Jezus vertelt: Barsten in jullie planeet.

Ik, Jezus ben deze keer gekomen,
niet om prachtige taal met spirituele aanmoedigingen te spreken
teneinde jouw spirituele verlangens te activeren,
maar om in jouw eigen omgangstaal
werkelijk in je dagelijkse leven door te dringen,
om LICHT te werpen op dat wat mensen zichzelf, hun lichaam,
levens, relaties en de planeet in ‘t algemeen dagelijks aandoen.

Het zijn hun gedachten,
die tot woorden leiden,
die tot handelingen leiden
waarover Ik in deze tijd bijzonder bezorgd ben.

Mensen van alle rassen en culturen, let op mijn woorden!

De meerderheid van weldenkende mensen realiseert zich
dat al jullie wetenschappelijke technologie
en wijdverspreide industrialisatie langzaam maar zeker jullie planeet doden.

Jullie herkennen dit.

Maar wanneer zul je nu je ogen openen
voor het zelfs nog van meer levensbelang zijnde en meer dwingende besef
dat jouw ego gedachten, woorden, handelingen
even destructief zijn voor je planeet,
omdat het bewustzijns-energie-vormen zijn
en het juist bewustzijns-energie-vormen zijn waaruit je planeet geschapen is.
Bewustzijns-energie-vormen!

Je hele wereld is niets anders
dan een reusachtige bewustzijnsenergievorm
samengesteld uit miljarden individuele bewustzijnsvormen
die ontstaan zijn uit en gebaseerd zijn op Universeel Bewustzijn.

Daarom moet je proberen te begrijpen dat, wanneer je, dagelijks,
je ego bewustzijn door middel van je gedachten, woorden, handelingen
in je wereld giet, je bezig bent bewustzijnsvormen uit te zenden
die totaal in strijd zijn met de Wetten van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Je helpt miljarden andere, gelijk-gezinde mensen
een destructieve bewustzijnsvorm te scheppen
die rechtstreeks in strijd is met jouw BRON van ZIJN,
UNIVERSEEL BEWUSTZIJN,
die alle bestaan ondersteunt en onderhoudt.

Er ontstaan onvermijdelijk
BARSTEN IN DE STRUCTUUR VAN JE PLANEET
en mensen ervaren tornado’s, aardbevingen, overstromingen en sneeuwstormen,
die ALLE een fysieke manifestatie zijn van het ineenstorten van de UNIVERSELE WET,
die UNIVERSELE LIEFDE is, welke je wereld regeert.

Geeft dit aan dat ‘God’s liefde zich uit deze wereld heeft teruggetrokken?
Nee! Er bestaat niet zoiets als ‘bestraffing door ‘God’,
omdat een dergelijk geïndividualiseerde ‘menselijk denkende’ God niet bestaat.
Dit is een mythe die uit de geest van de mensen uitgewist moet worden.

Maar jullie planeet en jullie zelf zijn geïndividualiseerd
vanuit UNIVERSEEL BEWUSTZIJN dat ZELF een Wet is
die Ik destijds op aarde voortdurend herhaald heb,
de WET van GELOOFSVERTROUWEN door goed en kwaad heen.
De WET van OVERTUIGDHEID.

Waar je ook echt in gelooft, goed, slecht, om het even wat,
het zal zich uiteindelijk in je leven manifesteren.

Wees daarom gewaarschuwd
en gebruik de kennis op deze website om je te bevrijden
van het meest destructieve bewustzijn ter wereld: ego bewustzijn.

Naar de kerk gaan zal je niet helpen.
Zondagse verering zal je niet bevrijden.

Je enige hoop om je ego
en het wereldse destructieve bewustzijn van je af te schudden,
is door de CHRISTUS WEG te volgen.

De Christus Weg is de WEG,
die Ik persoonlijk gevolgd en geleefd heb,
na volledige verlichting in de woestijn.
Verlichting die me in staat stelde om naar Nazareth terug te keren
en te beginnen aan een nieuw leven van helen,
onderrichten en het beheersen van de elementen.

Omdat mijn leringen rechtstreeks in strijd waren
met de Joodse leer van vergelding en een wraakzuchtige Jehova,
werd Ik uiteindelijk gekruisigd.
Elke andere uitleg van mijn kruisiging is vals en geheel onwaar.

Voorafgaand aan mijn zes weken in de woestijn in Palestina,
was Ik een luie nietsnut.
Na mijn verlichting was Ik de enige beheerder
van de geheimen van scheppen en scheppingskracht.

Mijn verlichting wordt volledig uitgelegd in Brief 1
terwijl in mijn Brieven mijn volledige transcendente opvatting
van de bestaanswaarheid zelf uiteen wordt gezet.

Deze worden vrijelijk aangeboden aan allen
die de wil en moed hebben om mijn CHRISTUS WEG te BEWANDELEN
die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego
en intrede in het Koninkrijk der Hemelen leidt.

Verlichting kan zich op verschillende manieren voordoen,
het kan als een geestverruimende ervaring komen
die onmiddellijk je opvatting over je BRON van ZIJN
en je eerdere intellectuele begrip van je wereld transformeert.

Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn
in je menselijk bewustzijn,
welke je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper
en je leven in ‘t algemeen transformeert.

Of, door volhardende bestudering van mijn Brieven
zullen kleine momenten van buitengewoon inzicht,
kleine poosjes van verlichtende LICHT-bundels je geest binnenkomen
die de focus van je innerlijke zicht zullen verleggen
of die de lens waardoor je de wereld ziet zullen schoonmaken
en de geldigheid van al haar meningen en overtuigingen zullen beoordelen.

Langzamerhand schud jij je illusies af die je voordien verblindden
en merk je dat je beheersing krijgt over je gedachten en handelingen,
die tot heelheid in ieder aspect van je individuele wezen leiden.

De CHRISTUS WEG bewandelen,
zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN,
is een levenslang werk dat rechtstreeks leidt
tot vrij zijn van zorgen en behoeften.

Terwijl je leest, zul je er zowel mijn Aanwezigheid als mijn Liefde in aantreffen.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

2 gedachten over “Jezus vertelt: Barsten in jullie planeet.”

  1. Na meer dan 40 jaar zoektocht, kan ik bevestigen dat alles wat geschreven is in de “Jezus brieven” volledig juist is, want zo ervaar ik het ook. Mijn allergrootste wens is, dat ik in dit leven anderen kan helpen. Ik dank allen die aan deze brieven hebben meegewerkt.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.