Verjaag de boemannen.

Christus legt in omgangstaal uit

“Waarom je altijd onder je bed moet kijken,
voordat je ‘s avonds gaat slapen.”

Wat betekent dit gewoonlijk in jullie wereld?
Het betekent dat wanneer je jong bent,
je soms bang bent voor boemannen die zich onder je bed verstoppen
en je dus moet kijken om te zien of ze er echt zijn.

Wanneer je de CHRISTUS’ WEG BEWANDELT,
moet je altijd je geestestoestand onderzoeken voor je slaapt,
om te ontdekken welke angsten je koestert.
Wanneer je ontdekt hebt dat je er hebt en wat ze zijn,
moet je jezelf eraan herinneren dat net zoals je als kind,
in je verbeelding, boemannen onder je bed plaatste,
jij je nu, als volwassene, catastrofes verbeeldt die nooit HOEVEN te gebeuren.

Merk alsjeblieft op:
Ik zeg: “Nooit Hoeven te gebeuren” en niet ‘Misschien‘ nooit gebeuren.

Ik zeg dit omdat, ongeacht wat je problemen mogen zijn,
deze ‘problemen’ alleen binnen je geest blijven tot het moment
dat jij ze genoeg geesteskracht hebt gegeven om zich te manifesteren
als ‘schijnbare werkelijkheden’ in je leven.

Problemen kunnen gevormd worden door MOGELIJKHEDEN die als ernstig worden ervaren,
naar gelang je zaken er op enig moment voor staan. Bijvoorbeeld,
je kunt afstevenen op ontslag op je werk,
je kunt zoveel geld tekort komen dat je niet weet hoe je volgende week moet rondkomen,
je kind kan op school achterop raken of van school worden gestuurd.
Wat het probleem ook is, het wordt geen echt probleem
totdat het zich als een realiteit in je leven manifesteert.

Ondertussen blijven ze ‘MISSCHIEN’s’ voor de toekomst,
maar ze laten je nu al ineenkrimpen en met een zwaar gemoed rondlopen.

Maar zelfs als de angsten zich in de toekomst
zouden manifesteren als schijnbare realiteiten,
zelfs op de uiterste drempel van een ramp kunnen dingen VERANDEREN!

MENSEN op de wereld, die zich voortdurend ZORGEN maken,
voelen gewoonlijk dat niets GOEDS zeker of betrouwbaar is,
toch is precies het tegenovergestelde waar.

0, lieve, lieve mensen,
kon Ik jullie bewustzijn maar opheffen tot hoog boven de wereld,
je meenemen achter de schermen van zichtbare materie
naar de ongeziene dimensie van spirituele scheppingskracht
waar alles echt begint verwezenlijkt te worden.

Dan zouden jullie voor jezelf kunnen zien dat de BRON van jullie ZIJN,
jullie enige BRON van SPRITUELE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
alles op zijn plaats heeft gesteld om al jullie behoeften te vervullen,
maar jullie, omdat jullie de realiteit achter het bestaan niet begrijpen,
scheppen je eigen gebrek en beperkingen, ziekten en rampen.
Jullie scheppen ze met je kritiek, je klagen,
met je tegenzin de prestaties van anderen te prijzen,
met je tegenzin alle mensen om je heen genegen te zijn,
met je tegenzin vrijgevig te zijn tegenover hen die armoede ervaren.

Om te ontdekken waarom dit zo is, lees Brief 1
totdat je volledig de WARE AARD van je BRON van ZIJN begrijpt
die Ik de ‘Vader’ noemde toen Ik op aarde was.

Wanneer je CHRISTUS’ WEG (MIJN WEG) bewandelt,
weet je heel goed, zonder dat je enige twijfel hebt,
dat je absolute geloofsvertrouwen en overtuigdheid in Goddelijke Bescherming
je uit je moeilijkheden zal halen en je zal redden van mogelijk verlies of lijden.

Om precies uit te vinden
waarom mensen die echt CHRISTUS’ WEG BEWANDELEN
zo’n geloofsvertrouwen en overtuigdheid kunnen bezitten,
lees en herlees Brieven 5 & 6 totdat jij je volledig realiseert dat de dingen
die je kunt zien, voelen en aanraken in werkelijkheid enkel IMPULSEN zijn,
die zichtbaar zijn gemaakt door de welwillende diensten van elektromagnetisme.

Wanneer je de CHRISTUS WEG BEWANDELT,
weet je ook, net als Ik deed toen Ik op aarde was,
dat er gewoon sommige dingen zijn waar je doorheen moet,
omdat ze een natuurlijk gevolg zijn van iets wat je in het verleden gedaan hebt.
Het is het resultaat van iets dat je gedaan hebt,
het zal nu in de vorm van een noodzakelijke les terugkeren
die jou spirituele groei zal brengen …
waaruit spirituele zegeningen zullen voortkomen.

MAAR …
Wanneer je echt de CHRISTUS’ WEG BEWANDELT,
aanvaard je de les zonder weerstand of verontwaardiging
omdat GELIJK CHRISTUS ook jij WEET
dat jou de kracht en innerlijke troost gegeven zal worden
om met de minste verontrusting de les te doorlopen.

Lees Brief 3 waarin Ik spreek over mijn tijd op aarde
en de paar weken voor mijn kruisiging.
Je zult zien dat ‘gedachtebeheersing’ bij een mogelijke gebeurtenis
de enige manier is om het leven onder ogen te zien
en haar obstakels te overwinnen.

www.christuswijs.nl

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin