondergaan, in sommige gevallen betekende dit de dood door steniging.
Hen werd geleerd dat zij, door het breken van de Wetten, zouden zondigen tegen ‘God’.

De exacte waarheid is dat Mozes naar de berg ging om te bidden voor een middel om de onhandelbare Israëlieten te beteugelen.
In antwoord op dit gebed, werden de Tien Geboden geïnspireerd aan hem gegeven om hem te helpen bij zijn taak om de Israëlieten veilig door hun tijdelijke verblijf in de woestijn te brengen met zo weinig mogelijk trammelant.

Vrome gelovigen aanvaarden maar al te graag en geloven oprecht in een ‘God’ die naar men beweert Mozes gelastte om zich in te laten met agressieve methoden en bloedbaden toen het ‘beloofde land’ veroverd werd.
Een prachtig en productief land werd harteloos weggekaapt van hard werkende mensen die bij duizenden afgeslacht werden.
Dit werd beschouwd als de juiste manier van handelen,
aangezien ‘God’ hen een prachtig land had beloofd om er zich te vestigen.

Tot op deze dag geloven vrome gelovigen dat, aangezien ‘God’ tot Mozes sprak, het ‘God’ moet zijn die het daaruit voortvloeiende bloedvergieten verordende.
Er zijn veel gelijkaardige weerzinwekkende beschrijvingen van oorlog en bloedvergieten in jullie Bijbel die toelaatbaar geacht worden, rechtvaardig en juist, omdat men geloofde dat ‘God’ hen geïnstrueerd had om ten strijde te trekken tegen heidenen.

Kun je niet, in de geschiedenis van de Joden,
de ongeremde EGO-DRIJFKRACHT zien
waarin zelfs ‘God’  wordt ‘gebruikt’ om zich van schuld te ontslaan.

Op het moment van zelfverheerlijking, werd het toelaatbaar en billijk geacht om de Tien Geboden te negeren en zich in grootschalige bloedbaden uit te leven.
Ze geloofden dat er geen zonde aan te pas kwam,
omdat de moorden door ‘God’ waren opgedragen.
Wat een ‘God’!.

Kun je niet tevens waarnemen waarom het voor mij nodig was om in Palestina geboren te worden om onder de Joden te leven in een poging hen te helpen inzien dat hun traditionele overtuigingen en gebruiken alle tegengesteld waren aan dé Aard van het GODDELIJKE BEWUSTZIJN dat hen waarlijk verwezenlijkt had?

Sindsdien hebben mensen, door de eeuwen heen, gestreden met het ‘zondeconcept en vele oprechte mensen hebben getreurd om de manier waarop zij ‘God’ beledigen en ze smeken om vergeving.

Langgeleden offerden zij ontelbare dieren in de Tempel in Jeruzalem om ‘God’ te behagen en hopelijk aan de gevolgen van hun zondigen te ontkomen.
Sinds die tijd zijn ontelbare boeken over het onderwerp geschreven,
die smart en gruwel uitdrukken over de toestand van de mensenzielen,
waar naar wegen gezocht wordt om hun gedrag te veranderen,
men zichzelf met een zweep slaat om het vlees te pijnigen
en men zichzelf dwingt te betalen voor het eigen wangedrag in denken, woorden en daden en vele van deze boeken werden door ‘Christenen’ over heel Europa goedgekeurd en ondergebracht in de archieven van religieuze instellingen.

Ze binden mensen aan mijn eeuwen-oude persona van ‘Jezus’,
en prediken de ‘verlossing van de mens van bestraffing voor zijn zonden’ door mijn dood aan het kruis.

Zoals Ik elders heb uitgelegd, zijn deze overtuigingen fysiek onmogelijk en tegengesteld aan de scheppingsfeiten.
Er wordt geen betaling voor ‘zonde’ afgedwongen door enige superieure ‘Godheid’.  Dit is geheel een menselijk concept en heidens.

Alle bloedvergieten, onder welke benaming ook,
bedoeld voor religieuze riten is heidens.
De Christelijke Kerk heeft zijn volgelingen niets minder dan een ‘verheerlijkte’ versie van heidendom voorgeschoteld.

Wanneer mensen andere mensen op enigerlei wijze ongelukkig maken, scheppen zij hun eigen toekomstige ‘wedergeboorte’.
Niet als vergelding, maar als een ‘scheppingsactiviteit’ van bewustzijn.

Daarom is het een dringende noodzaak
dat deze overtuigingen van ‘zonde’ en ‘verlossing door mijn dood aan het kruis’ krachtig bestreden en vervangen zouden moeten worden
door het spirituele begrip dat jou in deze Brieven gegeven wordt.

