Wandelen in Liefde.

WANDELEN IN LIEFDE, LIEFDE WORDEN

Zoals Ik je in mijn laatste artikel gezegd heb,
zullen deze reeks notities voor jou praktisch en nuchter zijn,
waarbij omgangstaal gebruikt wordt om je gemakkelijker te bereiken.

Ik weet dat je, zodra je een boodschap betreffende ‘liefde’ hoort,
mogelijk reageert door je schouders op te halen en denkt:

“Ja, dat is wat ze allemaal zeggen.
Heel gemakkelijk om te zeggen dat Christus een
boodschap over Liefde heeft gestuurd, maar vertel ons iets nieuws, iets echts!”

Het allereerste wat Ik je wil vertellen is dit:

Er zijn twee soorten liefde, beide totaal verschillend.
Ze ontstaan in twee verschillende dimensies van zijn.
De ene is Spiritueel en onbereikbaar voor het menselijke bewustzijn
totdat het door specifieke fases van beginnende ego reiniging gegaan is.

De tweede liefde is menselijk en heeft niets van doen met Spirituele Liefde.
Wanneer iemands ziel zich van het ego begint te bevrijden
begint er binnen zijn bewustzijn een dringende behoefte tot uitdrukking te komen om zich te bevrijden van de barrières die mensen van elkaar afsluiten
en om zich spiritueel in vrede met andere mensen te voelen.

Dit is een gevorderde toestand van de ziel
die nu haar echte persoonlijke Meester zal ontmoeten
die hem/haar door de verschillende fasen van de dood van het ego zal leiden.

Als je de aard van menselijke liefde bestudeert,
zul je merken dat het geheel gebaseerd is
op ‘een verlangen naar iets dat je plezier zal geven’
zoals nieuwe kleren, ander voedsel, een nieuw huis, een duurdere auto
of een nieuwe partner.

Dit is waarom menselijke liefde met de tijd vervliegt.
Als je een man of vrouw ontmoet die na vele, vele jaren van samenzijn
nog intens om het welzijn van zijn of haar wederhelft geeft,
kun je er zeker van zijn dat bepaalde kanten van deze liefhebbende mens
zich tot in de spirituele dimensie aan het verheffen zijn
en een vaardigheid tot onvoorwaardelijke liefde uit de hogere rijken aannemen.

Wanneer je de geestestoestand tegenkomt van:
‘Ik houd niet meer van je en wil iemand anders’,
zul je herkennen dat dit Menselijke Liefde is,
geregeerd door Menselijk Ego dat spreekt
en het bewustzijn van die persoon is helemaal niet in staat om iets anders te zeggen, aangezien dat het niveau is van de spirituele opvattingen over jullie wereld van dergelijke personen.
Daarom horen ze op geen enkele manier veroordeeld te worden.

Welnu, als er al een kant van je bewustzijn in de spirituele dimensie zit,
zul je in staat zijn om rustig en geduldig tegen de partner te zeggen:
“Ik snap het. Ik begrijp wat je zegt.
Je moet doen wat je voelt dat je onder deze omstandigheden moet doen.
Ga in vrede. Wil je dat Ik je help met pakken en een taxi bel?”

Als, aan de andere kant, een dergelijke uitspraak ooit gedaan wordt
tegen een MENSELIJK bewustzijn dat geregeerd wordt door het Ego,
zal hij/zij gillen:

“Ik heb altijd geweten dat je een grote kl….. was.
Ik wil je rotkop niet meer zien ….. ”
of woorden die een soortgelijke boodschap van boze afwijzing overbrengen.

OF

Hij/zij zal schreeuwen:
“Na alles wat ik voor je gedaan heb. Is dit de manier waarop je mij bedankt?”

OF

Hij/zij zal huilen en zeggen:
‘Je weet dat je niet meent wat je zegt….
(alhoewel het heel duidelijk gemaakt is)
of een wanhopige persoon probeert zijn partner vast te houden op het moment,
dat deze kenbaar heeft gemaakt te zullen vertrekken..
Bijvoorbeeld door aan iemands arm of been “te gaan hangen”
of door hem/haar de weg te versperren.

Ik denk dat je nu ‘ego taal’ begint te begrijpen.
Omdat je herkent: ‘IK WIL’ of ‘IK WIL NIET, DUS WIJS IK AF.”
BEIDE GEVOELENS ZIJN VOLKOMEN GEOORLOOFD en LEGITIEM
(volgens de Universele Wet)
op voorwaarde dat je een ander niet laat lijden,
maar begripvol bent en empathie zult tonen voor de gevoelens van een ander.

Als je Brieven 7 & 8 leest, zul je precies gaan begrijpen
wat Ik bedoel met ego liefde en SPIRITUELE LIEFDE.
Je zult leren hoe je door de ego Barrière heen breekt
teneinde contact te maken met de spirituele trillingen
van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
om het voor jou mogelijk te maken ware, spirituele, onvoorwaardelijke Liefde
te voelen en uit te drukken.

Dit is essentieel als je van plan bent Christus’ Weg te bewandelen.

Jij bent niet alleen!

CHRISTUS ZEGT:

Ik ben gekomen om tot jou te spreken,
teneinde mensen te bereiken die mijn BRIEVEN nog niet gevonden hebben
en die op dit moment geen reden zien om ze te lezen.

In feite zullen mijn BRIEVEN die uitleggen wat Ik in Palestina onderwees
en die verdere uitleg geven over de oorsprong van de schepping,
ontvankelijke mensen de middelen geven om iedere moeilijkheid te overwinnen
die ze in het bestaan tegenkomen.

Dit is waar!
De Brieven geven je de informatie, bekend bij ware Meesters,
die toonden dat ze ‘atomaire toestanden van bestaan’ onder controle hadden
door de elementen te beheersen en voedsel en voorwerpen uit het niets te scheppen.

Ik beheerste ook de elementen, genas en schiep wat nodig was
en kon dat enkel doen omdat Ik de diepgaande en geheime kennis bezat
die Ik in mijn Brieven met jou gedeeld heb.

Vergelijk mijn boodschap aan jou niet met de boodschappen van anderen.

Iedereen heeft zijn unieke missie en doelstelling in het leven
en die van mij is UITSLUITEND om jullie juist die middelen te verstrekken
waarmee jullie je boven je huidige bestaanschaos kunt verheffen, niets anders.
Daarom mag het zijn dat mijn boodschappen herhalingen zijn,
maar ze zijn er enkel op gericht om je te inspireren en een besluit te helpen nemen om de CHRISTUS’ WEG, MIJN WEG, te volgen,
ongeacht hoe moeilijk je die weg ook moge vinden.
Je zult volharden, omdat je langs Mijn Weg voldoening zult vinden
die jou zal bewijzen dat jij beslist op het juiste pad bent.

Maar je kunt geen voet op Mijn Weg zetten,
totdat jij je volledig en totaal realiseert
dat het hele universum BEWUSTZIJN – GEWAARZIJN is,
zichtbaar gemaakt door de interactie van elektrische deeltjes en magnetisme.

Dit wordt volledig uitgelegd in Brieven 5 en 6.
Maar lezen alleen zal je geen Meester maken.

Een ware Meester begrijpt
dat de OORSPRONG van al ‘t scheppen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is
en dat HET de Goddelijke Bron van alle Liefde en Intelligentie is.

Om een ware Meester te zijn,
moet iemand begrijpen hoe het universum verwezenlijkt werd,
de ware aard van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN grondig kennen
en moet hij zichzelf zo zuiveren van de impulsen van het ego,
dat hij absoluut vrij is van alle ego onzuiverheden in zijn geest en emoties.

Wanneer hij deze toestand van innerlijke reinheid van denken, voelen en handelen bereikt en nooit iets van anderen eist,
maar bereid en bevlogen is om tot het uiterste te geven van alles wat hij bezit,
omdat hij heel goed weet dat hij alles kan hebben wat hij nodig heeft,
zal hij een volmaakt open kanaal zijn van GODDELIJK BEWUSTZIJN
dat de scheppende Impuls binnen de dimensie van zichtbaar scheppen is.