Alvorens dit onderwerp van religieuze doctrines te laten rusten, wil Ik duidelijk stellen dat sommige spirituele zoekers binnen de Christelijke Kerk, door de eeuwen heen, hun bewustzijn voldoende hebben gezuiverd om zich krachtig gewaar te worden van de ‘Kracht’ die zij ‘God’ hebben genoemd
en zijn gaan erkennen, dat de ‘Bron van Zijn’ niet is zoals door de Kerk onderwezen wordt.

Maar slechts een paar mensen is voldoende spiritueel ontwikkeld geweest om zich voorbij de parameters van religieuze overtuigingen te bewegen
teneinde de volledige instroom van ‘Kracht’ te voelen,
aangezien de overgrote meerderheid van de mensen Waarheid enkel binnen een aardse terminologie kan opvatten.

Ik, de CHRISTUS, moet je zeggen
dat tot op dit moment niet één van alle ‘heiligen’
zelfs maar een glimp heeft gezien van de scheppingsrealiteit en de waarheid achter menselijk gedrag zoals Ik het momenteel aan jou presenteer.

De tijd is beslist gekomen dat jou nu de waarheid verteld moet worden aangaande ‘zonde’ en menselijk gedrag en wat mensen momenteel de wereld en zichzelf aandoen, vooropgesteld dat je volledig de eeuwen-oude mythen van religieuze doctrine wilt laten varen en nu gretig, ontvankelijk en blij je hart volledig opent voor de bestaansrealiteiten. Als je geen van deze doctrinen of houdingen bezit, dan zal wat Ik te zeggen heb geen betekenis voor je hebben.

Geloof me, je kunt je oude overtuigingen niet mengen met de Bestaanswaarheid.
Als je dat probeert te doen, kun je er zeker van zijn dat je geen Waarheid ziet,
maar slechts je eigen aanpassingen aan wat jij gelooft dat je uit deze pagina’s verworven hebt.

Als je het zoeken naar de Bestaanswaarheid voortzet,
maar in een toestand van verdeelde overtuiging blijft,
zou je het zoeken enkel zeer ten koste van jezelf kunnen voortzetten,
verscheurd door besluiteloosheid, angst en een voortdurend onvermogen om de ware betekenis van de nieuwe lering te bevatten.
Je zich ontwikkelende inzichten zullen deels verduisterd zijn door ‘boodschappen’ die uit de oude conditioneringen van je bewuste en onderbewuste geest ontstaan.

Je beseft mogelijk de enorme omvang van een dergelijk probleem op dit moment niet, maar het is een geweldig probleem omdat je huidige diepe overtuigingen je huidige waarheid zijn waar jij je dagelijkse leven op bouwt.
Ze zijn jouw realiteit.

Ook al zouden jouw overtuigdheden en stevig gewortelde opvattingen volkomen onwaar zijn, als je er in je onderbewuste volledig in gelooft,
dan worden ze absoluut werkelijk voor jou.
Ongeacht hoe onweerstaanbaar aantrekkelijk sommige nieuwe ideeën,
die tegengesteld zijn aan jouw overtuigingen, voor jouw belangstelling ook mogen zijn, je bewustzijn zal verscheurd worden
en zal je enorm ongerief bezorgen, je zelfs angst inboezemen.

Onthoud, jouw bewustzijn is het weefsel waaruit jij je leven maakt.

Deze bewustzijnsstof is de basis van elke reactie van jou op ieder afzonderlijk voorval dat zich in je mentale, emotionele en fysieke leven voordoet.

Jouw bewustzijn is jouw realiteit.

Deze uitspraak kan op twee manieren uitgedrukt worden,
elk daarvan vormt de waarheid van je bestaan.

Jouw bewustzijn schept jouw realiteit,
ongeacht wat de eigenlijke feiten van je aardse leven ook mogen zijn.
Toen mensen geloofden dat de aarde plat was,
waren zij bang zich te ver de oceaan op te wagen,
omdat het schip over de rand zou kunnen vallen.
De mensen, die in een platte aarde geloofden,
leefden in overeenstemming met die overtuiging.

 

Toen Galileo zei dat de aarde rond was, werd hij beschouwd als een ketter, maar zijn opvatting van de ‘rondheid van de aarde’ stelde zeilers in staat om met een nieuwe blik naar de wereld te kijken en een aanvang te maken met te ontdekken wat er aan de andere kant van de oceaan lag.
Het vereiste een verandering van hun overtuiging om dit mogelijk te maken.

 

Jij bent in een vergelijkbare positie ten aanzien van deze Brieven.
Die mensen die ze niet serieus nemen en ze belachelijk maken,
zijn als de mensen die in een platte aarde geloofden
en bang waren om over de rand te vallen als ze te ver naar het westen of het oosten van hun bekende omgeving voeren.
Hun horizonten werden ernstig beperkt door hun valse overtuigingen.

Zo zijn de horizonten van die mensen, die geloven dat de wereld vast is, ook ernstig beperkt.

Dag na dag klagen en treuren ze over het onheil dat de wereld heeft overvallen, gelovend dat er niet aan te ontkomen valt.

Maar de mensen die de Bewustzijns-Waarheid, die Ik momenteel aan de wereld geef, kunnen bevatten en verwelkomen, zijn als diegenen die bemerkten dat reizen op de oceanen onbegrensd in alle richtingen zouden kunnen worden ondernomen, vooropgesteld dat ze de wil hadden om een dergelijke reis te ondernemen.

Daarom is jouw bewustzijnsstaat het belangrijkste om in je leven in overweging te nemen … niet je relaties of bezittingen of je positie in het leven.
Zorg voor je bewustzijn en gelukzaligheid in alle aspecten van je leven zal er uit voortvloeien.

Door je bewustzijn voed jij je met innerlijke liefde en harmonie, vreugde en schoonheid, zelfs in de steegjes van een achterbuurt.

Met een dergelijk bewustzijn zul je merken dat jij uit de straten van de achterbuurt wordt weggevoerd naar een omgeving die in overeenstemming is met je innerlijke zelf.
Zo klim je uit onaangename situaties.

Op grond van het voorgaande zou je nu in staat moeten zijn om in te zien dat enkel jij de ‘kwaliteit’ van je innerlijke wereld schept,
of jij je nu uiterlijk in een gevangenis bevindt
of het bevel over een slagschip voert!
En je kunt je omgeving verrijken door er de levenskracht naar uit te stralen die jouw denken bezielt.

En opnieuw, jouw bewustzijn is jouw realiteit, niet je echtgenoot of echtgenote, kinderen, huis, tuin, bezittingen, kwalificaties, werkplek, vrienden.
Want welke plek jouw medemensen en bezittingen ook in jouw bewustzijn innemen, goed of slecht,
deze ‘plek’ is enkel jouw persoonlijke opvatting over hen.
De ‘realiteit’ van deze mensen is voor niemand echt bekend.
Niemand heeft toegang tot de aangeboren goedheid verborgen in een schijnbaar negatief karakter. Omgekeerd, niemand kan de verborgen drijfveren en verlangens bevroeden van een schijnbaar goed ogend menselijk wezen.

Je uiterlijke leven beroert slechts jouw bewustzijn.
Het schept niet of bepaalt jouw bewuste reacties niet, kan dat niet.
Jij bent de ‘schepper’ van je reacties. Jouw soort schepping hangt volledig af van je diepste opvattingen en overtuigingen aangaande het bestaan.

Bovendien kun je, op ieder moment, ervoor kiezen om geleidelijk aan je oude innerlijke wereld te ontmantelen teneinde een meer harmonieus innerlijk koninkrijk van toenemende liefde, vitaliteit en vreugde te scheppen,
hoewel je uiterlijke ‘objecten’,  medemensen of bezittingen, hetzelfde blijven.

De spirituele kracht van ‘jouw bewustzijnsstof’ zal naar buiten stralen en geabsorbeerd worden door de mensen, planten en bakstenen en specie in je onmiddellijke leefomgeving. Er zullen onmiskenbare veranderingen en verbeteringen zijn in alles wat in jouw invloedssfeer komt.
Het is jouw bestemming in dit leven, of toekomstige levens,
om tot deze volledige en complete verwezenlijking te komen.

Wanneer je dat doet, zul je voet gezet hebben op het pad van zelf-meesterschap en je zult dan geleidelijk voorwaarts gaan om een echte meester van jouw menselijke bewustzijnswereld te worden,
doordrongen en bijgestaan door GODDELlJK.BEWUSTZIJN.

 

Ik, de CHRISTUS, beveel je deze Brief aan.
Ik heb je in het volledige bezit gesteld van enkele belangrijke scheppingsfeiten wat jou in staat zal stellen het ego,
de bewaker van jouw individualiteit,
te overstijgen,
om terug te keren naar de UNIVERSALITEIT van ZIJN
waaruit je werkelijk bent voortgekomen.

Jij hebt de middelen in je handen,
waardoor jij voort kunt gaan richting
onvoorwaardelijke Liefde, Vreugde en Persoonlijke Vervulling.

Onthoud dat Ik gezegd heb
dat Ik meeleef met de voortgang van de spirituele reiziger.
Terwijl jij je langs het pad beweegt dat Ik voor je geschetst heb,
zullen er momenten zijn van bevestiging dat Ik op je reis inderdaad bij je ben.
Je zult ze zien – behoud je geloofsvertrouwen erin.

 

Te allen tijde houd Ik je hoog in Goddelijke Liefde
want Ik ben Goddelijke Liefde in actie.
Geloof dit en vind rust in mijn Bewustzijn dat jou omhult.

 

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.