Wanneer hij een dergelijke toestand van innerlijke zuiverheid en reinheid
heeft bereikt dan zal hij in een staat van innerlijke vreugde, vrede
en onvoorwaardelijke liefde leven.
Hij zal begrip hebben voor de levende wereld
en voor de moeilijkheden die levende wezens tegenkomen
en onmiddellijk spontane liefde en mededogen voor alles voelen.

Hij zal de wereld overstegen hebben
en ook haar overdaad aan eigenbelang, gemakzucht,
ervaringen van wanhoop, vrees, wraak, haat, laster, roddel
en afwijzing van anderen.
Al deze wereldse activiteiten zullen om hem heen plaatsvinden,
maar hij zal ze zelf niet ondergaan.
Hij zal enkel grenzeloos mededogen en liefde voor hen voelen.
Hij zal hartstochtelijk verlangen
om de wereld de WAARHEID VAN ZIJN te ONDERWIJZEN.

Hij zal zich iedere opoffering vol vreugde getroosten,
om mensen te helpen de WAARHEID te begrijpen
en deze in iedere gedachte, woord en daad te beleven.
Hij zal dit doen, omdat het pijnlijk voor hem is te weten
dat als mensen koppig volharden in hun eigen manier van doen,
in hun denken, in hun voelen, in hun reageren,
op welke manier hun emoties hen er ook toe aanzetten,
ze enkel meer van diezelfde ellende scheppen
die hen ertoe gedreven heeft om een uitweg te zoeken.

Wanneer mensen uiteindelijk hun weg vinden
uit het moeras van hun chaotisch denken en emotionele reacties,
ontdekken ze dat dit de enig ware weg naar geluk is
en zijn ze buitengewoon opgelucht en dankbaar dat ze erin geslaagd zijn
hun gewoonten van denken en voelen te overwinnen
die hen voordien naar beneden trokken in ervaringen
die hen lijden en ellende berokkenden.

Vraag je niet af of betwijfel niet of Ik, de Christus,
het waarlijk ben die tot je spreekt.
Ik kom tot je spreken door de totale leegte van mijn opnemer’s geest en hart,
en zeg die dingen die voor jou noodzakelijk zijn om te weten,
teneinde te beginnen, de droefheid en de wanhoop van het verleden achter je te laten en om je de moed en de prikkel te geven om opnieuw te beginnen,
dagelijks mediterend en het Goddelijke Bewustzijn,
dat jou op de wereld heeft verwezenlijkt, in je bewustzijn trekkend.

Bovenal wil Ik dat je begrijpt
dat je niet alleen bent in je strijd om comfortabel en gelukkig te leven.
Je bent niet alleen in je strijd om je gewoontes van denken en voelen
te veranderen.
Hoe meer je Goddelijk Bewustzijn aanroept,
zelfs al is het maar een kortstondige verbinding die je maakt,
hoe meer je nieuw leven en momenten van Intelligentie en Liefde
in je bewustzijn trekt, wat je in een nog hogere mate zal inspireren
als je doorzet en DE MOED NIET VERLIEST.

Terwijl je mij aanroept, zul je contact maken met mijn Christus Bewustzijn
en zul jij je uiteindelijk bewust worden van mijn antwoord
en van mijn aanwijzingen wanneer je vragen te stellen hebt.

Onthoud dat het tijd neemt om je gedachten en emoties
en je negatieve reacties op andere mensen te zuiveren.

Totdat jij je ontdaan hebt van je diepste en duisterste gevoelens van boosheid, scherpe kritiek, afwijzing, rancune en frustratie,
zul je niet in staat zijn mijn Stem te horen.

Onthoud dat om zelfs mijn eerste fluisteringen te ontvangen
in de stilte van je meditatie of tijdens een moment van innerlijke rust,
je veranderingen in je bewustzijn moet aanbrengen,
je moet je er volledig bewust van worden
dat LIEFDE de enige weg naar vrijheid is en dit vraagt geduld en tijd.

Je bent niet alleen.
Wij, die de hoogste lagen van spirituele realisatie en Goddelijk Bewustzijn,
zijn in gegaan, hebben voor jou alleen maar liefde
en ons dringendste verlangen gaat er naar uit dat jij loskomt van de barensweeën
en dat je voortgaat in Licht, wijsheid en onvoorwaardelijke Liefde.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin